Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/344

Brussel, 3 maart 2009

Vijf belangrijke high-tech bedrijven verbinden zich ertoe vrouwen meer aan te moedigen tot de cyberwereld toe te treden

In de huidige financiële wereldcrisis zijn banen in de sector informatie- en communicatietechnologieën (ICT) zoals telecom en het internet, degelijke bronnen van groei die van vitaal belang zijn voor het herstel van de economie. Voor het concurrentievermogen van de EU is het echter van belang dat de high-techsector erin slaagt geschoolde werknemers aan te trekken en vast te houden, met inbegrip van vrouwen. Hoewel verwacht wordt dat er tegen 2010 een tekort zal zijn van ongeveer 300.000 gekwalificeerde technici in de EU, is nog niet één op de vijf informatici vrouw. De Europese Commissie ondernam in 2007 actie en moedigde telecom- en internetbedrijven aan meer vrouwen aan te trekken voor ICT-banen. Dit heeft ertoe geleid dat vijf belangrijke ICT-bedrijven vandaag een Europese Code van beste praktijken voor vrouwen en ICT zullen ondertekenen. Zij verbinden zich ertoe technische banen aantrekkelijker te maken voor vrouwen en het vrouwelijke potentieel in de ICT-sector beter te benutten.

"Het ondertekenen van deze Europese Code van beste praktijken is een eerste stap om meisjes warm te maken voor high-tech banen en meer vrouwen ertoe aan te zetten in de ICT-sector te gaan werken. Ik feliciteer de bedrijven die vandaag de moed en de overtuiging hebben deze code, die de ICT-sector vrouwvriendelijker zal maken en daardoor zal verrijken, te ondertekenen" aldus Viviane Reding, EU-commissaris voor telecommunicatie. "De ICT-sector begint nu pas de omvang van het probleem te beseffen en in te zien hoe belangrijk het is om vrouwen aan te trekken en een oplossing te vinden voor het tekort aan geschoolde werknemers waarmee we in Europa geconfronteerd worden. De ICT-sector in België kent momenteel een tekort van 10.100 informatici, in Polen is dat 18.300, in Italië 2.800, in Frankrijk 4.300, in Spanje 41.800 en in Duitsland zelfs 87.800! Ik roep andere ICT-bedrijven op dit voorbeeld te volgen en de Code voor vrouwen en ICT voor het eind van dit jaar te ondertekenen."

Vandaag woonde commissaris Reding de ondertekening bij van de Europese code van beste praktijken voor vrouwen en ICT door vijf Europese en multinationale ondernemingen: ALCATEL-LUCENT, IMEC, ORANGE-FRANCE TELECOM GROUP, MICROSOFT en MOTOROLA. Dit evenement is het resultaat van gesprekken met bedrijven waartoe de aanzet werd gegeven door commissaris Reding op de Internationale Vrouwendag 2008 (IP/08/392). Met de code wil men meisjes op school of op de universiteit ertoe aanzetten een keuze te maken voor de high-tech sector maar ook vrouwen die al in deze sector werken vasthouden en vooruit helpen door:

  • Laboratoria voor meisjes of Computer Clubs voor meisjes op te richten waar meisjes meer zelfvertrouwen kunnen ontwikkelen bij het gebruik van ICT door websites te creëren, muziek te mixen of onlinetijdschriften te ontwerpen. IMEC, Motorola, Orange en Microsoft, bedrijven die de code hebben ondertekend, beschikken al over actieve laboratoria voor meisjes en technologie of zomertechnologiekampen. Dergelijke clubs bestaan ook in het Verenigd Koninkrijk, en Duitsland
  • Mentorschapsprogramma's tijdens zwangerschaps- of ouderschapsverlof die vrouwen helpen de laatste technologische ontwikkelingen bij te houden. Deze worden bijvoorbeeld aangeboden door Motorola.
  • Praktische hulp om werk en gezin in evenwicht te houden. Ondernemingen zoals IMEC bieden reeds flexibele werkuren en de mogelijkheid om thuis te werken.
  • ICT-fora en -netwerken voor vrouwen die steun bieden bij het zoeken naar een baan, verlenen advies en begeleiding. Alcatel Lucent doet aan loopbaanondersteuning voor vrouwen met een hoog potentieel zodat zij sneller een trapje hoger kunnen komen op de carrièreladder. Ook Microsoft en Motorola hebben programma's voor vrouwelijk leiderschap ingevoerd.
  • Streefcijfers te bepalen voor het aanwerven en bevorderen van vrouwelijke ICT-deskundigen op elk niveau en toezicht te houden op de verwezenlijking ervan. Orange, dat ook de code heeft ondertekend, stimuleert de aanwerving van vrouwen door de procedure open te houden tot ten minste één vrouw heeft gesolliciteerd.

De Europese Commissie zal nauw toezicht houden op de tenuitvoerlegging van deze code en deze over een jaar evalueren. "Dergelijke goede praktijken moeten worden aangevuld door met duidelijke streefcijfers. Een praktische manier om dit te doen, is ervoor te zorgen dat meer vrouwen vertegenwoordigd zijn in de raad van bestuur van ICT-bedrijven", verklaarde commissaris Reding. "Vandaag de dag is slechts 7% van de leden van de raad van bestuur van de 116 grootste ICT-bedrijven vrouw. We moeten er dan ook naar streven dit percentage tegen 2015 te verdubbelen."

Achtergrond:

Om het vrouwelijk potentieel in Europa voor ICT meer in de schijnwerpers te plaatsen, heeft commissaris Reding in 2007 de aanzet gegeven voor het "Shadowing Initiative" (IP/07/305) dat nu ieder jaar wordt georganiseerd. Op een Shadowing Day volgt een meisje een geslaagde vrouw in de ICT-sector (een ingenieur, leidinggevende of politica) tijdens een doorsnee werkdag, ontmoet zij mannelijke en vrouwelijke ICT-deskundigen en krijgt zij een voorproefje van hoe het is om in de ICT-sector te werken. In 2008 namen meer dan 100 meisjes deel aan dit shadowing-initiatief (IP/08/392).

In oktober 2008 had commissaris Reding ontmoetingen met andere vrouwelijke leiders in de politiek en het bedrijfsleven tijdens de Wereldontmoeting van het Vrouwenforum voor economie en maatschappij in Deauville en deed zij een oproep voor meer vrouwen met ICT-vaardigheden( MEMO/08/631).

De ondertekening vandaag van de Europese Code van beste praktijken voor vrouwen en ICT ging vergezeld van de conferentie "Cyberellas are IT!" in Brussel waar commissaris Reding een korte clip presenteerde over het shadowing-initiatief dat in november 2008 in Lyon plaatsvond. De videoclip "ICT is wicked" zal in heel Europa op scholen worden verspreid en is ook online te zien:

http://212.68.215.195/europa/shadowingday09.wmv

Meer informatie is beschikbaar op www.ec.europa.eu/itgirls.


Side Bar