Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/354

Брюксел, 5 Март 2009 г.

Потребители: Пазаруването онлайн набира популярност в ЕС, но бариерите пред трансграничната търговия „спъват“ развитието му

Представеният днес от комисар Меглена Кунева нов доклад „Пречки пред електронната търговия“ посочва, че пазаруването онлайн става все по-популярно в ЕС, но и предупреждава, че бариерите пред трансграничната търговия спъват развитието му. Оповестеният днес доклад съдържа подробен анализ на наблюдаваните в момента тенденции в електронната търговия в ЕС — по страни, по най-купувани артикули и по отношение на пречките пред онлайн потребителите и бизнеса. От 2006 до 2008 г. делът на потребителите от ЕС, закупили поне един артикул по интернет, се е увеличил от 27 на 33 %. Зад тези усреднени данни обаче се крие огромна популярност на онлайн покупките в страни като Обединеното кралство, Франция и Германия, в които над 50 % от използващите интернет са направили и покупки по мрежата през изминалата година. В северните страни (Дания, Швеция, Норвегия, Финландия и Исландия) делът на ползващите интернет, закупили продукти и услуги чрез него, през 2008 г. е 91 %. Държави като Италия и Испания също са сред бързо развиващите се пазари. На фона на този модел на бързо развиващи се национални пазари делът на трансграничните онлайн покупки остава малък — едва 7 % през 2008 г. (спрямо 6 % през 2006 г.). Докладът предупреждава, че многобройни пречки, в т. ч. езикови, практически и регулаторни, както и важни проблеми на доверието пречат на развитието на онлайн пазаруването в ЕС.

Комисар Кунева заяви: „Потребителите печелят невероятно много от използването на интернет. Чрез него периметърът на техния пазар се разширява и те получават достъп до повече доставчици и по-голям избор. Дава им се възможност в невиждан досега мащаб да сравняват продуктите, доставчиците и цените. Ползването на интернет за покупки на дребно несъмнено ще стане масова практика. Вече 150 млн. потребители пазаруват онлайн, но същевременно само 30 млн. купуват зад граница. Трябва да се постараем приемането на интернет платформата да не бъде ненужно забавено поради неуспех да бъдат отстранени важни регулаторни бариери или да се работи за решаването на важни за потребителите проблеми на доверието.“

Основни констатации:

1. Електронната търговия върви добре

Като цяло потребителите са доволни от покупките онлайн. При особено често купуваните групи продукти като ИТ артикули и стоки от сферата на развлеченията и свободното време удовлетвореността на потребителите от пазаруването по интернет е като цяло по-голяма от тази при търговията на дребно изобщо.

  • Потребителите са особено доволни по отношение сравняването на цените, по-богатата гама от предложения, ценовата достъпност на продуктите и избора на доставчици.
  • По-слаб е ентусиазмът що се отнася до въпроси като ясната информация за продукта, рекламата, защитата на личния живот, доверието и възможността стоките да бъдат върнати.

2. Онлайн търговията разкрива голям потенциал за трансгранична дейност

  • Една трета от гражданите на ЕС биха купили продукт или услуга от друга държава-членка по интернет, ако той е по-евтин или по-добър.
  • Една трета от потребителите в ЕС посочват, че са готови да купуват стоки и услуги на друг език. Мултикултурна Европа търси по-голям избор и разнообразие на оферти отколкото местните магазини или световните марки могат да предложат.

3. Потенциалът на трансграничната търговия не се реализира

От 2006 до 2008 г. процентът на пазаруващите по интернет в ЕС се е увеличил от 27 на 33 %, но делът на клиентите на трансграничната електронна търговия е останал непроменен. Едва 7 % от потребителите в момента правят трансгранични онлайн покупки. Дистанцията между двете групи не намалява, а се увеличава.

Основни пречки:

  • Териториална сегментация: В момента сайтовете на повечето търговци могат да бъдат видени от потребителите от всяка една точка, в която те се намират. Въпреки това повечето търговци на дребно имат за презумпция в дейността си, че вътрешният пазар е разделен по национален признак. Кръгът от възможности е огромен, а на практика в крайна сметка поръчки се отказват и потребителите се пренасочват към тяхната държава на произход.

Сред практическите и регулаторните препятствия са и следните:

  • Езиковите бариери, които продължават да бъдат проблем за повечето търговци и потребители, но чието значение не бива да бъде преувеличавано. Така например 60 % от търговците на дребно вече са подготвени да извършват сделки на повече от един език.
  • Проблеми на организацията, свързани с оперативната съвместимост на пощенските и платежните системи, и проблеми на достъпа като степен на навлизане на широколентовите комуникации.
  • Съществуват и регулаторни бариери, които в очите на потребителите и бизнеса изглеждат все по-неоправдани, например потребителското законодателство, правилата за ДДС, закони за избирателност при дистрибуцията, защита на интелектуалната собственост, националното транспониране на законодателството на ЕС за обезвреждане на отпадъците и др.
  • Бариери, рушащи доверието на потребителите, по-специално нежелание за разрешаване на въпроси относно плащания, доставка, жалби, валидност на гаранции, искания за връщане на заплатените суми (обслужване след продажбата), както и въпроси на правото на личен живот. Впечатлението е, че трудностите са по-големи, когато става въпрос за трансгранични сделки.

Какво предстои?

През септември 2009 г. комисар Кунева ще представи резултатите от независимо проучване от типа „таен клиент“, целящо да посочи как и къде се пречи на потребителите да пазаруват онлайн на територията на целия ЕС. Като чат от провеждания от Комисията мониторинг на търговията на дребно комисар Кунева даде старт миналата есен на процес на идентифициране на бариерите пред електронната търговия, в който са ангажирани всички служби на Комисията, като окончателният доклад на Комисията следва да бъде оповестен през есента на 2009 г.

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/com_staff_wp2009_en.pdf


Side Bar