Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/354

Brussell, 5 ta' Marzu 2009

Il-Konsumaturi: Ix-xiri minn fuq l-internet qed isir kulma jmur popolari fl-UE, iżda l-iżvilupp “qed jinżamm lura” minn ostakoli għal kummerċ transkonfinali

Rapport ġdid dwar "Barriers to E-commerce" (Ostakoli għall-E-kummerċ), ippreżentat mill-Kummissarju tal-UE għall-Konsumaturi Meglena Kuneva juri li l-bejgħ fuq l-internet qed isir kulma jmur popolari fl-UE, iżda jwissi li ostakoli għal kummerċ transkonfinali qed iżommu lura l-iżvilupp tiegħu. Ir-rapport ippubblikat illum jippreżenta analiżi dettaljata tax-xejriet attwali fl-e-kummerċ madwar l-UE – fosthom skont il-pajjiż, l-oġġetti l-aktar mixtrija u ostakoli onlajn għall-konsumaturi u n-negozji. Bejn l-2006 u l-2008 il-proporzjon ta’ konsumaturi tal-UE li jixtru mill-inqas oġġett wieħed minn fuq l-internet żdied minn 27 % għal 33 %. Dawn iċ-ċifri medji jaħbu l-popolarità tal-bejgħ onlajn f’pajjiżi bħar-Renju Unit, Franza u l-Ġermanja fejn aktar minn 50 % tal-utenti tal-internet għamlu xiri onlajn f’din l-aħħar sena. Fil-pajjiżi Nordiċi (id-Danimarka, l-Iżvezja, in-Norveġja, il-Finlandja u l-Iżlanda) il-proporzjon ta’ utenti tal-internet li xtraw prodotti u servizzi onlajn kien ta’ 91 % fl-2008. Pajjiżi bħall-Italja u Spanja qed ikunu swieq li qed jikbru malajr. Għall-kuntrarju ta’ din ix-xejra ta’ swieq nazzjonali li qed jikbru b’ħeffa, l-ammont ta’ bejgħ transkonfinali onlajn jibqa’ żgħir, b’7 % biss fl-2008 (meta mqabbel mas-6 % fl-2006). Ir-rapport iwissi li ostakoli numerużi - lingwistiċi, prattiċi u regolatorji kif ukoll temi importanti ta’ fiduċja – qed iżommu lura l-iżvilupp ta’ bejgħ mill-internet fl-UE.

Il-Kummissarju Kuneva qalet, "Il-konsumaturi għandhom x'jiggwadanjaw mill-Internet. Huwa jkabbar id-daqs tas-suq li jaħdmu fih kif ukoll jagħtihom aċċess għal aktar fornituri u għażla akbar. Hu jagħmel it-tqabbil tal-fornituri tal-prodotti u l-prezzijiet possibbli fuq livell li ma kienx jeżisti qabel. L-użu tal-internet għax-xiri bl-imnut huwa destinat li jixtered. Diġà 150 miljun konsumatur jixtru minn fuq l-internet, għalkemm 30 miljun biss jixtru onlajn b'mod transkonfinali. Irridu naraw li l-adozzjoni tal-pjattaforma tal-internet ma tkunx imxekkla bla meħtieġ minħabba nuqqas f'li jitneħħew xkiel regolatorji importanti jew biex ikunu ttrattati temi importanti ta' fiduċja għall-konsumaturi."

Is-sejbiet prinċipali

1. L-E-kummerċ sejjer tajjeb

Il-konsumaturi huma ġeneralment sodisfatti bix-xiri onlajn. Għal gruppi ta' prodotti li jinxtraw ta' spiss bħal prodotti tal-IT kif ukoll oġġetti ta' divertiment u l-ħin ħieles, is-sodisfazzjon tal-konsumatur bix-xiri minn fuq l-internet huwa bħala medja, ogħla minn dak fuq il-bejgħ bl-imnut b'mod ġenerali.

  • Il-konsumaturi huma partikolarment sodisfatti meta jiġu biex iqabblu l-prezzijiet, il-firxa usa’ ta’ offerti, l-affordabbiltà tal-prodotti u l-għażla ta’ min jissupplixxi.
  • Il-konsumaturi huma inqas entużjasti dwar kwistjonijiet bħal informazzjoni ċara dwar il-prodott, ir-reklamar, il-ħarsien tal-privatezza, kwistjonijiet ta' fiduċja u l-possibbiltà ta' oġġetti li jittieħdu lura.

