Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/409

Briuselis, 2009 m. kovo 18 d.

Bendrosios žemės ūkio politikos supaprastinimas. Komisija sėkmingai siekia tikslo iki 2012 m. 25 procentais sumažinti administracinę naštą

Komisija įsitikinusi, kad pasieks tikslą iki 2012 m. 25 procentais sumažinti administracinę naštą, patiriamą įgyvendinant bendrąją žemės ūkio politiką (BŽŪP), nes jau daug nuveikta paprastinant šią politiką, be to, bus įgyvendintos ir kitos priemonės. Toks požiūris remiamas neseniai priimtoje „Stoiber“ grupės nuomonėje dėl žemės ūkio. Naujoje ataskaitoje didžiausias dėmesys skiriamas kelioms priemonėms, kuriomis per paskutinius trejus su puse metų sumažintas ūkininkų, maisto įmonių ir institucijų patiriamas biurokratizmas, kuriomis tikimasi šimtais milijonų eurų sumažinti kasmetines išlaidas ir taip didinti Europos ūkininkų konkurencingumą.

Nuo 2005 m. Komisija nemenkai pasistūmėjo įgyvendindama BŽŪP supaprastinimo veiksmų planą, panaikino šimtus nebeaktualių teisės aktų, pradėjo įgyvendinti BŽŪP supaprastinimo reformas ir patobulino teisėkūros metodus bei informacinių technologijų (IT) sistemas. Svarbiausias postūmis – neseniai pasirašytas BŽŪP patikrinimo susitarimas, kurį įgyvendinus BŽŪP bus nebe tokia sudėtinga. Kitos į Komisijos darbotvarkę įtrauktos priemonės – galimybė supaprastinti kompleksinės paramos taisykles, reguliaresnė teisės aktų peržiūra ir galimi ES kokybės politikos pakeitimai, įskaitant prekybos standartų ir geografinių nuorodų sistemos pakeitimus.

„Mes nemažai nuveikėme stengdamiesi padaryti BŽŪP paprastesnę ir lengviau įgyvendinamą, padarėme didelę pažangą, – teigė už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakinga Komisijos narė Marianna Fischer Boel. – Supaprastinus politiką, administratoriai patirtų mažiau rūpesčių, tačiau dar svarbiau yra tai, kad ūkininkai galėtų daugiau laiko skirti savo darbui laukuose, kurį išmano geriausiai, ir mažiau laiko – dokumentams tvarkyti. Mūsų padaryti pakeitimai taip pat leis šimtais milijonų eurų sumažinti ūkininkų patiriamą naštą. Ekonominių sunkumų laikotarpiu tai labai naudinga.“

Komisija dirba BŽŪP paprastinimo darbą nuo pat 2005 m. spalio mėn. paskelbto pirmo komunikato šia tema. Ši programa visiškai atitinka bendrąją Komisijos geresnio reglamentavimo strategiją.

Nuo 2005 m. padaryta pažanga

Veiksmų planas

2006 m. pabaigoje pradėtas įgyvendinti veiksmų planas, pagal kurį tuo metu buvo numatyta įgyvendinti 20 projektų, o dabar – apie 50 projektų; 43 projektai jau įgyvendinti.

Panaikinus prievolę pateikti jautienos eksporto licenciją, kai už eksportuojamą jautieną grąžinamųjų išmokų nemokama, ūkinės veiklos vykdytojų išlaidos sumažėjo maždaug 16 EUR už toną.

Panaikinus ūkininkams taikomą reikalavimą bent 10 mėnesių turėti žemės sklypą, kad įgytų teisę teikti paraišką gauti tiesiogines išmokas, ūkiams tenkanti administracinė našta sumažės apie 19 mln. EUR.

Su importo licencijomis susijusių reikalavimų skaičius sumažintas nuo 500 iki 65; toliau bus taikomi tik 43 su eksporto licencijomis susiję reikalavimai. Tikimasi, kad dėl to išlaidos sumažės maždaug 7,4 mln. EUR.

Komisija panaikino 26 rūšių vaisių ir daržovių specialiuosius prekybos standartus, todėl ūkinės veiklos vykdytojai nebepatiria su reikalavimų laikymusi susijusių išlaidų, nacionalinėms institucijoms nebereikia vykdyti kontrolės, bus mažiau išmetama produktų.

Pakeitus kompleksinės paramos taisykles, ūkių administracinė našta galėtų sumažėti apie 5,7 mln. EUR.

Su BŽŪP susiję veiksmai

Tikėtina, kad atlikus BŽŪP patikrinimą ir panaikinus keletą konkrečių pagalbos schemų ūkių administracinė našta sumažėtų apie 135 mln. EUR. Apskaičiuota, kad panaikinus reikalavimą atidėti žemę ūkių išlaidos sumažėtų 146 mln. EUR.

BŽŪP paprastinama vykdant cukraus, vyno ir vaisių bei daržovių sektorių reformas ir šiems sektoriams taikant bendrosios išmokos schemą bei vienos bendrosios rinkos organizavimo sistemos.

Techninis paprastinimas

Panaikinta beveik 300 nebeaktualių teisės aktų.

Nustačius vieną bendrosios rinkos organizavimo sistemą, 21 atskira bendrosios rinkos organizavimo sistema pakeista viena sistema, todėl taikomų straipsnių skaičius sumažėjo nuo maždaug 920 iki maždaug 230, o 78 Tarybos teisės aktai panaikinti.

Iš šešių teisinių valstybės pagalbos priemonių paliktos trys.

Pasiektas galutinis naujos IT sistemos ISAMM, skirtos Komisijos ir valstybių narių informacijos mainams palengvinti, kūrimo etapas.

Geriau naudodamosi IT, valstybės narės galėtų papildomai sumažinti ūkių administracinę naštą daugiau kaip 400 mln. EUR.

Ateities veiksmai

Planuojamos priemonės

Nauji pareigūnų mokymai, įskaitant lankymąsi ūkiuose; galimas kompleksinės paramos taisyklių suderinimas; kokybės politikos tobulinimas; reguliaresnė teisės aktų peržiūra; rašymo įgūdžių ugdymas, kad teisės aktus būtų galima lengviau suprasti.

http://ec.europa.eu/agriculture/simplification/index_en.htm


Side Bar