Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/343

Brussel, 3 maart 2009

Betere toegang tot snel internet nodig om Europa’s plattelandsgebieden nieuwe kracht te geven, aldus Commissie

Het verbinden van de 30% EU-plattelanders die over geen snelinternettoegang beschikt, moet prioriteit krijgen om tegen 2010 “breedband voor iedereen” te realiseren, aldus de Commissie vandaag. Verbeterde internetconnectiviteit is een krachtig instrument om snel economisch herstel te stimuleren. De Commissie schetst vandaag hoe zij haar eigen steunprogramma’s zal gebruiken om internetnetwerken en –diensten in plattelandsgebieden een impuls te geven en heeft de lidstaten van de EU opgeroepen haar voorbeeld te volgen. Een goede internettoegang kan ervoor zorgen dat landbouwbedrijven en niet-agrarische ondernemingen in plattelandsgebieden, met name kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s), minder geïsoleerd en concurrerender zijn doordat ze toegang krijgen tot internationale markten en snellere en efficiëntere manieren van zakendoen. Intussen bespreken het Europees Parlement en de Raad een voorstel van de Commissie om via het Europees economisch herstelplan nog eens 1 miljard euro beschikbaar te stellen om snelinternettoegang in alle regio’s van Europa op grotere schaal te verspreiden.

“Velen van ons zullen het ermee eens zijn dat wij In de 21ste eeuw, zeker op kantoor en misschien zelfs thuis, niet zonder de informatie- en communicatietechnologieën kunnen. Waarom zouden plattelandsgebieden genoegen moeten nemen met slechte toegang tot dat instrument?”, aldus Mariann Fischer Boel, Europees commissaris voor Landbouw en plattelandsontwikkeling. “Als we het menen dat we welvarende en levendige plattelandsgebieden willen, moeten we wel iedereen helpen het onderste uit de moderne technologieën te halen.”

“We moeten onze uiterste best doen om de internettechnologieën aan alle burgers van Europa te brengen. Internettechnologieën dragen bij tot de helft van de productiviteitsgroei in de EU, en de lidstaten van de EU kunnen het zich niet veroorloven dat hun plattelandsgebieden dit potentieel mislopen, vooral niet in deze tijden van economische crisis,” aldus Viviane Reding, commissaris voor informatiemaatschappij en media. “Breedband is een onmisbaar instrument voor ondernemingen in plattelandsgebieden, met name kmo’s, die van een snelle verbinding met de rest van de economie afhangen. Ik doe een beroep op de Raad ons te helpen ervoor te zorgen dat deze ondernemingen niet aan hun lot worden overgelaten door een sterk signaal af te geven voor steun aan breedband voor alle Europeanen.”

Terwijl gemiddeld 93% van de Europeanen toegang tot een snelle onlineverbinding heeft, bedraagt dit aantal maar 70% in plattelandsgebieden; in sommige landen (zoals Griekenland, Polen, Slowakije, Bulgarije en Roemenië) bestrijken snelle breedbandinternetnetwerken net 50% of minder van de plattelandsbevolking.

De Commissie schetst in een vandaag aangenomen mededeling de voordelen die betere toegang van plattelandsgebieden tot moderne informatie- en communicatietechnologieën zoals het internet in plattelandsgebieden met zich mee kunnen brengen voor ondernemingen en particulieren zoals landbouwbedrijven en voedselproducenten.

Zo heeft 80% van de Zweedse landbouwbedrijven al toegang tot het internet en gebruikt een derde van hen het internet dagelijks (eveneens een derde gebruikt het internet om EU-steun aan te vragen). In andere regio’s zoals Toscane (Italië) en Hongarije gebruikt maar een kwart van de landbouwers het internet, wat de planning van de productie, de afzet van de producten en de toegang tot de prijzen op de internationale markten, het raadplegen van het weerbericht of het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten met andere marktspelers bemoeilijkt. Het zijn niet alleen de landbouwers die achter het net vissen: in heel Europa gebruikt maar 22,5% van de mensen in plattelandsgebieden e-overheidsdiensten zoals elektronische belastingaangifte, tegenover 32,9% in stedelijke gebieden.

