Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/354

Bryssel 5. maaliskuuta 2009

Nettiostamisen suosio kasvussa EU:ssa, mutta esteet rajakaupan haittana

Juuri julkaistun sähköisen kaupan esteitä koskevan raportin mukaan nettiostamisen suosio kasvaa EU:ssa, mutta rajakaupan esteiden pelätään hidastavan kehitystä. Raportissa, jonka EU:n kuluttaja-asioista vastaava komissaari Meglena Kuneva esitteli tänään, analysoidaan tarkasti sähköisen kaupan nykytrendejä EU:ssa muun muassa maakohtaisesti, useimmin ostettujen tuotteiden mukaan sekä sen mukaan, mitä esteitä kuluttajat ja yritykset kohtaavat verkossa. Vuosien 2006 ja 2008 välillä vähintään yhden nettiostoksen tehneiden EU:n kuluttajien määrä kasvoi 27 prosentista 33 prosenttiin. Keskimääräiset luvut eivät kerro koko totuutta nettiostamisen suosiosta, sillä esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Ranskassa tai Saksassa yli 50 prosenttia netin käyttäjistä on tehnyt nettiostoksia viime vuonna. Pohjoismaissa (Suomi, Tanska, Ruotsi, Norja ja Islanti) 91 prosenttia netin käyttäjistä osti tuotteita tai palveluja netistä vuonna 2008. Myös Italiassa ja Espanjassa markkinat kasvavat nopeasti. Vaikka kansalliset markkinat kasvavat nopeasti, nettiostosten osuus rajakaupassa on pysynyt pienenä ollen vain 7 % vuonna 2008 (6 % vuonna 2006). Raportissa varoitetaan, että lukuisat (kielelliset, käytännön sekä sääntelyyn ja luottamukseen liittyvät) esteet hidastavat nettiostamisen kehitystä EU:ssa.

Komissaari Kuneva totesi, että ”kuluttajille internetistä voi olla suurta etua. Sen ansiosta kuluttajien markkinat laajenevat, tavaraa ja palveluja voidaan hankkia useammilta toimittajilta ja valinnanvara kasvaa. Internet mahdollistaa tuotteiden, toimittajien ja hintojen vertailun ennennäkemättömällä tavalla. Sen käyttö vähittäismyynnissä kasvaa tulevaisuudessa. Jo 150 miljoonaa kuluttajaa tekee ostoksia internetissä. Heistä tosin vain 30 miljoonaa tekee nettiostoksia rajojen yli. Meidän on varmistettava, että internet-palvelujen kehitys ei hidastu tarpeettomasti sen takia, että merkittäviä sääntelyesteitä ei ole onnistuttu poistamaan tai kuluttajille tärkeitä luottamuskysymyksiä ratkaisemaan.”

Tärkeimmät havainnot

1. Sähköisellä kaupalla menee hyvin

Kuluttajat ovat pääosin tyytyväisiä nettiostamiseen. Useimmin ostettujen tuoteryhmien, kuten tietotekniikan sekä viihde- ja vapaa-ajan tuotteiden, osalta kuluttajatyytyväisyys on verkkokaupassa keskimäärin suurempi kuin vähittäiskaupassa yleensä.

  • Kuluttajia miellyttää erityisesti se, että internetissä heillä on mahdollisuus vertailla hintoja, tarjonta on laaja ja tuotteet kohtuuhintaisia ja että heillä on vapaus valita toimittaja.
  • Sen sijaan tuotetietojen selkeys, mainonta, yksityisyyden suoja, luottamuskysymykset ja tuotteiden palautusmahdollisuudet koetaan ongelmallisiksi.

2. Rajakauppa tarjoaa runsaasti potentiaalia sähköiseen kaupankäyntiin

  • Kolmannes EU:n kuluttajista on valmis harkitsemaan tuotteen tai palvelun ostamista toisesta jäsenmaasta internetin kautta, jos se on halvempi tai parempi.
  • Kolmannes EU:n kuluttajista sanoo olevansa halukas ostamaan tavaroita tai palveluja muulla kuin äidinkielellään. Monikulttuurisessa Euroopassa kuluttajat haluavat enemmän valinnanvaraa ja suuremman tarjonnan kuin paikalliset kaupat tai kansainväliset brändit voivat tarjota.

3. Rajakaupan potentiaali on jäämässä käyttämättä

Vuosien 2006 ja 2008 välillä nettiostajien määrä EU:ssa kasvoi 27 prosentista 33 prosenttiin, mutta sähköisen rajakaupan määrä pysyi ennallaan. Vain 7 % kuluttajista ostaa internetin välityksellä toisesta maasta. Ero on kasvamassa eikä suinkaan pienentymässä.

Merkittävimmät esteet

  • Maantieteellinen jakautuminen: Useimmilla kauppiailla on jo internet-sivut, joihin kuluttajat pääsevät kaikkialta. Silti suurin osa heistä näyttää edelleen toimivan kuin sisämarkkinat olisivat jakautuneet kansallisten rajojen mukaan. Mahdollisuudet ovat valtavat, mutta käytännössä kuluttajat eivät voi ostaa tuotteita tai heidät ohjataan takaisin kotimaahansa.

Käytännön ja sääntelyesteet

  • Kielelliset esteet ovat edelleen ongelma useimmille kauppiaille ja kuluttajille, vaikka niiden merkitystä ei saisikaan korostaa liikaa. Esimerkiksi vähittäismyyjistä 60 % pystyy jo tekemään kauppaa useammalla kuin yhdellä kielellä.
  • Posti- ja maksujärjestelmien yhteensopivuuteen liittyy logistiikkaongelmia ja verkkoon pääsyssä on ongelmia, kuten laajakaistan levinneisyys.
  • Sääntelyesteet tuntuvat kuluttajista ja yrityksistä entistä perusteettomilta. Tällaisia ovat esimerkiksi kuluttajalainsäädäntö, ALV-säännöt, valikoiva jakelu, teollis- ja tekijänoikeuksien suojaaminen ja esimerkiksi jätehuoltoa koskevan EU:n lainsäädännön täytäntöönpano jäsenmaissa.
  • Kuluttajien luottamusta heikentävät esteet, erityisesti maksuihin, toimittamiseen, valituksiin, takuun soveltamiseen ja palautuspyyntöihin (myynnin jälkeinen tuki) sekä yksityisyyden suojaan liittyvät asiat. Rajakaupassa vaikeuksia uskotaan esiintyvän enemmän.

Seuraavat toimet

Syyskuussa 2009 komissaari Kuneva esittelee riippumattoman haamuasiointi-tutkimuksen (mystery shopping) tulokset, joiden avulla määritetään, miten ja missä kuluttajia estetään tekemästä nettiostoksia EU:n alueella. Osana vähittäiskaupan tarkastelua komissaari Kuneva käynnisti viime syksynä komission laajuisen prosessin sähköisen kaupan esteiden kartoittamiseksi. Komission loppuraportti vähittäiskaupasta on tarkoitus julkaista syksyllä 2009.

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/com_staff_wp2009_en.pdf


Side Bar