Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/45

Брюксел, 13 януари 2009 г.

Потребители: Европейската комисия приема стандарт на ЕС за проходилките за бебета с цел предотвратяване на злополуки

След официалното приемане от страна на Европейската комисия, днес в Официален вестник бе публикуван стандарт за безопасност за проходилки за бебета, който ще способства за предотвратяването на множество злополуки в детска възраст. Данните от спешните отделения в ЕС и САЩ за последните 20 години недвусмислено показват, че проходилките за бебета представляват опасност, като всяка година хиляди малки деца се лекуват след претърпяване на злополуки. Проучване в Австралия показва, че поне всяко трето дете, използващо проходилка, ще се нарани в даден момент. В друго проучване на организацията от Обединеното кралство „Тръст за предотвратяване на злополуки с деца“ (Child Accident Prevention Trust) се стига до заключението, че от проходилки за бебета са пострадали повече деца, отколкото от който и да е друг продукт от използваните за отглеждане на деца. Злополуките с проходилките за деца, като например преобръщането или падането по стълби, могат да бъдат много сериозни, тъй като в повечето случаи те причиняват наранявания на главата. Със стандарта на ЕС се въвежда изискване за изпитвания на стабилността по време на производството на проходилките за бебета, както и за дизайн, който да способства за намаляване на риска от наранявания. Държавите-членки подкрепиха предложението на Комисията да представи този стандарт на заседанието на Комитета за обща безопасност на продуктите (GPSD) през ноември 2008 г., като решението бе приветствано и от Европейския парламент. Стандартът ще даде възможност на всички стопански субекти и органи за наблюдение на пазара да разполагат с ясен, бърз и еднозначен източник за справка при производството, внасянето и проверката на безопасността на проходилките за бебета.

Европейският комисар по въпросите на потребителите Меглена Кунева заяви: „С този стандарт ще се помогне за осигуряването на безопасност за най-младите и най-уязвими граждани на ЕС. Въпреки че родителският надзор или този на възрастните е най-добрата защита за едно дете, допълнителните предпазни мерки при производството на продукти за деца също са от изключително значение.“

Какво представлява проходилката за бебета?

Проходилките за бебета са приспособления на колелца, които помагат на малките деца, които все още не могат да ходят, да се придвижват самостоятелно. Обикновено се използват веднага щом детето може да седи само до момента, когато може да ходи самостоятелно. Децата, които използват проходилки, са на възраст между 6 и 15 месеца.

Какъв е проблемът?

Проходилките за бебета са причина за нараняванията на хиляди деца в ЕС всяка година. Злополуките с проходилки за бебета се дължат основно на падания по стълби или спъвания, особено когато децата се опитват да минат по неравна повърхност като прагове или ръб на килими. Нараняванията от подобни злополуки могат да са много сериозни, тъй като в повечето случаи засягат главата на детето.

  • Данните от Португалия показват, че 850 деца на възраст между 7 и 15 месеца се нуждаят от бърза помощ поради наранявания, свързани с проходилките[1]. Половината от тези случаи се дължат на падане по стълби и над 60 % от нараняванията са в областта на главата.
  • В Обединеното кралство по данни на „Тръста за предотвратяване на злополуки на деца“ проходилките са причина за повече наранявания, отколкото от който и да било друг продукт за деца, като над 2 350 бебета са откарани в болница през 2002 г. след злополуки с проходилки, а почти 70 % от тях са на възраст под една годинка.
  • Проучване от Университетския болничен център на Тулуза през периода 2003—2006 г. показа, че 178 бебета на възраст между 7 и 12 месеца са приети за спешно педиатрично лечение поради падане с проходилка.

Предвид нарастващия брой на злополуките, причинени от това приспособление, държавите-членки изискаха да се въведе стандарт за безопасност на равнището на ЕС.

Каква е процедурата?

Стандартът бе разработен от Европейския комитет по стандартизация (CEN) и вече се използва от органите за наблюдение на пазара в държавите-членки при проверките им за наличие на небезопасни продукти за деца. Подобни стандарти на ЕС нямат задължителен характер, но продукт, произведен в съответствие с публикуван в Официален вестник на ЕС стандарт, се предполага, че е безопасен. Ако производителите решат да се отклонят от стандарта на ЕС, те трябва да гарантират, че продуктът им предлага — като минимум — същото равнище на безопасност и изисквания като посочените в стандарта. Това изисква утежнени допълнителни конкретно определени процедури за сертифициране, които могат да бъдат избегнати, ако просто се използва референтният стандарт на ЕС. На практика има тенденция стандартите на ЕС да стават норма в производството.

Какви са основните промени и елементи от новия стандарт?

Основният риск при проходилките е от преобръщане. За да се предотврати това, в новия стандарт се предвиждат изпитвания на стабилността и изисквания, които намаляват риска от преобръщане. В новия стандарт (Референтен номер: EN 1273:2005) се съдържат изисквания и изпитвания при производството на проходилките, така че възможността на детето да се протяга към опасни предмети или да падне от нестабилни места като стълби или прагове да е ограничена.

Предупредителните инструкции и указанията за възрастните са особено важни за гарантирането на безопасна употреба на проходилките, тъй като в крайна сметка от придружаващия детето възрастен зависи доколко безопасна е средата, в която се намира детето в проходилката. Още повече, че проходилките за бебета не са приспособление за научаване на детето да ходи и продължителната им употреба може да окаже влияние върху естественото развитие на способността на детето да проходи. Поради това в стандарта се изисква към проходилките да има и указание, с което се насочва вниманието на възрастните към факта, че продуктът не е предназначен за деца над определено тегло или за деца, които са твърде малки, за да седят сами.

Повече информация ще намерите на:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm

http://www.cen.eu/


[1] Доклад на Европейския алианс за детска безопасност, 2006 г.


Side Bar