Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/409

Brüsszel, 2009. március 18

A KAP egyszerűsítése: a Bizottság jó úton halad afelé, hogy célkitűzésének megfelelően 2012-re huszonöt százalékkal csökkentse az adminisztratív terheket a mezőgazdaságban

A Közös Agrárpolitika egyszerűsítése terén eddig elért jelentős előrehaladásnak, valamint további, a későbbiekben elfogadásra kerülő intézkedéseknek köszönhetően a Bizottság kétség kívül teljesíteni fogja azt a célkitűzését, hogy 2012-re huszonöt százalékkal csökkenjenek a KAP-ból eredő adminisztratív terhek. Ezt az állítást a Stoiber-csoport által a mezőgazdasággal kapcsolatban nemrég elfogadott vélemény is megerősíti. Egy nemrégiben napvilágot látott jelentés számos, az elmúlt három és fél év során hozott intézkedést emel ki, amelyek csökkentik a mezőgazdasági termelőket, az élelmiszeriparban működő cégeket és a nemzeti közigazgatásokat terhelő bürokráciát és várhatóan több millió euróval mérséklik az éves költségeket, ami versenyképesebbé teszi majd az európai mezőgazdasági termelést.

A Bizottság 2005 óta követi a KAP egyszerűsítéséről szóló cselekvési tervét, ennek keretében több száz elavult jogszabályt helyezett hatályon kívül, a KAP-ot ésszerűsítő reformokat vezetett be, valamint javította a jogalkotási gyakorlatokat és az informatikai rendszereket. Kulcsfontosságú változást jelentett az állapotfelmérésről szóló új megállapodás, amely nagy mértékben leegyszerűsíti majd a KAP-ot. A Bizottság ezen kívül lehetőséget kíván teremteni a kölcsönös megfeleltetési szabályok ésszerűsítésére, javasolja a jogszabályok rendszeresebb felülvizsgálatát és tervei között szerepel az EU minőségpolitikáját érintő módosítások bevezetése, ideértve a forgalmazási előírások és a földrajzi jelzések rendszerét is.

„Nagy előrehaladást értünk el a KAP egyszerűbbé és felhasználóbarátabbá tételére irányuló törekvéseink terén” – nyilatkozta Mariann Fischer Boel mezőgazdasági és vidékfejlesztési biztos. „A szakpolitika egyszerűsítése nyomán az ügyintézőknek kevesebb problémával kell majd szembenézniük, és ami még fontosabb, a mezőgazdasági termelők több időt tölthetnek a földeken, azzal, amihez a legjobban értenek, és kevesebb időt kell szánniuk a papírmunkára. A bevezetett változtatások emellett több száz millió euróval csökkentik a termelők terheit. Gazdasági nehézségek idején ez igazi nyereség."

A Bizottság a témáról szóló első közleményének 2005-ös közzététele óta foglakozik a KAP egyszerűsítésével. A program teljes mértékben beépült a jobb szabályozásról szóló bizottsági stratégiába.

2005 óta elért eredmények

A cselekvési terv:

A tervet 2006 végén indították el, azóta a kezdeti 20-ról 50-re bővült a projektek száma; 43 projekt pedig már megvalósult.

Az exportvisszatérítés nélküli marhahúsexportra vonatkozó engedélykötelezettség eltörlése tonnánként körülbelül 16 euróval csökkentette a piaci szereplők költségeit.

Azon kötelezettség eltörlése, amelynek alapján a termelőnek legalább 10 hónapja rendelkeznie kellett egy földterülettel ahhoz, hogy közvetlen kifizetés iránti kérelmet nyújthasson be, körülbelül 19 millió euróval csökkenti majd a gazdaságok adminisztratív terheit.

Az engedélyköteles esetkörök számát az import terén 500-ról 65-re csökkentették, míg az export terén csak 43 esetben maradt fenn az engedélykötelezettség. Ez várhatóan körülbelül 7,4 millió euróval csökkenti a költségeket.

A Bizottság 26 gyümölcs- és zöldségfajta tekintetében hatályon kívül helyezte a forgalmazási előírásokat, ami azt jelenti, hogy a piaci szereplőknél már nem merülnek fel a megfeleléssel összefüggő kiadások, a nemzeti hatóságoknak nem kell ellenőrzéseket végezniük, és kevesebb termék vész kárba.

A kölcsönös megfeleltetési szabályok módosítása a gazdaságok adminisztratív terheinek körülbelül 5,7 millió euróval történő csökkentéséhez vezethet.

A szakpolitikákhoz kapcsolódó intézkedések:

Az állapotfelmérés – számos külön támogatási rendszer eltörlésének eredményeként – várhatóan a gazdaságok adminisztratív terheinek körülbelül 135 millió euróval történő csökkentéséhez vezet majd. A területpihentetés eltörlése a becslések szerint 146 millió euróval csökkenti a gazdaságok költségeit.

Az egyszerűsítést elősegíti a cukor-, a bor-, valamint a gyümölcs- és zöldségágazat reformja, valamint ezen ágazatok bevonása az egységes támogatási rendszerbe és az egységes közös piacszervezés körébe.

Technikai egyszerűsítés:

Közel 300 elavult jogszabályt helyeztek hatályon kívül.

Az egységes közös piacszervezés elfogadásával 21 egyedi piac közös szervezését egyetlen piacszervezés váltja fel, amelynek következtében a vonatkozó cikkek száma a korábbi megközelítőleg 920-ról nagyjából 230-ra csökken, és 78 tanácsi jogi aktus kerül hatályon kívül helyezésre.

Az állami támogatásokra vonatkozó jogi eszközök száma hatról háromra csökkent.

Az új ISAMM informatikai rendszer, amely a Bizottság és a tagállamok közötti információcsere megkönnyítését szolgálja, fejlesztésének végső szakaszában van.

Az informatikai eszközök jobb kihasználásával a tagállamok további több, mint 400 millió euróval csökkenthetnék a gazdaságok adminisztratív terheit.

Jövőbeli cselekvések:

Tervezett intézkedések többek között:

új képzések tisztviselők számára, ideértve gazdaságok meglátogatását is; a kölcsönös megfelelési szabályok lehetséges harmonizálása; a minőségpolitika javítása; a jogszabályok rendszeresebb felülvizsgálata; a fogalmazási készségek fejlesztését célzó képzések annak érdekében, hogy a jogszabályok könnyebben olvashatóak legyenek.

http://ec.europa.eu/agriculture/simplification/index_en.htm


Side Bar