Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/343

Brüsszel, 2009. március 3

A Bizottság szerint jobb nagysebességű internet-hozzáférésre van szükség Európa vidéki területeinek fellendítéséhez

Az EU vidéki lakossága nagysebességű internet-hozzáféréssel nem rendelkező 30%-ának a világhálóhoz történő csatlakoztatásának elsőbbséget kell élveznie a „szélessávú hozzáférést mindenkinek” célkitűzés 2010-ig történő teljesítésében, jelentette ki ma a Bizottság. Az internet-hozzáférés javítása a gyors gazdasági fellendülés elősegítésének hatékony eszköze. A Bizottság a mai napon felvázolta, hogy saját támogatási programjainak felhasználásával hogyan tudja serkenteni az internetes hálózatok és szolgáltatások kiépítését a vidéki területeken, és ugyanerre kérte az EU tagállamait is. Megfelelő minőségű internet-hozzáféréssel csökkenteni lehet a vidéki gazdaságok és vállalatok, különösen a kis- és középvállalkozások (kkv-k) elszigeteltségét, és egyúttal a nemzetközi piacokhoz való hozzáféréssel, valamint gyorsabb és hatékonyabb üzletvitellel tovább növelhető versenyképességük is. Eközben az Európai Parlament és a Tanács tárgyalni kezdte a Bizottság javaslatát, amely az európai gazdaságélénkítési terv keretében további 1 milliárd eurót irányoz elő a nagysebességű internet-hozzáférések egyenletesebb eloszlásának megvalósítása érdekében Európa összes régiójában.

„A 21. században sokak szerint egyszerűen nem lehet létezni az információs és kommunikációs technológiák nélkül – az irodában semmiképpen, sőt, még otthon sem. Miért is kellene a vidéki területeknek rossz minőségű hozzáféréssel beérniük? – tette fel a kérdést Mariann Fischer Boel, a mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős európai biztos. – Ha komolyan gondoljuk, hogy virágzó és lendületes vidéki területeket szeretnénk, akkor segítenünk kell az ott lakókat, hogy a legtöbbet hozzák ki a modern technológiákból.”

„Minden tőlünk telhetőt meg kell tenni ahhoz, hogy az internetes technológiák minden európai polgárhoz eljussanak. Az internetes technológiáknak köszönhető az EU termelékenységében bekövetkezett növekedés fele, és az EU tagállamai nem engedhetik meg maguknak, hogy a vidéki területek kimaradjanak ebből a lehetőségből, különösen a jelenlegi gazdasági válság idején – mondta Viviane Reding, az információs társadalomért és a médiaügyekért felelős európai biztos. – A szélessávú hozzáférés a vidéki vállalkozások, különösen a kkv-k nélkülözhetetlen eszköze, mivel ők a nagysebességű kapcsolattal csatlakoznak a gazdasági többi részéhez. Felkérem a Tanácsot, hogy a szélessávú hozzáférés minden európai polgár számára történő elérhetőségét támogatva egyértelműen álljon ki ezen vállalkozások mellett.”

Míg nagysebességű internet-hozzáférés az európai polgárok átlagosan 93%-a számára érhető el, ugyanez az érték a vidéki területeken csak 70%, és egyes országokban (mint például Görögország, Lengyelország, Szlovákia, Bulgária és Románia) a nagysebességű szélessávú internethálózat a vidéki lakosság legfeljebb 50%-át fedi le.

A Bizottság ma elfogadott közleményében felvázolja azokat az előnyöket, amelyeket a vidéki területek modern információs és kommunikációs technológiákhoz, köztük az internethez való jobb hozzáféréséből adódnak a vállalkozások és magánszemélyek, mint például a gazdaságok és élelmiszer-termelők számára.

Például a svédországi gazdaságok 80%-a rendelkezik internet-hozzáféréssel, és ezek harmada naponta használja az internetet (és egyharmaduk az internet használatával nyújtja be igényeit az EU-s támogatásokra). Más régiókban azonban, mint például Toszkánában (Olaszország) és Magyarországon a gazdálkodóknak csak negyede használja az internetet, ami megnehezíti a termelés tervezését, a termékek forgalmazását, a nemzetközi piaci árak figyelemmel kísérését, az időjárás-előrejelzések megtekintését és együttműködési megállapodások kötését más piaci szereplőkkel. Nem csak a gazdálkodók esnek el lehetőségektől: szemben a városlakókkal (32,9%), a vidéken élőknek Európa-szerte csak 22,5%-a használja az elektronikus közigazgatási szolgáltatásokat, mint például az adóbevallások benyújtása.

