Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/390

Briselē, 2009. gada 11. martā

Kuģošanas drošība: par jūras negadījumu efektīvāku novēršanu

Pēc vienošanās, kas tika panākta pēc izlīguma pagājušā gada decembrī, Eiropas Parlaments, tāpat kā Padome, 2009. gada 11. martā galīgi apstiprināja trešo pasākumu kopumu kuģošanas drošības jomā.

"Es jo īpaši esmu apmierināts ar Parlamenta un Padomes panākto vienošanos, kas liecina par to, ka ievērojami uzlabojusies jūras negadījumu novēršana un pieaugusi visu nozarē iesaistīto darbinieku atbildība", norādīja priekšsēdētāja vietnieks A.Tajani. "Šis pasākumu kopums papildina un atjaunina spēkā esošos Eiropas tiesību aktus un sniedz atbildi uz mūsu iedzīvotāju pieaugošo satraukumu", viņš piebilda.

Tādējādi Eiropas Savienības rīcībā būs pilnīgi atjaunināta sistēma kuģu kontrolei ostās. Šī sistēma ļaus sistemātiskāk un biežāk pārbaudīt tos kuģus, kas ir potenciāli riska avoti. Tas ļaus arī pavisam noteikti aizliegt bīstamākajiem kuģiem ieiet Eiropas ostās.

Būs efektīvāki noteikumi, kas reglamentē to iestāžu atzīšanu, kas pilnvarotas dalībvalstu vārdā sertificēt kuģus. Tiks veicināts, ka klasifikācijas uzņēmumi veiks savu darbu saskaņā ar visstingrākajiem standartiem. Finansiālo sankciju sistēma no vienas puses, un uzņēmumu kvalitātes kontroles sistēmu sertifikācijas iestāde no otras puses, palīdzēs to izdarīt.

Tiks uzlaboti instrumenti kuģu satiksmes uzraudzībai gar Eiropas krastiem. SafeSeaNet sistēma turpmāk būs vienīgā platforma dalībvalstu visu elektronisko datu apmaiņai par kuģu satiksmi. Tiks izveidots tālbraucēju kuģu uzraudzības Eiropas centrs. Zvejas kuģi tiks labāk pasargāti no sadursmēm. Tiks garantēti neatkarīgi lēmumi par avarējušu kuģu uzņemšanu patvēruma vietās.

Tiks nodrošināta arī negadījumu izmeklēšanas neatkarība. Ar kopīgu izmeklēšanas metodi un labas datubāzes izveidošanu būs iespējams izmantot gūto pieredzi, lai novērstu turpmākus negadījumus.

Negadījumu novēršana ir arī, un turklāt galvenokārt, kuģa karoga valstu pārvaldes iestāžu uzdevums. Šajās iestādēs jāveic revīzija saskaņā ar Starptautiskās jūrniecības organizācijas noteikto modeli un to pārvaldes sistēmas kvalitātei jābūt sertificētai.

Kuģi, kas ienāk Eiropas ostās, ir obligāti apdrošināmi. Šai apdrošināšanai jāsedz ierobežotās atbildības maksimums, tas, kas paredzēts Starptautiskās jūrniecības organizācijas 1996. gada konvencijā par atbildības ierobežošanu attiecībā uz jūras prasībām (LLMC). Pat ņemot vērā, ka šajā konvencijā šodien ietverti tikai 20 % no pasaules flotes, visiem kuģiem, kas ienāk mūsu ostās jāievēro šis noteikums.

Turklāt atbildības un apdrošināšanas sistēma, kas paredzēta starptautiskā konvencijā, kas pieņemta Starptautiskajā jūrniecības organizācijā (Atēnu Konvencija par pasažieru un viņu bagāžas pārvadājumiem pa jūru), ir iekļauta Eiropas tiesību aktos. Tas nozīmē, ka vēlākais pēc 4 gadiem visiem iedzīvotājiem starptautiskajos ceļojumos tiks nodrošināta pietiekama un vienāda aizsardzība. Turklāt šī aizsardzība pakāpeniski tiks attiecināta arī uz vietējiem ceļojumiem.

Skatīt arī MEMO/09/105


Side Bar