Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/390

Briuselis, 2009 m. kovo 11 d.

Saugi jūrų laivyba. Jūrų laivų avarijų prevencijos gerinimas

Praėjusį gruodį per taikinimo procedūrą pavykus susitarti, Tarybai pritarus, 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamentas galutinai pritarė trečiam saugios jūrų laivybos priemonių paketui.

„Labai džiaugiuosi, kad Europos Parlamentui ir Tarybai pavyko susitarti. Šis susitarimas – svarbus žingsnis siekiant geresnės jūrų laivų avarijų prevencijos, taigi šio sektoriaus veiklos vykdytojams teks didesnė atsakomybė, – kalbėjo pirmininko pavaduotojas Tajani. – Šiuo paketu papildomi ir atnaujinami galiojantys ES teisės aktai ir imamasi neatidėliotinų priemonių tose srityse, kurios kelia gyventojams vis didesnį susirūpinimą.“

Europos Sąjungoje bus taikoma visiškai atnaujinta laivų kontrolės uostuose sistema. Ši sistema sudarys sąlygas reguliariai ir dažniau tikrinti pavojų keliančius laivus. Be to, ją taikant bus galima itin didelį pavojų keliantiems laivams uždrausti įplaukti į Europos uostus.

Valstybių Bus sugriežtintos valstybių narių vardu laivus sertifikuoti įgaliotoms institucijoms taikomos Europos lygmens pripažinimo taisyklės. Itin griežtų darbo normų bus skatinamos laikytis klasifikavimo grupės. Prie to bus prisidėta finansinių nuobaudų taikymo taisyklėmis ir šių bendrovių kokybės priežiūros sistemų sertifikavimo institucijos veikla.

Bus patobulintos Europos Sąjungos pakrančių laivybos stebėjimo priemonės. Nuo šiol SafeSeaNet bus vienintelė elektroninė valstybių narių dalijimosi informacija apie laivybą sistema. Bus įsteigtas Europos tolimojo plaukiojimo laivų sekimo duomenų valdymo centras. Žvejybos laivai bus labiau apsaugoti nuo susidūrimo. Bus užtikrinta, kad sprendimai dėl nelaimės ištiktų laivų priėmimo prieglobsčio vietose būtų priimami nepriklausomai.

Nepriklausomumo principas taip pat bus taikomas tiriant nelaimingus atsitikimus. Taikant bendrus tyrimo metodus ir sudarius išsamią duomenų bazę bus galima užtikrinti, kad ši neįkainojama patirtis ateityje padėtų išvengti nelaimingų atsitikimų.

Prevencija pirmiausia priklauso nuo vėliavos valstybių valdžios institucijų veiklos. Jų veiksmai bus tikrinami naudojantis Tarptautinės jūrų organizacijos patvirtintu modeliu, šios institucijos taip pat privalės turėti kokybės sertifikatus.

Į Europos Sąjungos uostus įplaukiantys laivai turės būti apdrausti. Šis draudimas privalės atitikti griežčiausius atsakomybės reikalavimus, t. y. 1996 m. Tarptautinės jūrų organizacijos konvencijoje dėl atsakomybės pagal jūrinius reikalavimus ribojimo nustatytus reikalavimus. Nors konvencija taikoma tik 20 proc. pasaulio laivyno, šiai taisyklei turės paklusti kiekvienas į mūsų uostus įplaukiantis laivas.

Tarptautinės jūrų organizacijos priimtoje tarptautinėje konvencijoje (Atėnų konvencija dėl keleiviams padarytos žalos) numatyta atsakomybės ir draudimo sistema įtraukta į ES teisę. Tai reiškia, kad ne vėliau kaip po ketverių metų tarptautiniais maršrutais keliaujantys gyventojai bus tinkamai ir vienodai apsaugoti. Be to, palaipsniui tokią apsaugą bus imta taikyti ir kelionėms po valstybę.

Taip pat žiūrėti MEMO/09/105


Side Bar