2. Hemm potenzjal b'saħħtu għal kummerċ transkonfinali fil-kummerċ onlajn

  • Terz taċ-ċittadini tal-UE jikkunsidraw li jixtru prodott jew servizz minn Stat Membru ieħor permezz tal-internet għaliex ikun orħos jew aħjar.
  • Terz tal-konsumaturi tal-UE jgħidu li huma lesti li jixtru oġġetti u servizzi b'lingwa oħra. F'Ewropa multikulturali, hemm domanda għal aktar għażla u varjetà usa ta' offerti minn dak li jistgħu jissupplixxu ħwienet lokali jew ditti globali.

3. Il-potenzjal ta’ kummerċ transkonfinali mhux jimmaterjalizza

Mill-2006 sal-2008, is-sehem ta' xerrejja onlajn fl-UE żdied minn 27 % għal 33 % tal-konsumaturi filwaqt li l-e-kummerċ transkonfinali baqa' stabbli. Bħalissa huma biss 7 % tal-konsumaturi li jixtru onlajn b'mod transkonfinali. U d-distakk qed jiżdied u mhux jonqos.

L-ostakoli prinċipali:

  • Segmentazzjoni ġeografika: Bosta kummerċjanti issa għandhom websajt li hija viżibbli għall-konsumaturi kullimkien. U madankollu bosta bejjiegħa xorta jidhru li qed joperaw fuq l-assunzjoni li s-suq intern huwa maqsum skont linji nazzjonali. Il-firxa ta’ possibilitajiet hija enormi, iżda fil-prattika, il-konsumaturi jispiċċaw jiġu mċaħħda mill-bejgħ jew jintbagħtu lura lejn il-pajjiż tal-oriġini tagħhom.

Ostakoli prattiċi u regolatorji, jinkludu

  • Ostakoli tal-lingwa, dawn jibqgħu kwistjoni għal bosta kummerċjanti u konsumaturi, għalkemm irridu nkunu attenti biex ma nesaġerawx l-importanza tagħhom. Pereżempju, 60 % tal-bejjiegħa bl-imnut diġà huma preparati li jagħmlu tranżazzjonijiet f'aktar minn lingwa waħda.
  • Problemi f'dik li għandha x'taqsam il-loġistika marbuta mal-interoperabilità ta' sistemi postali u ta' ħlas, u kwistjonijiet ta' aċċess bħall-penetrazzjoni fil-broadband.
  • Hemm ostakoli regolatorji li kull ma jmur jidhru li mhumiex ġustifikati għall-konsumaturi u n-negozju; Dawn jinkludu pereżempju l-liġi tal-konsumatur, ir-regoli tal-VAT, il-liġi dwar id-distribuzzjoni selettiva, ħarsien tal-proprjetà intellettwali, it-traspożizzjoni nazzjonali tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar ir-rimi ta' skart pereżempju.
  • Ostakoli li jimminaw il-fiduċja tal-konsumatur – b'mod partikulari nuqqas ta' rieda marbuta ma' kwistjonijiet ta' ħlasijiet, konsenja, ilmenti, applikazzjoni ta' garanziji, talbiet għal rimborż (għajnuna wara l-bejgħ), kif ukoll kwistjonijiet ta' privatezza. Diffikultajiet jidhru li jaggravaw fi tranżazzjonijiet transkonfinali.

Il-passi li jmiss:

F'Settembru 2009 l-Kummissarju Kuneva se tippreżenta r-riżultati ta’ “xiri misterjuż” indipendenti biex ikun identifikat kif u fejn il-konsumaturi qegħdin jinżammu milli jixtru onlajn madwar l-UE. Bħala parti mill-monitoraġġ tas-settur tal-bejgħ bl-imnut, il-Kummissarju Kuneva nediet fil-Ħarifa li għaddiet proċess mifrux mal-Kummissjoni biex ikun skrinjati l-ostakoli għall-e-kummerċ. Ir-rapport finali dwar is-settur tal-bejgħ bl-imnut hu mistenni li joħroġ fil-Ħarifa 2009.

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/com_staff_wp2009_en.pdf


Side Bar