Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/343

Bruselj, 3. marca 2009

Po mnenju Komisije je za ponovno oživitev evropskih podeželskih regij potreben boljši dostop do hitrega interneta

Priključitev 30 % podeželskega prebivalstva EU, ki nima hitrega internetnega dostopa, bi morala biti prednostna naloga pri doseganju „širokopasovnega dostopa za vse“ do leta 2010, je danes dejala Komisija. Boljša internetna povezava je močno orodje za spodbuditev hitre oživitve gospodarstva. Komisija je danes pojasnila, kako bo uporabila svoje programe pomoči za spodbuditev internetnih omrežij in storitev na podeželskih območjih, ter pozvala države članice EU, naj sledijo njenemu zgledu. Zaradi dobrega internetnega dostopa so kmetije in podjetja na podeželskih območjih, zlasti mala in srednje velika podjetja (MSP), manj izolirani in bolj konkurenčni, saj so jim omogočeni dostop do mednarodnih trgov ter učinkovitejši načini poslovanja. Evropski parlament in Svet medtem razpravljata o predlogu Komisije, da bi se dala v okviru Evropskega načrta za oživitev gospodarstva na voljo dodatna milijarda EUR za nadaljnjo širitev hitrega internetnega dostopa po vseh regijah Evrope.

„Po mnenju mnogih ljudi v 21. stoletju brez informacijskih in komunikacijskih tehnologij preprosto ne gre – zagotovo ne v pisarni, verjetno pa tudi ne doma. Zakaj bi se torej morala podeželska območja zadovoljiti z neenakomernim dostopom do tega orodja,“ je dejala Mariann Fischer Boel, evropska komisarka za kmetijstvo in razvoj podeželja. „Če si zares želimo imeti uspešna in živahna podeželska območja, si moramo še naprej prizadevati, da bodo lahko vsi kar najbolje izkoristili moderne tehnologije.“

„Storiti moramo vse, kar je v naši moči, da bodo imeli vsi državljani Evrope dostop do internetnih tehnologij. Te namreč prispevajo k polovici rasti produktivnosti v EU, zato si države članice EU ne morejo privoščiti, da njihova podeželska območja ne bi izkoristila potenciala, zlasti ne v času gospodarske krize,“ je povedala Viviane Reding, komisarka za informacijsko družbo in medije. „Širokopasovne storitve so nepogrešljivo orodje za podjetja na podeželskih območjih, predvsem za MSP, ki so odvisna od hitre povezave s preostalim delom gospodarstva. Pozivam Svet, naj izrazi močno podporo širokopasovnemu dostopu za vse Evropejce in nam tako pomaga zagotoviti, da ta podjetja ne bodo ostala praznih rok.“

Medtem ko ima dostop do visoko hitrostnih internetnih povezav v povprečju na voljo 93 % Evropejcev, znaša ta delež na podeželskih območjih samo 70 %, v nekaterih državah (npr. v Grčiji, na Poljskem, Slovaškem, v Bolgariji in Romuniji) pa visoko hitrostna širokopasovna internetna omrežja pokrivajo le 50 % ali manj podeželskega prebivalstva.

Komisija v danes sprejetem sporočilu poudarja prednosti, ki jih ima lahko boljši dostop podeželskih območij do modernih informacijskih in komunikacijskih tehnologij, na primer interneta, za podjetja in posameznike na podeželskih območjih, kot so kmetije in pridelovalci hrane.

Na Švedskem ima na primer 80 % kmetij že dostop do interneta in od tega jih tretjina internet uporablja dnevno (tretjina jih tudi uporablja internet za predložitev zahtevkov za podporo EU). V drugih regijah, na primer v Toskani (Italija) in na Madžarskem, pa internet uporablja le četrtina kmetov, kar otežuje načrtovanje proizvodnje, trženje proizvodov in dostop do cen na mednarodnih trgih, preverjanje vremenskih napovedi ali sklepanje sporazumov o sodelovanju z drugimi akterji na trgu. Kmetje pa niso edini, ki so prikrajšani: v Evropi uporablja storitve e-vlade, npr. vložitev napovedi za odmero dohodnine, le 22,5 % prebivalcev podeželskih območij, za razliko od 32,9 % prebivalcev urbanih območij.

