Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/45

V Bruselu dne 13 ledna 2009

Spotřebitelé: Evropská komise přijala v zájmu předcházení úrazům dětí evropskou normu pro dětská chodítka

Dnes byla v Úředním věstníku zveřejněna evropská bezpečnostní norma pro dětská chodítka, která pomůže zabránit mnoha úrazům dětí a již oficiálně přijala Evropská komise. Z údajů shromážděných za posledních dvacet let na nemocničních pohotovostech v EU a rovněž v USA vyplývá, že dětská chodítka jsou nebezpečná: každý rok je kvůli úrazům způsobeným při používání dětských chodítek ošetřeno několik tisíc dětí. Z výzkumu provedeného v Austrálii vyplynulo, že nejméně jedno ze tří dětí se při používání dětského chodítka zraní. Další výzkum, který v oblasti předcházení úrazům dětí provedla britská společnost Child Accident Prevention Trust, odhaduje, že dětská chodítka jsou příčinou většího počtu dětských úrazů než jakýkoliv jiný výrobek pro děti. Úrazy způsobené dětskými chodítky, jako je převrácení chodítka nebo pád ze schodů, mohou být velmi vážné, jelikož se ve většině případů jedná o poranění hlavy. Evropská norma zavádí požadavek, aby se v průběhu výroby testovala stabilita dětských chodítek a aby se již při jejich konstrukci dbalo o snížení rizika zranění. Členské státy návrh Komise na zavedení této normy podpořily na zasedání Výboru pro obecnou bezpečnost výrobků, které proběhlo v listopadu 2008, a také Evropský parlament toto rozhodnutí uvítal. Norma poskytne všem hospodářským subjektům a orgánům dozoru nad trhem jasný, rychlý a jediný referenční rámec pro výrobu, dovoz a testování bezpečnosti dětských chodítek.

Komisařka EU pro ochranu spotřebitelů Meglena Kuneva uvedla: „Tato norma pomůže zajistit bezpečnost nejmladších a nejzranitelnějších občanů EU. Přestože nejlepší ochranou pro dítě je dohled rodičů nebo dospělých osob, dodatečná bezpečnostní opatření při výrobě produktů pro děti jsou také velmi důležitá.“

Co je dětské chodítko?

Dětská chodítka jsou zařízení na kolečkách, díky nimž se malé děti, které ještě neumějí chodit, mohou pohybovat s pomocí nohou. Obvykle se používají od té doby, co je dítě schopné se bez pomoci posadit, a dokud neumí samostatně chodit. Dětská chodítka používají děti ve věku asi od 6 do 15 měsíců.

V čem spočívá problém?

Dětská chodítka jsou každoročně příčinou zranění tisíců dětí v EU. Nehody při používání dětských chodítek jsou většinou způsobeny pádem ze schodů nebo převrácením chodítka, zejména v případech, kdy se děti snaží pohybovat po nerovném povrchu s překážkami, jako jsou prahy u dveří nebo okraje koberců. Úrazy při těchto nehodách mohou být velmi vážné, jelikož se ve většině případů jedná o poranění hlavy.

  • Údaje z Portugalska uvádějí, že 850 dětí ve věku od 7 do 15 měsíců potřebovalo pohotovostní ošetření kvůli poraněním souvisejícím s dětskými chodítky[1]. Polovina z těchto případů byla způsobena pádem ze schodů a ve více než 60 % se jednalo o poranění hlavy.
  • Ve Spojeném království odhaduje společnost Child Accident Prevention Trust, že dětská chodítka jsou příčinou většího počtu úrazů než jakýkoliv jiný výrobek pro děti: v roce 2002 bylo po úrazu způsobeném dětským chodítkem hospitalizováno více než 2 350 dětí, přičemž téměř 70 % z nich ještě nemělo ani jeden rok.
  • Studie provedená „Le Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse” v letech 2003–2006 ukazuje, že 178 dětí ve věku od 7 do 12 měsíců bylo přijato k pohotovostnímu pediatrickému ošetření v důsledku pádu v dětském chodítku.

Vzhledem k nárůstu případů zranění způsobených tímto zařízením požádaly členské státy o zavedení bezpečnostní normy na úrovni EU.

Jaký je postup?

Norma byla vytvořena Evropským výborem pro normalizaci (CEN) a již nyní ji používají orgány dozoru nad trhem v členských státech při kontrolách trhu týkajících se nebezpečných výrobků pro děti. Tyto normy EU nejsou závazné, ale produkt vyrobený podle normy zveřejněné v Úředním věstníku EU je pokládán za bezpečný. Pokud se výrobce rozhodne odchýlit se od normy EU, musí zajistit, aby jeho výrobek měl přinejmenším stejnou úroveň bezpečnosti a splňoval stejné požadavky jako ty, které jsou uvedené v normě. To však vyžaduje další důkladné a specifické certifikační postupy, jimž se výrobce může vyhnout tím, že jednoduše použije referenční normu EU. Norma EU v podstatě směřuje k tomu, aby se stala normou výrobního odvětví.

Jaké jsou hlavní změny a hlavní prvky nové normy?

Největší riziko u dětských chodítek spočívá v tom, že se mohou převrátit. Aby se tomu zabránilo, zavádí tato nová norma testování stability a požadavky, které snižují riziko převrácení. Nová norma (odkaz: EN 1273:2005) obsahuje požadavky a testy pro výrobce dětských chodítek, aby se omezila možnost dítěte dosáhnout na nebezpečné předměty a nebezpečí pádu na nestabilních plochách, jako jsou schody nebo prahy.

Upozornění a instrukce pro dospělé jsou velmi důležité pro to, aby mohlo být zaručeno bezpečné používání dětských chodítek, jelikož dohlížející dospělá osoba má konečnou odpovědnost za zajištění co nejbezpečnějšího prostředí kolem dítěte v dětském chodítku. Kromě toho dětská chodítka nejsou prostředkem, pomocí nějž by se děti učily chodit, a jejich příliš dlouhé užívání může u dětí naopak narušit přirozený vývoj jejich schopnosti chodit. Z těchto důvodů norma rovněž požaduje, aby k dětským chodítkům byly připojeny instrukce, jež upozorňují dospělé na to, že tento výrobek není určen pro děti, jejichž hmotnost přesahuje určitý limit, ani pro děti, jež ještě nejsou schopné se bez pomoci posadit.

Další informace:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm

http://www.cen.eu/


[1] European Child Safety Alliance Report, 2006.


Side Bar