Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/390

Βρυξέλλες, στις 11 Μαρτίου 2009

Ασφάλεια στη θάλασσα: για μια καλύτερη πρόληψη των θαλασσίων ατυχημάτων

Μετά τη συμφωνία που συνήφθη στο πλαίσιο διαδικασίας συμβιβασμού τον περασμένο Δεκέμβριο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά από το Συμβούλιο, ενέκρινε οριστικά στις 11 Μαρτίου 2009 την τρίτη δέσμη μέτρων για την ασφάλεια στη θάλασσα.

«Είμαι ιδιαιτέρως ικανοποιημένος με τη συμφωνία που συνήφθη μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Αποτελεί αξιοσημείωτο βήμα προόδου για την καλύτερη πρόληψη των θαλασσίων ατυχημάτων και αποτυπώνει την αυξημένη ευθύνη όλων των φορέων του τομέα» υπογράμμισε το αντιπρόεδρος κ. Tajani. «Η εν λόγω δέσμη συμπληρώνει και επικαιροποιεί την υφιστάμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία και αποτελεί δυναμική απάντηση στις διογκούμενες ανησυχίες των πολιτών», πρόσθεσε.

Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει στη διάθεσή της ένα εξ ολοκλήρου ανανεωμένο καθεστώς ελέγχου των πλοίων στα λιμάνια. Το καθεστώς αυτό θα επιτρέπει την επιθεώρηση των πλοίων, τα οποία συνιστούν κίνδυνο, με συστηματικό και συχνότερο τρόπο. Θα επιτρέπει επίσης την οριστική απαγόρευση της πρόσβασης στα ευρωπαϊκά λιμάνια στα πιο επικίνδυνα εξ αυτών.

Οι κανόνες που διέπουν τη χορήγηση ευρωπαϊκής αναγνώρισης στους εξουσιοδοτημένους οργανισμούς πιστοποίησης των πλοίων εξ ονόματος των κρατών μελών θα γίνουν αυστηρότεροι. Οι νηογνωμόνες θα κληθούν να εκτελούν το έργο τους σύμφωνα με τα πλέον αυστηρά πρότυπα. Σε αυτό θα συμβάλουν αφενός ένα καθεστώς οικονομικών κυρώσεων και αφετέρου ένας φορέας πιστοποίησης των οικείων συστημάτων ελέγχου ποιότητας.

Τα εργαλεία παρακολούθησης της κυκλοφορίας στις ευρωπαϊκές ακτές θα τελειοποιηθούν. Το σύστημα SafeSeaNet θα αποτελεί εφεξής τον μοναδικό μηχανισμό ηλεκτρονικής ανταλλαγής μεταξύ κρατών μελών όλων των δεδομένων όσον αφορά τη θάλασσα. Θα δημιουργηθεί επίσης ένα ευρωπαϊκό κέντρο παρακολούθησης πλοίων από μεγάλη απόσταση. Τα αλιευτικά σκάφη θα προστατευθούν καλύτερα από τις συγκρούσεις. Θα διασφαλισθεί η ανεξαρτησία των αποφάσεων υποδοχής σε καταφύγια των πλοίων που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Η ανεξαρτησία θα χαρακτηρίζει επίσης τη διεξαγωγή ερευνών μετά τα ατυχήματα. Με μια κοινή μεθοδολογία διερεύνησης και τη δημιουργία εμπεριστατωμένης βάσης δεδομένων, θα καταστεί δυνατόν να διασφαλισθεί η αξιοποίηση της πολύτιμης πείρας που έχει αποκτηθεί για την πρόβλεψη μελλοντικών ατυχημάτων.

Η πρόληψη αποτελεί επίσης πρωτίστως καθήκον των αρχών της σημαίας. Οι εν λόγω αρχές θα πρέπει να ελέγχονται σύμφωνα με το υπόδειγμα που εγκρίθηκε στους κόλπους του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού και να διαθέτουν πιστοποίηση ποιότητας.

Η ασφάλιση των πλοίων θα είναι υποχρεωτική για όλα τα πλοία που καταπλέουν σε ευρωπαϊκούς λιμένες. Η ασφάλιση αυτή θα πρέπει να ανέρχεται στο ύψος των πιο υψηλών ανωτάτων ορίων περιορισμού της ευθύνης, ήτοι αυτών της σύμβασης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για τον περιορισμό της ευθύνης των εφοπλιστών (LLMC - Σύμβαση για τον περιορισμό της ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις) του 1996. Ακόμη και εάν αυτή η σύμβαση δεν καλύπτει σήμερα παρά το 20% του παγκόσμιου στόλου, όλα τα πλοία που καταπλέουν στα λιμάνια μας θα πρέπει να συμμορφώνονται προς τον εν λόγω κανόνα.

Τέλος, το καθεστώς ευθύνης και ασφάλισης που προβλέπεται από διεθνή σύμβαση η οποία εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού («Σύμβαση των Αθηνών σχετικά με τη θαλάσσια μεταφορά επιβατών και των αποσκευών») εγγράφεται στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Αυτό σημαίνει ότι το αργότερο εντός τεσσάρων ετών όλοι οι πολίτες θα χαίρουν ικανοποιητικής και παρόμοιας προστασίας όταν πραγματοποιούν διεθνή ταξίδια. Επιπλέον, η εν λόγω προστασία θα επεκταθεί βαθμιαία και στα ταξίδια στο εσωτερικό μιας χώρας.

Βλέπε επίσης τα υπομνήματα MEMO/09/105


Side Bar