Komisija zato poziva države članice, regije in lokalne oblasti, naj razmislijo o prilagoditvi svojih programov za razvoj podeželja ter dovolj pozornosti namenijo informacijskim in komunikacijskim tehnologijam ter internetni povezljivosti, zlasti v okviru vmesnega pregleda načrtov za razvoj podeželja, ki je predviden za leto 2010.

Ozadje

EU obravnava „razlike v širokopasovnem odstopu do interneta“ med svojimi urbanimi in podeželskimi območji v okviru politike razvoja podeželja, ki je del skupne kmetijske politike. Države članice in regije lahko sredstva EU porabijo za modernizacijo kmetij z uporabo novih tehnologij, usposabljanje, skrb za okolje ter ustanavljanje novih podjetij in zagotavljanje osnovnih storitev na podeželskih območjih.

Poleg tega se bo v okviru kohezijske politike v obdobju 2007–2013 približno 15 milijard EUR porabilo za prednostne projekte na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij, na primer za e-javne storitve in internetno infrastrukturo. Nekaj teh sredstev se bo porabilo tudi na podeželskih območjih.

Komisija je 28. januarja 2009 v skladu s sklepi Evropskega sveta iz decembra 2008 predlagala, da se kot del predlaganega Evropskega načrta za oživitev gospodarstva dodatna milijarda EUR nameni za naložbe v širokopasovne povezave, da bi se tako dosegla 100-odstotna pokritost Evrope z visoko hitrostnim širokopasovnim internetnim omrežjem (MEMO/09/35). Kot dopolnilo k današnjemu sporočilu o boljšem dostopu podeželskih območij do modernih informacijskih in komunikacijskih tehnologij, bo Komisija organizirala konferenco EU o širokopasovnih povezavah, ki bo potekala v Torinu (Italija) 2. in 3. aprila 2009. Na tej konferenci se bodo zbrali Komisija, nacionalni in regionalni organi ter druge zainteresirane strani in razpravljali o povečanju naložb EU v širokopasovne povezave v okviru načrta EU za oživitev ter o politikah, s pomočjo katerih se bo dosegla 100-odstotna pokritost s širokopasovnimi povezavami v podeželskih območjih.

Današnje sporočilo o boljšem dostopu podeželskih območij do modernih IKT je na voljo na:

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/employment/ict/index_en.htm

MEMO/09/92

Annex

Broadband coverage of population, December 2007

2007
 
Urban
Suburban
Rural
Total
AT
100%
99%
81%
92%
BE
100%
100%
100%
100%
BG
n.a.
n.a.
0%
n.a.
CY
100%
40%
0%
80%
CZ
98%
85%
75%
85%
DK
100%
100%
100%
100%
EE
90%
0%
73%
85%
FI
99%
98%
91%
96%
FR
99%
99%
97%
99%
DE
99%
95%
88%
96%
GR
100%
85%
50%
86%
HU
98%
94%
80%
91%
IS
100%
0%
79%
92%
IE
100%
99%
73%
89%
IT
100%
91%
82%
94%
LV
98%
80%
65%
87%
LT
99%
97%
68%
88%
LU
100%
100%
100%
100%
MT
99%
Not relevant
Not relevant
99%
NL
99%
99%
99%
99%
NO
98%
96%
94%
96%
PL
86%
45%
43%
64%
PT
99%
96%
86%
95%
RO
n.a.
n.a.
0%
n.a.
SK
94%
84%
39%
74%
SI
99%
95%
86%
92%
ES
93%
90%
88%
91%
SE
99%
99%
90%
98%
UK
100%
100%
96%
100%
EU 25+2
98%
92%
80%
93%
EU 27+2
n.a.
n.a.
70%
n.a.

Data source: IDATE Study “Broadband Coverage in Europe 2008”

Data for urban, suburban areas and for the national average in Bulgaria and Romania are not available. Rural coverage in these countries is 0 and this allows the calculation of rural coverage for EU27 + 2.

% of total territory covered by fixed broadband, Dec 2007

[ ]

Note: No data for rural areas in Malta and Cyprus

Source: Rural development statistical report 2008, European Commission


Side Bar