Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/390

Brussel, 11 maart 2009

Maritieme veiligheid: voor een betere preventie van maritieme ongevallen

Ingevolge het in het kader van de bemiddelingsprocedure in december jongstleden tot stand gekomen akkoord heeft het Europees Parlement na de Raad vandaag, 11 maart 2009, zijn definitieve goedkeuring gehecht aan het derde pakket maatregelen voor de maritieme veiligheid.

“Ik ben bijzonder tevreden over het akkoord dat tussen het Parlement en de Raad tot stand is gekomen. Het is een grote stap vooruit in de richting van een betere preventie van maritieme ongevallen en een grotere verantwoordelijkheid van alle actoren van de sector”, aldus vicevoorzitter Tajani. “Dit pakket completeert en actualiseert de bestaande Europese wetgeving en vormt een krachtig antwoord op de groeiende bezorgdheid van onze burgers”, voegde hij eraan toe.

Hiermee beschikt de Europese Unie over een totaal vernieuwd systeem voor controle op schepen in havens. Het maakt een systematische en frequentere inspectie van risicoschepen mogelijk. Het doet ook het middel aan de hand om de gevaarlijkste schepen definitief de toegang tot Europese havens te ontzeggen.

De regels voor verlening van de Europese erkenning aan de instellingen die namens de lidstaten schepen mogen certificeren, zullen het mogelijk maken betere prestaties te leveren. De classificatiebureaus worden ertoe aangezet volgens de strengste regels van het vak te werken. Een stelsel van financiële sancties enerzijds en een certificeringsinstantie voor hun systemen voor kwaliteitscontrole anderzijds helpen hen daarbij.

De instrumenten voor het volgen van het verkeer langs de Europese kusten zijn geperfectioneerd. De elektronische uitwisseling van maritieme gegevens tussen de lidstaten verloopt voortaan volledig via het SafeSeaNet-systeem. Er komt een Europees centrum voor het volgen van schepen over lange afstand. Vissersschepen zijn beter beschermd tegen aanvaringen. Beslissingen om schepen in nood een veilige haven aan te bieden, worden onafhankelijk genomen.

Ook onderzoeken na een ongeval zullen in volle onafhankelijkheid worden gehouden. Het volgen van een gemeenschappelijke onderzoeksmethode en de samenstelling van een betrouwbare databank zullen tot feedback leiden die van onschatbare waarde is om in de toekomst ongevallen te voorkomen.

Voor de preventie is ook en allereerst het optreden van de vlaggenstaatinstanties belangrijk. Zij moeten volgens het door de Internationale Maritieme Organisatie goedgekeurde model worden gecontroleerd en over een kwaliteitscertificaat beschikken.

Alle schepen die Europese havens aandoen, moeten verplicht verzekerd zijn en de verzekeringsdekking moet op hetzelfde niveau zijn als de hoogste plafonds van de aansprakelijkheidsbeperking, namelijk die van het Verdrag van de Internationale Maritieme Organisatie over de beperking van de aansprakelijkheid van scheepseigenaars (LMMC) van 1996. Ook al valt vandaag maar 20% van de wereldvloot onder dat verdrag, toch moeten alle schepen die onze havens aanlopen zich aan die regel houden.

Ten slotte wordt de aansprakelijkheids- en verzekeringsregeling waarin een in het kader van de Internationale Maritieme Organisatie goedgekeurd internationaal verdrag (het Verdrag van Athene betreffende schade aan reizigers) voorziet, in het Europese recht opgenomen. Dit houdt in dat over uiterlijk 4 jaar alle burgers bij internationale reizen op voldoende en identieke wijze zijn beschermd. Bovendien wordt deze bescherming geleidelijk aan tot reizen binnen hetzelfde land uitgebreid.

Zie ook de memo’s MEMO/09/105


Side Bar