Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/390

Bruselj, 11. marca 2009

Pomorska varnost: za uspešnejše preprečevanje pomorskih nezgod

Na podlagi sporazuma, podpisanega po spravnem postopku decembra lani, je 11. marca 2009 Evropski parlament po tem, ko je to storil Svet, dokončno sprejel tretji palet ukrepov za pomorsko varnost.

„Zelo sem zadovoljen z dogovorom, ki sta ga dosegla Parlament in Svet. To je velik napredek pri prizadevanjih za uspešnejše preprečevanje pomorskih nezgod in pomeni tudi večjo odgovornost vseh udeležencev v sektorju,“ je poudaril podpredsednik Tajani. „Ta paket dopolnjuje in uresničuje sedanjo evropsko zakonodajo ter je odločen odziv na naraščajočo zaskrbljenost naših državljanov,“ je še dodal.

Evropska unija bo tako dobila popolnoma prenovljen sistem spremljanja plovil v pristaniščih. Ta sistem bo omogočil bolj pogost in sistematski nadzor plovil, ki predstavljajo nevarnost. Dopuščal bo možnost, da se najnevarnejšim ladjam popolnoma prepove dostop do evropskih pristanišč.

Okrepljeni bodo predpisi o dodeljevanju evropskega priznanja ustreznim organom za certificiranje plovil v imenu držav članic. Klasifikacijske zavode se bo spodbujalo, naj svoje delo opravljajo v skladu z najstrožjimi standardi. Pri tem jim bodo v oporo sistem denarnih kazni na eni strani ter organ za certificiranje njihovih sistemov za nadzor kakovosti na drugi.

Izboljšana bodo orodja za spremljanje prometa ob evropskih obalah. Elektronske izmenjave pomorskih podatkov med državami članicami bodo odslej potekale izključno prek sistema SafeSeaNet. Ustanovljeno bo evropsko središče za spremljanje plovil na velike razdalje. Ribiška plovila bodo bolje zaščitena pred trčenji. Zagotovljena bo možnost samostojnega odločanja o sprejetju ladij v stiski, ki bodo v pristaniščih dobila pribežališče.

Neodvisno se bodo opravljale tudi preiskave po nesrečah. Skupna metodologija preiskav in oblikovanje trdne baze podatkov bosta omogočila, da bodo na voljo dragocene izkušnje, s pomočjo katerih se bodo v prihodnosti lahko preprečevale nesreče.

Preprečevanje nesreč je tudi in predvsem odgovornost organov države zastave plovila. Organi morajo biti preverjeni v skladu s pravili Mednarodne pomorske organizacije in morajo imeti potrdilo o kakovosti.

Vsa plovila, ki pristanejo v evropskih pristaniščih, morajo biti zavarovana. Višina tega zavarovanja mora biti enaka najvišjim zgornjim mejam za omejevanje odgovornosti, ki so bile določene leta 1996 s konvencijo Mednarodne pomorske organizacije o omejevanju odgovornosti za pomorske zahtevke (LLMC). Kljub temu, da ta konvencija ne zajema več kot 20 % današnje svetovne flote, morajo vsa plovila, ki vstopajo v naša pristanišča, spoštovati ta predpis.

Poleg tega je sistem odgovornosti in zavarovanja, predviden v mednarodni konvenciji o osebnem oškodovanju, sprejeti v okviru Mednarodne pomorske organizacije (Atenska konvencija o pomorskem prevozu potnikov in njihove prtljage), vključen v evropsko pravo. Hkrati to pomeni tudi ustrezno in enako varovanje vseh državljanov na mednarodnih potovanjih, ki bo začelo veljati v roku štirih let. Varovanje bo poleg tega postopno razširjeno na potovanja znotraj ene države.

Glej tudi MEMO/09/105


Side Bar