Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/387

Brüsszel, 2009. március 11

Állami támogatás: A Bizottság engedélyezi a reálgazdaságot kedvezményes garancia nyújtásával segítő ideiglenes magyar programot

Az Európai Bizottság az EK-Szerződés állami támogatásokra vonatkozó szabályai értelmében engedélyezte a magyar programot, amely a jelenlegi gazdasági válság és hitelszűke miatt pénzügyi nehézségekkel küzdő vállalkozások megsegítésére irányul. A program beruházási és forgótőke-hitelekhez, valamit pénzügyi lízinghez kapcsolódóan tesz lehetővé kedvezményes garanciavállalást, amennyiben az 2010. december 31-ig megtörténik. A program korlátozott idejű, betartja az előírt küszöbértékeket és csak azon vállalkozásokra vonatkozik, amelyek 2008. július 1-jén nem voltak nehéz helyzetben. Ezért a program megfelel a Bizottság állami támogatási intézkedésekre vonatkozó, 2009. február 25-én módosított ideiglenes keretrendszerének, amely kiegészítő lehetőséget kínál a tagállamoknak ahhoz, hogy a jelenlegi gazdasági és pénzügyi válságban a finanszírozáshoz jutást megkönnyíthessék (lásd IP/08/1993). Tehát a szóban forgó intézkedés összeegyeztethető az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének b) pontjával, miszerint „egy tagállam gazdaságában bekövetkezett komoly zavar megszüntetésére” támogatás nyújtható.

”A hitelhez jutás megkönnyítésével a bejelentett intézkedés hatékony eszköz lehet a beruházások és a gazdasági fellendülés ösztönzésére anélkül, hogy indokolatlan versenytorzulást idézne elő” – jelentette ki Neelie Kroes versenyjogi biztos.

A magyar hatóságok a Bizottság által a reálgazdaság állami támogatására létrehozott ideiglenes keretrendszer (lásd IP/08/1993), és különösen annak kedvezményes garanciára vonatkozó szabályai alapján határozták meg a programot. A hitel- és lízingügyletekhez nyújtott, 2010. december 31-ig megkötött garancia díját legfeljebb két évig 25 %-kal lehet csökkenteni a Bizottság által elfogadott módszertan alapján számított piaci díjakhoz képest. A garancia mértéke a hitel- vagy lízingügylet 90 %-áig terjedhet, és azt csak kis- vagy középvállalkozásoknak nyújthatják, kedvezményezetlenként legfeljebb 2,5 millió eurós határig. A program csupán azon vállalkozások esetében alkalmazható, amelyek 2008. július 1-jén (azaz a hitelválság kezdetekor) nem voltak nehéz helyzetben.

A programot a magyar állam megbízásából a Garantiqa-Hitelgarancia Zrt. hajtja végre. Ez már a harmadik magyar intézkedés, amelyet az ideiglenes keretrendszer alapján hagyott jóvá a Bizottság (az első kettővel kapcsolatban lásd IP/09/325).

A határozatot a Versenypolitikai Főigazgatóság honlapján az állami támogatások nyilvántartásában (State Aid Register) N 114/2009 hivatkozási számon teszik közzé. Az állami támogatásokról szóló, a Hivatalos Lapban és a honlapon közzétett legfrissebb határozatokat a State aid Weekly e-News elektronikus hírlevél tartalmazza.


Side Bar