A Bizottság ezért felkéri a tagállamokat és régiókat (beleértve a helyi hatóságokat is), hogy – különösen vidékfejlesztési terveik 2010-ben esedékes félidős értékelése során – vegyék fontolóra vidékfejlesztési programjaik kiigazítását annak érdekében, hogy megfelelő hangsúlyt helyezzenek az információs és kommunikációs technológiák, valamint az internet hozzáférhetőségére.

Háttér

Az EU a városi és vidéki területek közötti „szélessávú internetes szakadékot” a közös agrárpolitika részét képező vidékfejlesztési politikával kívánja felszámolni. A tagállamok és a régiók uniós forrásból finanszírozhatják a gazdaságok új technológiák segítségével történő korszerűsítését, képzéseket, a környezet megóvását, valamint új vállalkozások létrehozását és alapszolgáltatások nyújtását a vidéki területeken.

Ezen túlmenően 15 milliárd eurót fordítanak az Európai Unió 2007–2013 közötti kohéziós politikájában kiemelten kezelt információs és kommunikációs technológiákra, például az elektronikus közszolgáltatásokra és internetes infrastruktúrára. Ennek az összegnek egy részét vidéki területek kapják meg.

2009. január 28-án a Bizottság, az Európai Tanács által 2008 decemberében elfogadott következtetésekkel összhangban, a javasolt európai gazdaságélénkítési terv részeként további 1 milliárd euró értékű beruházást irányzott elő annak érdekében, hogy a szélessávú hálózatok fejlesztése révén elérjék Európa teljes, 100%-os nagysebességű szélessávú internetes lefedettségét (MEMO/09/35). A ma kiadott, a vidéki területek korszerű információs és kommunikációs technológiákhoz való jobb hozzáféréséről szóló közleményt kiegészítendő a Bizottság 2009. április 2-3. között Torinóban (Olaszország) uniós konferenciát szervez a szélessávú hozzáférésről. Az esemény lehetőséget biztosít a Bizottság, a nemzeti és regionális hatóságok, valamint más érdekelt felek számára az európai gazdaságélénkítési tervvel összhangban a szélessávú hozzáférésbe történő növekvő mértékű uniós beruházások, valamint azon szakpolitikák megvitatására, amelyek segítségével 100%-os szélessávú lefedettséget biztosítanak a vidéki területek számára.

A vidéki területek korszerű információs és kommunikációs technológiákhoz való jobb hozzáféréséről szóló ma kiadott közlemény a következő címen érhető el:

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/employment/ict/index_en.htm

MEMO/09/92

Annex

Broadband coverage of population, December 2007

2007
 
Urban
Suburban
Rural
Total
AT
100%
99%
81%
92%
BE
100%
100%
100%
100%
BG
n.a.
n.a.
0%
n.a.
CY
100%
40%
0%
80%
CZ
98%
85%
75%
85%
DK
100%
100%
100%
100%
EE
90%
0%
73%
85%
FI
99%
98%
91%
96%
FR
99%
99%
97%
99%
DE
99%
95%
88%
96%
GR
100%
85%
50%
86%
HU
98%
94%
80%
91%
IS
100%
0%
79%
92%
IE
100%
99%
73%
89%
IT
100%
91%
82%
94%
LV
98%
80%
65%
87%
LT
99%
97%
68%
88%
LU
100%
100%
100%
100%
MT
99%
Not relevant
Not relevant
99%
NL
99%
99%
99%
99%
NO
98%
96%
94%
96%
PL
86%
45%
43%
64%
PT
99%
96%
86%
95%
RO
n.a.
n.a.
0%
n.a.
SK
94%
84%
39%
74%
SI
99%
95%
86%
92%
ES
93%
90%
88%
91%
SE
99%
99%
90%
98%
UK
100%
100%
96%
100%
EU 25+2
98%
92%
80%
93%
EU 27+2
n.a.
n.a.
70%
n.a.

Data source: IDATE Study “Broadband Coverage in Europe 2008”

Data for urban, suburban areas and for the national average in Bulgaria and Romania are not available. Rural coverage in these countries is 0 and this allows the calculation of rural coverage for EU27 + 2.

% of total territory covered by fixed broadband, Dec 2007

[ ]

Note: No data for rural areas in Malta and Cyprus

Source: Rural development statistical report 2008, European Commission


Side Bar