Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/390

Bruxelles, 11 martie 2009

Securitatea maritimă: pentru o prevenire mai eficientă a accidentelor maritime

Ca urmare a acordului realizat în cadrul procedurii de conciliere din luna decembrie a anului trecut, la 11 martie 2009 Parlamentul European a aprobat definitiv, după Consiliu, cel de-al treilea pachet de măsuri privind securitatea maritimă.

„Îmi exprim deplina satisfacție față de acordul la care au ajuns Parlamentul și Consiliul care constituie un important pas înainte pentru prevenirea mai eficientă a accidentelor maritime și sporirea responsabilității tuturor operatorilor din sector”, a subliniat vice-președintele Tajani. „Pachetul de măsuri completează și actualizează legislația europeană existentă și reprezintă un răspuns ferm pentru cetățenii noștri din ce în ce mai preocupați de aceste aspecte”, a adăugat el.

Astfel, Uniunea Europeană va dispune de un sistem revizuit de control al navelor în porturi. Acest sistem va permite inspectarea navelor în mod sistematic și creșterea frecvenței controalelor pentru navele care prezintă un profil de risc ridicat. Sistemul va permite de asemenea interzicerea definitivă a accesului în porturile europene al navelor celor mai puțin performante.

Vor deveni mai eficiente normele care reglementează acordarea recunoașterii europene pentru organismele autorizate să certifice nave în numele statelor membre. Societățile de clasificare vor fi încurajate să-și desfășoare activitatea în conformitate cu standardele cele mai riguroase. La aceasta vor contribui, pe de-o parte, un sistem de sancțiuni financiare și, pe de alta, o autoritate de certificare a sistemelor de control al calității utilizate de aceste societăți.

Se vor perfecționa instrumentele de monitorizare a traficului de-a lungul coastelor europene. Sistemul SafeSeaNet va constitui de acum înainte vectorul unic al tuturor schimburilor electronice de date maritime efectuate între statele membre. Va fi creat un centru european de urmărire la mare distanță a navelor. Navele de pescuit vor fi mai bine protejate față de coliziuni. Va fi garantată independența luării de decizii privind primirea în locuri de refugiu a navelor aflate în primejdie.

Independența va caracteriza și investigațiile efectuate în urma accidentelor. Existența unei metodologii comune de investigare și constituirea unei baze de date solide vor asigura valorificarea experienței acumulate care este inestimabilă pentru prevenirea unor accidente în viitor.

Prevenirea înseamnă de asemenea, și în primul rând, activitatea administrațiilor din statele de pavilion. Acestea vor trebui auditate în conformitate cu modelul autorizat în cadrul Organizației Maritime Internaționale și vor trebui să dispună de o certificare a calității.

Va fi obligatorie asigurarea tuturor navelor care fac escală în porturile europene, iar această asigurare va trebui să se situeze la nivelul cel mai ridicat al pragurilor de limitare a răspunderii, și anume acelea stabilite de Organizația Maritimă Internațională prin Convenția privind limitarea răspunderii armatorilor (LLMC) din 1996. Chiar dacă această convenție nu acoperă în prezent decât 20% din flota mondială, toate navele care sosesc în porturile noastre vor trebui să se supună acestei reguli.

În sfârșit, legislația europeană încorporează sistemul de răspundere și de asigurare prevăzut de o convenție internațională încheiată în cadrul Organizației Maritime Internaționale (Convenția de la Atena privind pagubele provocate pasagerilor). Aceasta înseamnă că în termen de 4 ani cel târziu se va ajunge la o protecție satisfăcătoare și identică pentru toți cetățenii în ceea ce privește călătoriile internaționale. Mai mult, această protecție se va extinde progresiv la călătoriile realizate în aceeași țară.

A se vedea, de asemenea, rapoartele MEMO/09/105


Side Bar