Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/409

Bruselj, 18. marca 2009

Poenostavitev SKP: Komisija na dobri poti k uresničitvi cilja zmanjšanja upravne obremenitve v kmetijstvu za 25 odstotkov do leta 2012

Zaradi pomembnega napredka, ki je že bil dosežen pri poenostavitvi skupne kmetijske politike, in drugih ukrepov, ki jih je treba še izvesti, je Komisija prepričana, da bo uresničila svoj cilj in zmanjšala upravno obremenitev, ki izhaja iz SKP, za 25 odstotkov do leta 2012. To stališče je zastopano tudi v nedavno sprejetem mnenju Stoiberjeve skupine o kmetijstvu. V novem poročilu so poudarjeni številni ukrepi, sprejeti v zadnjih treh letih in pol, ki zmanjšujejo upravne postopke za kmete, podjetja, vključena v živilsko dejavnost, in uprave ter obljubljajo zmanjšanje letnih stroškov za več sto milijonov evrov, zaradi česar bo evropsko kmetijstvo konkurenčnejše.

Komisija od leta 2005 pospešeno izvaja akcijski načrt za poenostavitev SKP, ki je razveljavil več sto zastarelih pravnih aktov, uvedel reforme za racionalizacijo SKP ter izboljšal prakso pri pripravi zakonodaje in sisteme informacijske tehnologije. Ključna sprememba je bil nedavni sporazum o t. i. zdravstvenem pregledu, s katerim bo postala SKP veliko manj zapletena. Drugi ukrepi na seznamu nalog Komisije vključujejo možnost racionalizacije pravil o navzkrižni skladnosti, izvajanje rednejših pregledov zakonodaje in možne spremembe politike kakovosti EU, vključno s tržnimi standardi in sistemom geografskih označb.

„Pri prizadevanjih, da bi bila SKP enostavnejša in uporabnikom prijaznejša, smo zelo napredovali,“ je dejala Mariann Fischer Boel, komisarka za kmetijstvo in razvoj podeželja. „Poenostavitev politike pomeni manj težav za uprave, in, kar je pomembnejše, kmetom omogoča, da porabijo manj časa za birokracijo in več na polju, kjer se lahko posvetijo tistemu, kar najbolje znajo. Poleg tega bodo spremembe, ki smo jih uvedli, zmanjšale obremenitev kmetov za več sto milijonov evrov. V času gospodarskih težav je to velika prednost.“

Komisija se podrobno posveča poenostavitvi SKP vse od objave prvega sporočila o tem vprašanju oktobra 2005. Program je v celoti vključen v splošno strategijo Komisije za boljšo pravno ureditev.

Dosežki od leta 2005

Akcijski načrt:

Izvajati se je začel konec leta 2006 in se je z 20 razširil na 50 projektov, 43 projektov pa se je že izvedlo.

Odprava obveznosti po dovoljenju za izvoz govejega mesa brez izvozih nadomestil je gospodarskim subjektom zmanjšala stroške za približno 16 EUR na tono.

Ukinitev obveznosti, da mora biti zemljišče kmetu na razpolago vsaj deset mesecev, da lahko zaprosi za neposredna plačila, bo zmanjšala upravne obremenitve za kmetije za približno 19 milijonov EUR.

Za uvoz se je število zahtev glede dovoljenj zmanjšalo s 500 na 65, za izvoz pa se je obdržalo le 43 zahtev. To bo verjetno zmanjšalo stroške za približno 7,4 milijona EUR.

Komisija je razveljavila posebne tržne standarde za 26 vrst sadja in zelenjave, kar pomeni, da gospodarski subjekti nimajo več stroškov zaradi usklajevanja, nacionalnim organom ni več treba opravljati nadzora in manj proizvodov se bo zavrglo.

Zaradi spremembe pravil o navzkrižni skladnosti bi se upravna obremenitev za kmetije lahko zmanjšala za skoraj 5,7 milijona EUR.

Ukrepi, povezani s politiko:

Zdravstveni pregled bo zaradi odprave številnih posebnih shem pomoči verjetno povzročil zmanjšanje upravne obremenitve za kmetije za približno 135 milijonov EUR. Odprava prahe naj bi stroške kmetij zmanjšala za 146 milijonov EUR.

Poenostavitvi pomagajo reforme sektorjev sladkorja, vina ter sadja in zelenjave kot tudi vključitev teh sektorjev v shemo enotnega plačila in Uredbo o enotni SUT.

Tehnična poenostavitev:

Razveljavilo se je skoraj 300 zastarelih pravnih aktov.

S sprejetjem Uredbe o enotni SUT se je 21 skupnih tržnih ureditev nadomestilo z eno samo, število členov se je zmanjšalo z okrog 920 na okrog 230 in razveljavilo se je 78 aktov Sveta.

Število pravnih instrumentov za državno pomoč se je zmanjšalo s šest na tri.

Novi sistem informacijske tehnologije ISAMM, ki naj bi olajšal izmenjavo informacij med Komisijo in državami članicami, je v zadnji fazi razvoja.

Z boljšo uporabo informacijskih tehnologij bi lahko države članice dosegle nadaljnje zmanjšanje upravne obremenitve kmetij za več kot 400 milijonov EUR.

Prihodnji ukrepi

Načrtovani ukrepi vključujejo:

Novo usposabljanje uradnikov, vključno z bivanjem na kmetiji, možno uskladitev pravil o navzkrižni skladnosti, izboljšanje politike kakovosti, rednejše preglede zakonodaje in usposabljanje na področju pisnega izražanja, da bi bili pravni akti razumljivejši.

http://ec.europa.eu/agriculture/simplification/index_en.htm


Side Bar