Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/354

Bruselj, 5. marca 2009

Spletno nakupovanje v EU vse bolj priljubljeno, a razvoj upočasnjujejo ovire v čezmejni trgovini

Novo poročilo „Ovire v e-trgovini“, ki ga je danes predstavila komisarka EU za varstvo potrošnikov Meglena Kuneva, kaže, da je spletno nakupovanje v EU vse bolj priljubljeno, obenem pa opozarja, da njegov razvoj upočasnjujejo ovire v čezmejni trgovini. Danes objavljeno poročilo vsebuje podrobno analizo trenutnih gibanj v e-trgovini po vsej EU – vključno s podatki za posamezne države, podatki o najpogosteje kupljenih artiklih ter ovirah za potrošnike in spletno poslovanje. Med letoma 2006 in 2008 je delež potrošnikov EU, ki so prek interneta kupili najmanj en artikel, narasel s 27 na 33 odstotkov. Vendar to povprečje prikriva izjemno priljubljenost spletnega nakupovanja v državah, kot so Velika Britanija, Francija in Nemčija, kjer je v preteklem letu več kot 50 odstotkov uporabnikov interneta opravilo najmanj en spletni nakup. V nordijskih državah (Danska, Švedska, Norveška, Finska in Islandija) je v letu 2008 izdelke in storitve na spletu kupovalo kar 91 odstotkov uporabnikov interneta. Med hitro rastoče trge se uvrščata tudi Italija in Španija. Medtem ko nacionalni trgi hitro rastejo, pa delež čezmejnih spletnih nakupov ostaja majhen, le sedem odstotkov v letu 2008 (v primerjavi s šestimi iz leta 2006). Poročilo opozarja, da številne ovire – jezikovne, praktične in zakonodajne – ter pomembno vprašanje zaupanja upočasnjujejo razvoj spletnega nakupovanja v EU.

Komisarka Kuneva je povedala: „Potrošniki imajo od interneta lahko samo koristi. Razširi obseg trga, v katerem poslujejo, ter jim zagotavlja dostop do več dobaviteljev in večje izbire. Omogoča primerjavo izdelkov, dobaviteljev in cen v obsegu, kakršnega doslej še ni bilo. Ni dvoma, da bo uporaba interneta za trgovino na drobno v prihodnosti postala splošno razširjena. Že zdaj 150 milijonov potrošnikov nakupuje prek spleta, čeprav jih le 30 milijonov opravlja čezmejne spletne nakupe. Zagotoviti moramo, da sprejetje internetne platforme ne bo po nepotrebnem upočasnjeno, ker nismo odpravili pomembnih zakonodajnih ovir ali obravnavali za potrošnike pomembnega vprašanja zaupanja.“

Glavne ugotovitve:

1. Zadovoljstvo z e-trgovino

Potrošniki so v splošnem zadovoljni s spletnim nakupovanjem. Za najpogosteje kupljene skupine izdelkov, kot so informacijska tehnologija ter izdelki za zabavo in prosti čas, je zadovoljstvo potrošnikov z nakupom povprečno večje kot pri trgovini na drobno nasploh.

  • Potrošniki so še zlasti zadovoljni z možnostjo primerjave cen, širšo ponudbo, cenovno sprejemljivostjo izdelkov in možnostjo izbire dobavitelja.
  • Manj pa so zadovoljni z jasnostjo informacij o izdelku, oglaševanjem, varstvom zasebnosti, vprašanjem zaupanja in možnostjo vračila blaga.

2. V spletnem poslovanju so velike možnosti za čezmejno trgovino

  • Tretjina državljanov EU bi bila zaradi nižje cene ali boljše kakovosti pripravljenih razmisliti o spletnem nakupu izdelka ali storitve v drugi državi članici.
  • Tretjina potrošnikov EU je pripravljenih kupiti blago in storitve v drugem jeziku. V večkulturni Evropi je povpraševanje večje od izbire in pestrosti ponudbe, kot ju lahko zagotovijo lokalne trgovine ali svetovne blagovne znamke.

3. Neizkoriščeni potencial čezmejne trgovine

Med letoma 2006 in 2008 je delež spletnih nakupovalcev v EU narasel s 27 na 33 odstotkov vseh potrošnikov, medtem ko je delež čezmejne e-trgovine ostal skoraj nespremenjen. Trenutno na tujih spletnih straneh nakupuje le 7 odstotkov potrošnikov. Razlika pa se ne manjša, ampak veča.

Glavne ovire:

  • Geografska delitev: Danes ima večina trgovcev svojo spletno stran, ki je dostopna potrošnikom vsepovsod. Kljub temu pa so svoje poslovanje večinoma osnovali na predpostavki, da je notranji trg razčlenjen na posamezne nacionalne trge. Razpon možnosti je izredno velik, v praksi pa trgovci potrošnikom pogosto zavrnejo možnost nakupa in jih napotijo k domačemu ponudniku.

Nekatere praktične in zakonodajne ovire

  • Jezikovne ovire, ki so za večji del trgovcev in potrošnikov seveda nezanemarljive, vendar jim ne bi smeli pripisovati prevelikega pomena. 60 odstotkov trgovcev je namreč že pripravljenih poslovati v več kot enem jeziku.
  • Logistične težave, povezane z vzajemno združljivostjo poštnih in plačilnih sistemov, ter vprašanja dostopa do interneta, kot je npr. razširjenost širokopasovnega dostopa.
  • Neupravičene zakonodajne ovire za potrošnike in poslovanje, med katerimi so npr. predpisi o varstvu potrošnikov, pravila o davku na dodano vrednost, predpisi o selektivni distribuciji in varstvu intelektualne lastnine ter prenos zakonodaje EU, npr. o odstranjevanju odpadkov.
  • Ovire, ki zmanjšujejo zaupanje potrošnikov – zlasti oklevanje, povezano s plačili, dobavo, pritožbami, uveljavljanjem garancij, zahtevki za povračila (poprodajna podpora) in vprašanji zasebnosti. Splošno mnenje je, da se težave pri čezmejnem poslovanju še povečajo.

Naslednji koraki:

Septembra 2009 bo komisarka Kuneva predstavila rezultate neodvisne raziskave z metodo t.i. skrivnostnega nakupovanja, na podlagi katere bo mogoče ugotoviti, kako in kje potrošniki ne morejo opravljati čezmejnih spletnih nakupov. V okviru spremljanja maloprodajnega sektorja je komisarka Kuneva preteklo jesen za celotno Komisijo uvedla postopek spremljanja ovir v e-trgovini, Komisija pa bo končno poročilo o maloprodajnem sektorju izdala jeseni 2009.

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/com_staff_wp2009_en.pdf


Side Bar