Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/383

V Bruselu dne 10. března 2009

Komise schválila režim podpory udělované v České republice na obnovu služeb veřejné hromadné dopravy

Evropská komise dnes schválila český režim podpory určený dopravním podnikům, které provozují služby veřejné dopravy v regionech Jihovýchod, Jihozápad, Moravskoslezsko, Severozápad, Severovýchod, Střední Čechy a Střední Morava. Cílem režimu státní podpory je usnadnit pořízení a obnovu autobusů, tramvají, trolejbusů, železničních kolejových vozidel a jiných vozidel v České republice.

Režim podpory v letech 2009 až 2014 napomůže rozvoji integrovaných systémů veřejné hromadné dopravy v regionech soudržnosti v České republice (regiony úrovně NUTS II). Součástí obnovy bude i zavedení informačních systémů a systémů prodeje jízdenek, se zaměřením na přístup pro osoby s omezenou pohyblivostí, jakož i na technická hodnocení za účelem splnění nejnovějších emisních norem.

Udělování této podpory na dopravní služby v odlehlých oblastech usnadní kombinaci různých forem přepravy (např. tramvajové, vlakové, autobusové) občanům dojíždějícím do zaměstnání.

Od zvýšení atraktivity veřejné hromadné dopravy na úkor individuální dopravy (jako např. soukromých automobilů) si české orgány také slibují kladné účinky na životní prostředí, zejména pokud jde o snížení emisí ze silniční dopravy, úspory paliv a energie, snížení hluku a zvýšení dopravní bezpečnosti.

Komise považuje oznámený režim za slučitelný se společným trhem podle čl. 73 Smlouvy o ES.


Side Bar