Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/343

Bruxelles, 3 martie 2009

Îmbunătățirea accesului la internetul de mare viteză - o necesitate pentru revitalizarea regiunilor rurale din Europa, susține Comisia

Conectarea la internetul de mare viteză a populației rurale (în pondere de 30%) care nu beneficiază de acest serviciu ar trebui să constituie o prioritate pentru realizarea până în 2010 a obiectivului „servicii în bandă largă pentru toți”, a declarat astăzi Comisia. O mai bună conectivitate la internet reprezintă un instrument puternic pentru stimularea unei redresări economice rapide. Astăzi, Comisia descrie modul în care intenționează să își utilizeze propriile programe de sprijin pentru a impulsiona dezvoltarea rețelelor și serviciilor de internet în zonele rurale și invită statele membre să facă la fel. Un bun acces la internet poate reduce gradul de izolare și spori competitivitatea fermelor și societăților din mediul rural, în special întreprinderile mici și mijlocii (IMM), prin faptul că oferă acces la piețe internaționale și moduri mai rapide și mai eficiente de a face afaceri. Între timp, Parlamentul European și Consiliul discută pe marginea unei propuneri a Comisiei care vizează punerea la dispoziție a unei sume suplimentare de 1 miliard EUR, prin intermediul Planului european de redresare economică, pentru lărgirea accesului la internetul de mare viteză la toate regiunile Europei.

„În secolul al XXI-lea, mulți dintre noi ar spune că nu ne putem lipsi de tehnologia informației și comunicațiilor – cu siguranță la birou și poate chiar acasă. De ce ar trebui ca zonele rurale să se mulțumească doar cu un acces precar la acest instrument?” a întrebat Mariann Fischer Boel, Comisarul european pentru agricultură și dezvoltare rurală. „Dacă într-adevăr vrem să avem zone rurale prospere și pline de viață, trebuie să-i ajutăm pe toți să profite la maximum de tehnologiile moderne.”

„Trebuie să facem tot posibilul pentru ca tehnologiile internet să fie accesibile tuturor cetățenilor europeni. Tehnologiile internet contribuie la jumătate din creșterea productivității în UE, iar statele membre ale UE nu își pot permite ca zonele lor rurale să fie private de acest potențial, mai ales în aceste vremuri de criză economică”, a declarat Viviane Reding, Comisarul pentru societate informațională și mass-media. „Serviciile în bandă largă reprezintă un instrument indispensabil pentru societățile din mediul rural, în special pentru IMM-uri, care depind de o legătură de mare viteză cu restul economiei. Fac apel la Consiliu să ne ajute în asigurarea faptului că aceste societăți nu sunt neglijate, printr-un semnal puternic în favoarea serviciilor în bandă largă pentru toți europenii.”

Deși, în medie, 93% dintre europeni pot avea acces la o conexiune internet de mare viteză, în zonele rurale procentul este de doar 70%, iar în unele țări (cum ar fi Grecia, Polonia, Slovacia, Bulgaria și România), rețelele de internet de mare viteză în bandă largă deservesc nu mai mult de 50% din populația rurală.

Într-o comunicare adoptată astăzi, Comisia descrie beneficiile pe care un mai bun acces al zonelor rurale la tehnologii moderne ale informației și comunicațiilor, precum internetul, le poate aduce societăților comerciale și persoanelor fizice din zonele rurale, cum ar fi fermele și producătorii de produse alimentare.

De exemplu, 80% din fermele suedeze au deja acces la internet, o treime din ele utilizând zilnic internetul (de asemenea, o treime utilizează internetul pentru a depune cereri de sprijin UE). În alte regiuni, însă, cum ar fi Toscana (Italia) și Ungaria, doar un sfert din fermieri utilizează internetul, ceea ce înseamnă că este mai greu să se planifice producția, produsele de piață și prețurile de acces pe piețele internaționale, să se verifice starea vremii sau să se stabilească acorduri de cooperare cu alți actori de pe piață. Fermierii nu sunt singurii privați de beneficiile oferite de această tehnologie: în întreaga Europă, doar 22,5% din locuitorii zonelor rurale utilizează servicii de e-guvernare precum depunerea declarațiilor fiscale, față de 32,9% în zonele urbane.

