Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/366

Bruksela, dnia 6 marca 2009 r.

Reforma WPR: Komisja cieszy się z sukcesu unijnej reformy sektora cukru, podczas gdy proces restrukturyzacji dobiega końca

Przewidziany na lata 2006-2009 program restrukturyzacji europejskiego przemysłu cukrowniczego spowodował zrzeczenie się 5,8 mln ton kwot na cukier, co bliskie jest pierwotnemu celowi 6 mln ton. Pod koniec tego czteroletniego procesu, jako kluczowy element reformy sektora cukru z 2006 roku, ograniczono kwoty na cukier i izoglukozę do 14 mln ton (z których 13,3 mln ton przypada na cukier). Unijna produkcja cukru skoncentrowana jest obecnie w 18 państwach członkowskich (w przeciwieństwie do 23 przed reformą), które posiadają korzystne warunki agronomiczne, a prawie 70 proc. produkcji odbywa się w 7 państwach członkowskich, które odnotowują najwyższe plony cukru. Krajowe ceny wykazują tendencję spadkową, co zgodne jest z celem reformy dotyczącym osiągnięcia równowagi i konkurencyjności sektora cukru w UE.

„Cieszy sukces unijnej reformy sektora cukru” – stwierdziła Mariann Fischer Boel, komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. „Był to jeden z najważniejszych punktów mojego obecnego mandatu i satysfakcjonujące jest, że jesteśmy tak blisko osiągnięcia naszego ambitnego celu. Nasz sektor cukru rozpaczliwie potrzebował reformy. Bardziej zrównoważona produkcja i ceny gwarantują bardziej konkurencyjną przyszłość naszym producentom.”

Podstawowe informacje na temat reformy sektora cukru

W lutym 2006 roku ministrowie rolnictwa państw Unii Europejskiej oficjalnie przyjęli radykalną reformę sektora cukru UE. Dostosowała ona system, który w znacznej mierze pozostawał niezmieniony przez prawie 40 lat, do pozostałej zreformowanej wspólnej polityki rolnej (WPR). Kluczowym elementem reformy była 36 procentowa obniżka gwarantowanej ceny minimalnej cukru, (z 631,9 EUR/tonę w roku gospodarczym 2006/2007 do 404,4 EUR/tonę od roku gospodarczego 2009/2010) oraz rekompensaty dla rolników i fundusz restrukturyzacji finansowany przez producentów cukru, mający zachęcić niekonkurencyjnych producentów cukru do wycofania się z sektora.

W kontekście kryzysu finansowego i gospodarczego Komisja podjęła w dniu 13 lutego decyzję o zezwoleniu państwom członkowskim na wcześniejszą wypłatę 100 proc. pomocy restrukturyzacyjnej 2008/2009 w czerwcu 2009 r. Wiele państw członkowskich już ogłosiło, że skorzysta z tej możliwości, aby złagodzić trudności finansowe, z którymi muszą się zmierzyć przedsiębiorstwa cukrownicze.

W chwili obecnej nie ma potrzeby „wycofania zapobiegawczego”

W marcu i październiku ubiegłego roku Komisja stwierdziła, że podstawy unijnego rynku cukru są wystarczająco prawidłowe i nie ma potrzeby narzucania obowiązkowego wycofywania cukru na bieżący rok gospodarczy 2008/09. Wczesna ocena przeprowadzona na kolejny rok gospodarczy (2009/2010) skłania komisarz Fischer Boel do wniosku, że wycofanie zapobiegawcze nie będzie konieczne również w tym przypadku. Ocena opiera się na bardzo wstępnych danych szacunkowych zwłaszcza w odniesieniu do przywozu. W październiku dokonany będzie jej przegląd na podstawie uaktualnionych danych szacunkowych dotyczących produkcji buraków cukrowych i cukru oraz przywozu.

W lutym 2010 roku ponownie zostanie dokonany przegląd sytuacji, aby sprawdzić, czy istnieje potrzeba „wycofania zapobiegawczego” na rok gospodarczy 2010/2011 lub „ostatecznego cięcia”, tj. dalszego ograniczenia kwot.

Załącznik 1: Ilości wycofane z rynku w ramach programu restrukturyzacji na lata 2006-2009.

Załącznik 2: Krajowe kwoty produkcyjne 2009/2010.

[ ]

ANNEX 2
“NATIONAL AND REGIONAL QUOTAS

from the 2009/2010 marketing year onwards

(in tonnes)

Member States or regions
Sugar
Isoglucose
Inulin syrup
Belgium
676 235.0
114 580.2
0
Bulgaria
0
89 198.0

Czech Republic
372 459.3


Denmark
372 383.0


Germany
2 898 255.7
56 638.2

Ireland
0


Greece
158 702.0
0

Spain
498 480.2
53 810.2

France (metropolitan)
2 956 786.7

0
French overseas departments
480 244.5


Italy
508 379.0
32 492.5

Latvia
0


Lithuania
90 252.0


Hungary
105 420.0
220 265.8

Netherlands
804 888.0
0
0
Austria
351 027.4


Poland
1 405 608.1
42 861.4

Portugal (mainland)
0
12 500.0

Autonomous Region of the Azores
9 953.0


Romania
104 688.8
0

Slovenia
0

Slovakia
112 319.5
68 094.5

Finland
80 999.0
0

Sweden
293 186.0


United Kingdom
1 056 474.0
0

TOTAL
13 336 741.2
690 440.8
0


Side Bar