Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/409

Bruxelles, 18 martie 2009

Simplificarea PAC: Comisia avansează considerabil în direcția atingerii obiectivului de reducere cu 25% a sarcinii administrative în agricultură până în 2012

Mulțumită progreselor considerabile înregistrate deja în domeniul simplificării politicii agricole comune și altor măsuri care mai sunt de întreprins, Comisia are încrederea că își va atinge obiectivul de reducere cu 25% a sarcinii administrative generate de PAC până în 2012. Această opinie este susținută de avizul adoptat recent de grupul Stoiber pe tema agriculturii. Un nou raport subliniază o serie de măsuri luate în ultimii trei ani și jumătate, care reduc birocrația pentru fermieri, pentru companiile din sectorul alimentar și pentru administrații și care pot reduce costurile anuale cu milioane de euro, ceea ce va face agricultura europeană mai competitivă.

Din 2005, Comisia și-a urmat planul de acțiune pentru simplificarea PAC, a abrogat sute de acte caduce, a introdus reforme care raționalizează PAC și a îmbunătățit practicile legislative și sistemele informatice. O schimbare majoră a constituit-o recentul acord privind bilanțul de sănătate al PAC, care va permite reducerea complexității acestei politici. Alte măsuri aflate pe agenda Comisiei vizează o posibilă raționalizare a normelor privind ecocondiționalitatea, revizuirea legislației cu mai multă regularitate și modificările care ar putea fi aduse politicii UE privind calitatea, inclusiv în sfera standardelor de comercializare și a sistemului indicațiilor geografice.

„Am făcut mari progrese în eforturile noastre de a face PAC mai simplă și mai accesibilă”, a declarat Mariann Fischer Boel, comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală. „Simplificarea acestei politici înseamnă mai puțină bătaie de cap pentru administratori, dar, lucru și mai important, înseamnă că fermierii pot petrece mai mult timp pe câmp, făcând ce știu să facă cel mai bine, și mai puțin timp completând hârtii. Modificările pe care le-am introdus vor permite, de asemenea, reducerea cu milioane de euro a costurilor suportate de fermieri. Având în vedere dificultățile economice actuale, acest lucru este binevenit.”

Comisia și-a concentrat atenția asupra simplificării PAC încă de la publicarea primei sale comunicări pe acest subiect, în octombrie 2005. Programul se integrează perfect în strategia globală a Comisiei privind o mai bună legiferare.

Realizări din 2005 până în prezent

Planul de acțiune:

Lansat la sfârșitul anului 2006, acest plan a evoluat de la 20 la circa 50 de proiecte; 43 de proiecte au fost deja implementate.

Eliminarea obligației de a deține licență pentru exporturile de carne de vită fără restituire a redus costurile operatorilor cu aproximativ 16 EUR pe tonă.

Sarcinile administrative cu care se confruntă exploatațiile vor scădea cu aproximativ 19 milioane EUR ca urmare a înlăturării obligației fermierilor de a avea la dispoziție o parcelă de pământ timp de cel puțin 10 luni pentru a putea solicita plăți directe.

Pentru importuri, cerințele privind licențele s-au redus de la 500 la 65, iar pentru exporturi au rămas în vigoare numai 43 de astfel de cerințe, ceea ce ar putea permite scăderea costurilor cu aproximativ 7,4 milioane EUR.

Comisia a abrogat standardele de comercializare specifice în cazul a 26 de tipuri de fructe și legume, ceea ce înseamnă că operatorii nu mai au de suportat costuri ca să se conformeze, că autoritățile naționale nu mai trebuie să efectueze controale și că se vor irosi mai puține produse.

Modificarea normelor privind ecocondiționalitatea ar putea reduce sarcinile administrative ale exploatațiilor cu până la 5,7 milioane EUR.

Măsuri de natură politică:

Prin eliminarea unui număr de sisteme de ajutoare specifice, bilanțul de sănătate ar putea duce la o reducere de aproximativ 135 milioane EUR a sarcinii administrative cu care se confruntă exploatațiile. Se estimează că eliminarea obligației de scoatere a terenurilor din producția comercială va reduce cu 146 milioane EUR costurile suportate de exploatații.

Simplificarea este sprijinită de reformele din sectorul zahărului, al vinului și al fructelor și legumelor și de integrarea acestor sectoare în sistemul de plăți unice și în organizarea comună unică a piețelor.

Simplificarea tehnică:

S-au abrogat aproape 300 de acte caduce.

Adoptarea organizării comune unice a piețelor înlocuiește cele 21 de organizări comune ale piețelor cu una singură, reducând numărul de articole de la aproximativ 920 la aproximativ 230 și abrogând 78 de acte ale Consiliului.

Numărul de instrumente juridice privind ajutoarele de stat s-a redus de la șase la trei.

Un nou sistem informatic, ISAMM, destinat facilitării schimbului de informații între Comisie și statele membre, se află în fază finală de elaborare.

Prin utilizarea mai bună a tehnologiilor informației, statele membre ar putea realiza o reducere suplimentară de peste 400 milioane EUR a sarcinii administrative cu care se confruntă exploatațiile.

Acțiuni viitoare:

Măsurile planificate includ:

Noi cursuri de formare pentru funcționari, care includ un sejur într-o exploatație; posibila armonizare a normelor privind ecocondiționalitatea; îmbunătățirea politicii privind calitatea; revizuirea legislației cu mai multă regularitate; cursuri de formare în tehnici de redactare pentru a face legislația mai ușor de citit.

http://ec.europa.eu/agriculture/simplification/index_en.htm


Side Bar