Prin urmare, Comisia face apel la statele membre, la regiuni (inclusiv la autoritățile locale) să aibă în vedere adaptarea programelor lor de dezvoltare rurală în vederea acordării unei priorități adecvate tehnologiilor informației și comunicațiilor și conectivității la internet, în special în cadrul revizuirii intermediare a planurilor de dezvoltare rurală, care este programată a avea loc în 2010.

Context

UE abordează discrepanța între zonele urbane și cele rurale în ceea ce privește internetul în bandă largă prin intermediul politicii de dezvoltare rurală – care face parte din Politica Agricolă Comună. Statele membre și regiunile pot cheltui fondurile UE pentru modernizarea fermelor, prin utilizarea de noi tehnologii, pentru programe de formare, îngrijirea mediului, înființarea de noi societăți și servicii de bază în zonele rurale.

Pe lângă aceasta, în temeiul Politicii de coeziune a UE pentru 2007-2013 se cheltuiesc aproape 15 miliarde EUR pentru priorități în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor, de exemplu pentru servicii publice electronice și infrastructură internet. O parte din această sumă va fi folosită pentru zonele rurale.

La 28 ianuarie 2009, Comisia, în acord cu concluziile Consiliului European din decembrie 2008, a propus rezervarea sumei de 1 miliard EUR pentru cheltuieli suplimentare pentru investiții în servicii în bandă largă, în cadrul propunerii sale de Plan european de redresare economică, în scopul atingerii unei acoperiri de 100% a internetului în bandă largă în Europa (MEMO/09/35). În completarea comunicării adoptate astăzi privind un acces mai bun la tehnologiile moderne ale informației și comunicațiilor pentru zonele rurale, Comisia organizează o conferință UE privind serviciile în bandă largă, la Torino (Italia), în perioada 2-3 aprilie 2009. Acest eveniment va reuni Comisia, autoritățile naționale și regionale, precum și alte părți interesate, în vederea discutării investiției sporite a UE în servicii în bandă largă în cadrul planului comunitar de redresare și politicile care vor ajuta la realizarea unei acoperiri de 100% a serviciilor în bandă largă în mediul rural.

Comunicarea adoptată astăzi, referitoare la un acces mai bun al zonelor rurale la tehnologiile TIC moderne, este disponibilă la:

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/employment/ict/index_en.htm

MEMO/09/92

Annex

Broadband coverage of population, December 2007

2007
 
Urban
Suburban
Rural
Total
AT
100%
99%
81%
92%
BE
100%
100%
100%
100%
BG
n.a.
n.a.
0%
n.a.
CY
100%
40%
0%
80%
CZ
98%
85%
75%
85%
DK
100%
100%
100%
100%
EE
90%
0%
73%
85%
FI
99%
98%
91%
96%
FR
99%
99%
97%
99%
DE
99%
95%
88%
96%
GR
100%
85%
50%
86%
HU
98%
94%
80%
91%
IS
100%
0%
79%
92%
IE
100%
99%
73%
89%
IT
100%
91%
82%
94%
LV
98%
80%
65%
87%
LT
99%
97%
68%
88%
LU
100%
100%
100%
100%
MT
99%
Not relevant
Not relevant
99%
NL
99%
99%
99%
99%
NO
98%
96%
94%
96%
PL
86%
45%
43%
64%
PT
99%
96%
86%
95%
RO
n.a.
n.a.
0%
n.a.
SK
94%
84%
39%
74%
SI
99%
95%
86%
92%
ES
93%
90%
88%
91%
SE
99%
99%
90%
98%
UK
100%
100%
96%
100%
EU 25+2
98%
92%
80%
93%
EU 27+2
n.a.
n.a.
70%
n.a.

Data source: IDATE Study “Broadband Coverage in Europe 2008”

Data for urban, suburban areas and for the national average in Bulgaria and Romania are not available. Rural coverage in these countries is 0 and this allows the calculation of rural coverage for EU27 + 2.

% of total territory covered by fixed broadband, Dec 2007

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

Note: No data for rural areas in Malta and Cyprus

Source: Rural development statistical report 2008, European Commission


Side Bar