Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/354

Briuselis, 2009 m. kovo 5 d.

Vartotojų reikalai. Pirkimas internetu Europos Sąjungoje populiarėja, tačiau jo plėtrą stabdo tarptautinės prekybos kliūtys

Šiandien už vartotojų reikalus atsakingos Europos Komisijos narės Meglenos Kunevos visuomenei pateiktoje naujoje ataskaitoje „Elektroninės prekybos kliūtys“ teigiama, kad pirkimas internetu Europos Sąjungoje populiarėja, bet įspėjama, kad jo plėtrą stabdo tarptautinės prekybos kliūtys. Šiandien paskelbtoje ataskaitoje pateikiama išsami elektroninės prekybos visoje ES tendencijų analizė – pagal šalis, dažniausius pirkinius ir kliūtis, kurių kyla vartotojams ir e. prekyba užsiimančioms įmonėms. 2006–2008 m. ES vartotojų, internetu nusipirkusių bent vieną prekę, padaugėjo nuo 27 % iki 33 %. Toks vidurkis tiksliai neparodo didžiulio pirkimo internetu populiarumo Jungtinėje Karalystėje, Prancūzijoje ir Vokietijoje – per pastaruosius metus internetu pirko daugiau nei 50 % šių šalių interneto naudotojų. Šiaurinėse Europos šalyse (Danijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Suomijoje ir Islandijoje) 2008 m. prekes ir paslaugas internetu pirko 91 % interneto vartotojų. Sparčiai auga Italijos ir Ispanijos rinkos. Nors nacionalinės rinkos auga greitai, iš kitų šalių įmonių internetu perkama vis dar labai mažai – vos 7 % 2008 m. (2006 m. šis rodiklis buvo 6 %). Ataskaitoje pabrėžiama, kad ES e. prekybos plėtotei kyla daugybė kliūčių – kalbos, praktinių, reglamentavimo, pasitikėjimo ir kt.

Komisijos narė M. Kuneva sakė: „Internetas gali būti labai naudingas vartotojams. Jis išplečia jiems prieinamą rinką, leidžia rinktis iš daugiau tiekėjų ir apskritai suteikia daugiau galimybių rinktis. Jis taip pat suteikia galimybę palyginti nepaprastai daug produktų tiekėjų ir kainų. Mažmeninė prekyba internetu neišvengiamai taps kasdieniu reiškiniu. Jau dabar 150 mln. vartotojų perka prekes ir paslaugas internetu, bet iš jų tik 30 mln. perka iš kitų šalių įmonių. Privalome užtikrinti, kad interneto naudojimas prekybai nebūtų nepagrįstai slopinamas dėl nepanaikintų reglamentavimo kliūčių arba neišspręstų vartotojų pasitikėjimo problemų.“

Pagrindinės išvados

1. Elektroninės prekybos rezultatai yra geri

Vartotojai paprastai yra patenkinti pirkimu internetu. Ypač dažnai internetu perkamas prekes, pvz., IT produktus, pramogų ir laisvalaikio prekes, įsigiję vartotojai vidutiniškai būna labiau patenkinti nei apskritai mažmeninės prekybos parduotuvių klientai.

  • Vartotojai ypač patenkinti galimybe lyginti kainas, didesniu pasirinkimu, produktų įperkamumu ir galimybe rinktis tiekėją.
  • Vartotojai nepatenkinti dėl to, kad pateikiama neaiški informacija apie produktus, be to, jiems nerimą kelia reklama, asmeninės informacijos saugumas, pasitikėjimo klausimai ir galimybė grąžinti prekes.

2. Internetas – neišsemtos tarptautinės prekybos galimybės

  • Trečdalis ES gyventojų apsvarstytų galimybę įsigyti prekę ar paslaugą internetu iš kitos valstybės narės įmonės, jei prekė ar paslauga būtų pigesnė ar geresnė.
  • Trečdalis ES vartotojų teigia, kad pirktų prekes ir paslaugas net jei tam reikėtų vartoti kitą kalbą. Daugiakultūrėje Europoje kyla didesnio pasirinkimo ir didesnės pasiūlos poreikis, nei gali užtikrinti vietos parduotuvės ar pasauliniai prekių ženklai.

3. Tarptautinės prekybos internetu galimybės lieka neišnaudotos

2006–2008 m. ES internetu perkančių vartotojų padaugėjo nuo 27 % iki 33 %, o tarptautinės elektroninės prekybos mastas nekito. Šiuo metu iš kitų šalių įmonių prekes ar paslaugas internetu perka tik 7 % vartotojų . Ir tokių vartotojų ne daugėja, o tik mažėja.

Pagrindinės kliūtys

  • Geografinės kliūtys. Daugelis prekybininkų jau turi susikūrę interneto svetaines, kuriose gali naršyti vartotojai iš bet kokios pasaulio šalies. Tačiau atrodo, kad dauguma mažmenininkų vis dar mano, kad vidaus rinką skaido šalių sienos. Galimybės – neišmatuojamos, o iš tikrųjų vartotojams atsisakoma parduoti prekes ar paslaugas, arba jie siunčiami pas savo šalies prekybininkus.

Praktinės ir reglamentavimo kliūtys

  • Daugumai prekiautojų ir vartotojų vis dar aktualios kalbos kliūtys, tačiau jų svarbos pervertinti nereikėtų. Pavyzdžiui, 60 % mažmenininkų jau yra pasirengę vykdyti sandorius daugiau nei viena kalba.
  • Taip pat kyla logistikos problemų, susijusių su pašto ir mokėjimo sistemų suderinamumu, ir interneto prieigos problemų, pvz., plačiajuosčio ryšio skverbtis.
  • Vartotojai ir įmonės vis dažniau kaip nepagrįstas nurodo kliūtis, susijusias su reglamentavimu, pvz., su vartotojų teise, PVM taisyklėmis, atrankiojo platinimo teisės aktais, intelektinės nuosavybės apsauga, ES teisės aktų dėl, pvz., atliekų tvarkymo, perkėlimu į nacionalinę teisę.
  • Tam tikros kliūtys ypač mažina vartotojų pasitikėjimą – visų pirma tai prekybininkų nenoras teikti aiškios informacijos apie mokėjimą, pristatymą, skundus, garantijas ir patenkinti prašymus grąžinti sumokėtus pinigus (garantinis aptarnavimas). Susirūpinimą kelia asmeninių duomenų saugumo klausimai. Vartotojai mano, kad sudarant tarptautinės prekybos internetu sandorius sunkumų dar padaugėja.

Tolesni žingsniai

2009 m. rugsėjo mėn. Komisijos narė M. Kuneva pateiks nepriklausomo „slapto pirkimo“ rezultatus, pagal kuriuos bus galima nustatyti, kaip ir kur Europos Sąjungoje vartotojams trukdoma pirkti prekes ar paslaugas internetu. Vykdydama Komisijos mažmeninės prekybos sektoriaus stebėsenos strategiją 2008 m. rudenį Komisijos narė M. Kuneva visos Komisijos mastu pradėjo elektroninės prekybos kliūčių tyrimą. Galutinę mažmeninės prekybos sektoriaus stebėsenos ataskaitą planuojama paskelbti 2009 m. rudenį.

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/com_staff_wp2009_en.pdf


Side Bar