De Commissie roept dan ook de lidstaten, regio’s (en de plaatselijke autoriteiten) op, met name in het kader van de middenevaluatie van hun plannen voor plattelandsontwikkeling in 2010, na te denken over de aanpassing van hun programma’s voor plattelandsontwikkeling om de juiste nadruk op informatie- en communicatietechnologieën en op internetconnectiviteit te leggen.

Achtergrond

De EU pakt de “internetbreedbandkloof” in de EU tussen stedelijke en rurale gebieden aan via plattelandsontwikkelingsbeleid, een onderdeel van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. De lidstaten en regio’s kunnen EU-geld uitgeven aan de modernisering, door het gebruik van nieuwe technologieën, van landbouwbedrijven, opleiding, milieuzorg, opstarten van nieuwe ondernemingen en basisdiensten in plattelandsgebieden.

Bovendien wordt momenteel in het kader van het cohesiebeleid voor de periode 2007-2013 van de EU zo’n 15 miljard euro besteed aan prioriteiten voor informatie- en communicatietechnologieën, bijvoorbeeld aan elektronische overheidsdiensten en internetinfrastructuur. Een deel hiervan gaat naar plattelandsgebieden.

Op 28 januari 2009 heeft de Commissie, overeenkomstig de conclusies van de Europese Raad van december 2008, als onderdeel van haar voorstel voor een Europees economisch herstelplan, voorgesteld 1 miljard euro extra te bestemmen voor investeringen in breedband om te bereiken dat snelbreedbandinternet heel Europa bestrijkt (MEMO/09/35). Als aanvulling op de mededeling van vandaag over betere toegang voor plattelandsgebieden tot moderne informatie- en communicatietechnologieën is de Commissie bezig met de organisatie van een EU-conferentie over breedband in Turijn (Italië) op 2-3 april 2009. Dit evenement brengt de Commissie, nationale en regionale autoriteiten en andere belangstellende partijen bijeen om de verhoogde EU-investeringen in breedband in het kader van het EU-herstelplan en het beleid dat zal helpen tot een breedbandbereik van 100% in plattelandgebieden te komen te bespreken.

De mededeling van vandaag over betere toegang voor plattelandsgebieden tot moderne ICT is beschikbaar op:

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/employment/ict/index_en.htm

MEMO/09/92

Annex

Broadband coverage of population, December 2007

2007
 
Urban
Suburban
Rural
Total
AT
100%
99%
81%
92%
BE
100%
100%
100%
100%
BG
n.a.
n.a.
0%
n.a.
CY
100%
40%
0%
80%
CZ
98%
85%
75%
85%
DK
100%
100%
100%
100%
EE
90%
0%
73%
85%
FI
99%
98%
91%
96%
FR
99%
99%
97%
99%
DE
99%
95%
88%
96%
GR
100%
85%
50%
86%
HU
98%
94%
80%
91%
IS
100%
0%
79%
92%
IE
100%
99%
73%
89%
IT
100%
91%
82%
94%
LV
98%
80%
65%
87%
LT
99%
97%
68%
88%
LU
100%
100%
100%
100%
MT
99%
Not relevant
Not relevant
99%
NL
99%
99%
99%
99%
NO
98%
96%
94%
96%
PL
86%
45%
43%
64%
PT
99%
96%
86%
95%
RO
n.a.
n.a.
0%
n.a.
SK
94%
84%
39%
74%
SI
99%
95%
86%
92%
ES
93%
90%
88%
91%
SE
99%
99%
90%
98%
UK
100%
100%
96%
100%
EU 25+2
98%
92%
80%
93%
EU 27+2
n.a.
n.a.
70%
n.a.

Data source: IDATE Study “Broadband Coverage in Europe 2008”

Data for urban, suburban areas and for the national average in Bulgaria and Romania are not available. Rural coverage in these countries is 0 and this allows the calculation of rural coverage for EU27 + 2.

% of total territory covered by fixed broadband, Dec 2007

[ De tabellen en grafieken zijn beschikbaar in PDF en WORD PROCESSED ]

Note: No data for rural areas in Malta and Cyprus

Source: Rural development statistical report 2008, European Commission


Side Bar