Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/351

Bruselj, 4. marca 2009

Komisija poziva voditelje EU, naj enotno nastopijo proti krizi, se hitro lotijo reforme finančnih trgov in na vrhu G-20 pokažejo svetu pot naprej

Evropska komisija poziva voditelje EU, naj še bolj okrepijo usklajeno evropsko ukrepanje v boju proti finančni krizi. V sporočilu Evropskemu svetu ob vrhu 19. in 20. marca Komisija navaja predloge za nadgradnjo obsežne podpore realnemu gospodarstvu in zaposlovanju. Sporočilo Komisije razkriva celovito reformo finančnega sistema na podlagi De Larosièrovega poročila. V njem je prikazano, kako lahko jasna skupna zavezanost temu velikopoteznemu programu omogoči EU, da na tem področju na vrhu G-20 v Londonu 2. aprila prevzame vodilno vlogo v svetu.

Predsednik Komisije José Manuel Barroso je izjavil: „Evropski svet mora na spomladanskem zasedanju poslati odločno sporočilo državljanom, podjetjem in svetu. Da, pot iz krize obstaja. Da, Evropa je enotna, samozavestna in odločena, da v tej bitki zmaga. Odločno in usklajeno moramo izpeljati dogovorjeni načrt za oživitev gospodarstva. V celoti moramo izkoristiti enotni trg. Danes prosimo voditelje EU, naj dajo soglasje za celovit akcijski načrt ter naredijo vse v svoji moči, da zaščitijo državljane pred brezposelnostjo, vzpostavijo red na finančnih trgih na podlagi De Larosièrovega poročila in omogočijo Evropi, da zdaj, ko se približuje vrh G-20 v Londonu, z besedami in zgledom pokaže pot naprej.“

Bančni sistem

Sporočilo Komisije se začne s pregledom ukrepov, ki so bili sprejeti od jeseni 2008 ter so preprečili zlom evropskega bančništva ter s tem neštete stečaje in izgubo številnih delovnih mest. Sporočilo države članice spodbuja, naj ukrepajo hitro, da bi si obnovile zaupanje in ponovno vzpostavile posojilno dejavnost bank, zlasti z izvajanjem smernic Komisije, objavljenih 25. februarja, o odstranjevanju oslabljenih sredstev iz bilanc stanja bank.

Finančna ureditev in nadzor

Komisija se strinja s ključnimi načeli, ki jih je opisala De Larosièrova skupina, in prosi voditelje EU, naj se prav tako strinjajo z njimi. Komisija poziva k vzpostavitvi nadzornega sistema, ki bi združeval veliko strožji nadzor na ravni EU in ohranitev jasne vloge nacionalnih nadzornih organov. Podpira predlog skupine, da se pod okriljem ECB vzpostavi organ za zgodnje opozarjanje, ki bi odkrival sistemska tveganja in jih odpravljal. Komisija se strinja s priporočilom skupine, da se pripravi osrednji sklop regulativnih standardov za celo EU.

Aprila bo Komisija predstavila pobude, ki se že pripravljajo o hedge skladih, skladih zasebnega kapitala in strukturah plačil. Ob upoštevanju ocene učinka bo Komisija Evropskemu svetu na junijskem zasedanju predložila podroben časovni načrt za nadaljnje ukrepe na podlagi De Larosièrovega poročila. Jeseni bo predstavila predloge o novem nadzornem okviru ter o vprašanjih, kot so likvidnostno tveganje in prekomerni finančni vzvodi, nadaljnja krepitev varstva bančnih varčevalcev in zavarovancev ter učinkovite sankcije za kršitve.

Realno gospodarstvo

V sporočilu so poudarjeni dobri prvi rezultati Evropskega načrta za oživitev gospodarstva. Splošna fiskalna podpora gospodarstvu, ki izhaja iz evropskih in nacionalnih ukrepov ter avtomatskih stabilizatorjev, bo v letih 2009 in 2010 znašala najmanj 3,3 % BDP. V prilogi, v kateri je povzetih 500 nacionalnih ukrepov, je ugotovljeno, da so ti na splošno skladni z načeli, ki nalagajo, da mora biti ukrepanje za reševanje pravočasno, ciljno usmerjeno in začasno.

Komisija poziva voditelje EU, naj potrdijo jasna načela za nadaljnje ukrepanje v skladu z enotnim trgom, s prosto trgovino po vsem svetu, z vzpostavitvijo nizkoogljičnega gospodarstva ter s čimprejšnjo ponovno vzpostavitvijo vzdržnih javnih financ.

Komisija ponovno poziva države članice, naj dajo soglasje za ciljno naložbo v višini 5 milijard EUR v energetske povezave in širokopasovne povezave.

Zaposlovanje

S prispevkom Komisije se pozivajo države članice, naj pospešijo prizadevanja za reševanje problemov brezposelnosti, ki bi se do leta 2010 lahko povzpela na 10 %, kar bi se zgodilo prvič od devetdesetih let prejšnjega stoletja, in socialne izključenosti. Ta prizadevanja bodo pripomogla tudi k ohranjanju povpraševanja in k preprečevanju nadaljnje izgube delovnih mest. Morala bi biti osrednji temelj nacionalnih spodbujevalnih načrtov. Komisija poziva države članice, naj uporabijo ukrepe, kot so finančna podpora za začasne ureditve delovnega časa, pospeševanje dohodkovne podpore za brezposelne, zniževanje s plačami nepovezanih stroškov za delodajalce in pospeševanje naložb v spretnosti in preusposabljanje. Na evropski ravni Komisija poziva k hitremu sprejetju svojih predlogov, kar bo omogočilo takojšnje zvišanje predplačil v višini 1,8 milijard EUR v okviru evropskega socialnega sklada.

Komisija določa tudi načrt za Evropski vrh o zaposlovanju maja v Pragi, na katerem naj bi se dogovorili o nadaljnjih konkretnih ukrepih za ohranjanje delovnih mest in njihovo ustvarjanje v sektorjih prihodnosti. Pred vrhom v Pragi bo Komisija organizirala vrsto delavnic z vsemi ključnimi zainteresiranimi stranmi v različnih državah članicah.

Spodbujanje oživljanja svetovnega gospodarstva – vodilna vloga EU

Komisija poziva voditelje EU, naj se dogovorijo o številnih področjih, na katerih Evropa lahko in tudi mora imeti vodilno vlogo na vrhu G-20 v Londonu 2. aprila, ter gradi na uspehu, ki ga je dosegla z enotnim nastopom na vrhu v Washingtonu novembra 2008.

EU mora enotno spodbuditi izboljšanje svetovnega finančnega in regulativnega sistema ter se osredotočiti na večjo preglednost in odgovornost; izvajanje ustreznega regulativnega nadzora nad vsemi finančnimi akterji, reševanje težav, do katerih je prišlo zaradi jurisdikcij, ki niso pripravljene sodelovati; spodbujanje mednarodnega sodelovanja pri nadzoru in reformiranje MDS, foruma za finančno stabilnost in Svetovne banke.

Evropa mora tudi spodbujati oživljanje svetovnega gospodarstva s pozivom k proučitvi svetovnega učinka do zdaj sprejetih fiskalnih ukrepov, spodbujanjem proste trgovine in pozivom vrhu v Londonu, naj sproži večstranske pobude o trgovinskem financiranju ter ponovno potrdi zavezo k razvojnim ciljem tisočletja iz Washingtona.

Celotno besedilo sporočila Komisije Evropskemu svetu bo na voljo na:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/index_en.htm.


Side Bar