Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/390

Bruksela, dnia 11 marca 2009 r.

Bezpieczeństwo na morzu: skuteczniejsze zapobieganie wypadkom na morzu

Na podstawie porozumienia osiągniętego w wyniku postępowania pojednawczego w grudniu ubiegłego roku, w dniu 11 marca 2009 r., idąc w ślady Rady, Parlament Europejski ostatecznie przyjął trzeci pakiet środków dotyczących bezpieczeństwa na morzu.

„Jestem szczególnie zadowolony z porozumienia osiągniętego przez Parlament i Radę. Stanowi ono znaczący krok w kierunku skuteczniejszego zapobiegania wypadkom na morzu i wzrostu odpowiedzialności wszystkich podmiotów sektora” – podkreślił wiceprzewodniczący Tajani. „Pakiet ten uzupełnia i aktualizuje obowiązujące prawodawstwo europejskie, a także stanowi zdecydowaną odpowiedź na wzrost zainteresowania społecznego tą tematyką” – dodał.

Dzięki niemu Unia Europejska dysponować będzie całkowicie zreformowanym systemem kontroli statków w portach. System ten umożliwi systematyczne przeprowadzanie inspekcji na statkach i zwiększenie ich liczby w stosunku do statków, które należą do grup ryzyka. Umożliwi też zakazanie najgorszym spośród nich zawijania do unijnych portów.

Zasady rządzące uznawaniem w Europie organów upoważnionych do certyfikacji statków w imieniu państw członkowskich będą bardziej efektywne. Towarzystwa klasyfikacyjne będą zachęcane do pracy w oparciu o najwyższe standardy. Przyczynią się do tego z jednej strony system kar pieniężnych, a z drugiej istnienie organu certyfikującego ich systemy kontroli jakości.

Narzędzia monitorowania ruchu statków wzdłuż europejskich wybrzeży zostaną udoskonalone. System SafeSeaNet będzie stanowił odtąd wyłączny kanał elektronicznej wymiany danych morskich między państwami członkowskimi. Stworzony zostanie europejski ośrodek monitorowania ruchu statków. Statki rybackie będą lepiej zabezpieczone przed zderzeniami. Zapewniona zostanie niezależność podejmowania decyzji w sprawie przyjmowania zagrożonych statków w miejscach schronienia.

Również dochodzenia po wypadkach prowadzone będą w sposób niezawisły. Dzięki wspólnej metodologii dochodzeń w sprawie wypadków oraz stworzeniu wiarygodnej bazy danych możliwe będzie wykorzystanie doświadczeń do zapobiegania przyszłym wypadkom.

Zapobieganie zależy przede wszystkim od działań administracji państw bandery. Te ostatnie będą podlegać audytowi przeprowadzanemu zgodnie z procedurą Międzynarodowej Organizacji Morskiej i będą musiały posiadać świadectwa jakości.

Wszystkie statki zawijające do portów europejskich będą musiały być ubezpieczone. Ponadto ubezpieczenia te będą musiały odpowiadać najwyższym pułapom ograniczeń odpowiedzialności, a mianowicie tym z konwencji Międzynarodowej Organizacji Morskiej o ograniczeniu odpowiedzialności armatorów (LLMC) z 1996 r. Wszystkie statki wpływające do naszych portów będą musiały przestrzegać tej zasady, mimo że wymieniona konwencja stosowana jest obecnie zaledwie przez 20 proc. światowej floty.

Poza tym system odpowiedzialności i ubezpieczeń ustanowiony w międzynarodowej konwencji uzgodnionej w ramach Międzynarodowej Organizacji Morskiej (konwencja ateńska w sprawie odszkodowań dla pasażerów) włączony zostaje do prawa wspólnotowego. Oznacza to, najpóźniej za cztery lata, wystarczającą i taką samą ochronę wszystkich obywateli podczas podróży międzynarodowych. Ponadto ochrona ta będzie stopniowo rozszerzana na podróże krajowe.

Zobacz także noty MEMO/09/105


Side Bar