Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/343

Bryssel 3. maaliskuuta 2009

Komissio haluaa vauhdittaa Euroopan maaseutualueiden kehitystä laajakaistan avulla

EU:ssa 30 prosentilla maaseutuväestöstä ei ole käytettävissään nopeita internetyhteyksiä. Komission mielestä on tarpeen panostaa nopeiden yhteyksien tarjoamiseen tälle väestönosalle, jotta laajakaista saataisiin tavoitteiden mukaisesti kaikkien eurooppalaisten ulottuville vuoteen 2010 mennessä. Internetyhteyksien parantaminen on tehokas keino nopeuttaa talouden elpymistä. Komissio esittelee tänään, miten se haluaa edistää omien tukiohjelmiensa avulla internetin ja internet-palvelujen käyttöä maaseutualueilla, ja kehottaa EU:n jäsenvaltioita toimimaan samoin. Hyvät internet-yhteydet vähentävät maatilojen ja erityisesti pienten ja keskisuurten maaseutuyritysten eristyneisyyttä ja parantavat niiden kilpailukykyä: internetin avulla yritykset voivat päästä kansainvälisille markkinoille ja nopeuttaa ja tehostaa liiketoimintaansa. Komissio on ehdottanut, että nopeiden internet-yhteyksien levittämiseen Euroopan kaikille alueille myönnettäisiin 1 miljardi euroa lisärahoitusta Euroopan talouden elvytyssuunnitelman puitteissa. Ehdotus on parhaillaan Euroopan parlamentin ja neuvoston käsiteltävänä.

Maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaavan komissaarin Mariann Fischer Boelin mukaan monet ovat nykyään valmiita myöntämään, etteivät he enää tulisi toimeen ilman tieto- ja viestintätekniikkaa työpaikoillaan tai edes kodeissaan. ”Miksi maaseudun väestön olisi kärsittävä tieto- ja viestintätekniikan puutteesta?”, komissaari kysyy. ”Jos todella haluamme, että maaseutualueet ovat vauraita ja elinvoimaisia, meidän on tehtävä enemmän työtä sen hyväksi, että kaikki voivat hyödyntää nykyaikaista tekniikkaa mahdollisimman paljon.

Tietoyhteiskunnasta ja viestimistä vastaavan komissaarin Viviane Redingin mukaan meidän on panostettava siihen, että internet-tekniikat saadaan kaikkien eurooppalaisten ulottuville. Puolet tuottavuuden kasvusta EU:ssa perustuu näihin tekniikoihin, eikä EU:n jäsenvaltioilla ole komissaarin mukaan varaa jättää maaseutualueita osattomiksi tekniikoiden tarjoamista mahdollisuuksista varsinkaan nykyisen talouskriisin aikana. Laajakaista on välttämätön väline erityisesti maaseudun pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka ovat riippuvaisia nopeista yhteyksistä muuhun talouteen. Toivon, että neuvosto antaa selvän tukensa komission pyrkimyksille varmistaa laajakaistan saanti kaikille eurooppalaisille, jotta maaseudun yritykset eivät jäisi oman onnensa nojaan.

Keskimäärin 93 prosentilla eurooppalaisista on mahdollisuus nopeaan internet-liittymään. Maaseutualueilla vastaava luku on vain 70 prosenttia, ja eräissä maissa (kuten Kreikassa, Puolassa, Slovakiassa, Bulgariassa ja Romaniassa) laajakaistapeitto on ainoastaan vajaat 50 prosenttia tai vielä vähemmän koko maaseutuväestöstä.

Tänään antamassaan tiedonannossa komissio kuvaa, mitä etuja maaseutualueiden asukkaat ja yritykset, kuten maatilat ja elintarviketuottajat, voisivat saada, jos maaseutualueilla olisi paremmat mahdollisuudet käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa.

Esimerkiksi Ruotsissa 80 prosentilla maatiloista on internet-yhteys, ja kolmasosa niistä käyttää sitä päivittäin (kolmasosa lähettää myös EU-tukihakemuksensa internetin välityksellä). Muilla alueilla, kuten Toscanassa (Italiassa), ja Unkarissa vain neljäsosa viljelijöistä käyttää internetiä päivittäin. Sen vuoksi niiden on vaikeampi suunnitella tuotantoaan, markkinoida tuotteitaan, olla perillä kansainvälisistä markkinahinnoista, seurata sääennusteita tai tehdä yhteistyösopimuksia muiden markkinatoimijoiden kanssa. Viljelijät eivät myöskään ole ainoita, jotka jäävät paitsi internetin eduista: koko Euroopassa vain 22,5 prosenttia maaseutuväestöstä käyttää sähköisiä viranomaispalveluja esimerkiksi veroilmoitusten tekemiseen, kun vastaava luku kaupunkialueilla on 32,9 prosenttia.

Edellä esitetyistä syistä komissio kehottaa jäsenvaltioita ja alueita (sekä paikallisviranomaisia) harkitsemaan maaseudun kehittämisohjelmiensa muuttamista erityisesti vuoden 2010 väliarvioinnin yhteydessä, jotta kehittämisohjelmissa kiinnitettäisiin riittävästi huomiota tieto- ja viestintätekniikkaan ja internet-yhteyksiin.

Taustaa

EU pyrkii kaventamaan laajakaistan levinneisyyseroja kaupunki- ja maaseutualueiden välillä maaseudun kehittämispolitiikan avulla, joka on osa yhteistä maatalouspolitiikkaa. Jäsenvaltiot ja alueet voivat käyttää EU-rahoitusta uuteen teknologiaan, jonka avulla ne voivat nykyaikaista maatiloja, koulutusta ja ympäristönsuojelua, perustaa uusia yrityksiä ja luoda peruspalveluja maaseutualueilla.

EU:n koheesiopolitiikan varoista käytetään vuosina 2007–2013 noin 15 miljardia euroa tieto- ja viestintäteknisiin painopistealoihin, kuten sähköisiin viranomaispalveluihin ja internet-infrastruktuuriin. Osa varoista käytetään maaseutualueisiin.

Komissio ehdotti 28. tammikuuta 2009 Eurooppa-neuvoston joulukuussa 2008 tekemien päätelmien mukaisesti, että laajakaistainvestointeihin varattaisiin 1 miljardi euroa lisärahoitusta komission ehdottaman Euroopan talouden elvytyssuunnitelman puitteissa, jotta nopeat laajakaistayhteydet saataisiin kaikkien eurooppalaisten ulottuville (MEMO/09/35). Tänään antamansa tiedonannon ”Enemmän tieto- ja viestintätekniikkaa maaseudulle” lisäksi komissio järjestää laajakaistaa käsittelevän EU-konferenssin Torinossa, Italiassa 2. ja 3. huhtikuuta 2009. Konferenssiin kokoontuu komission sekä kansallisten ja paikallisviranomaisten ja muiden osapuolten edustajia keskustelemaan EU:n lisääntyvistä laajakaistainvestoinneista, jotka tehdään Euroopan talouden elvytyssuunnitelman puitteissa, sekä toimista, joiden avulla maaseutualueiden laajakaistapeitto saadaan 100-prosenttiseksi.

Tänään annettu tiedonanto ”Enemmän tieto- ja viestintätekniikkaa maaseudulle” on saatavissa seuraavasta osoitteesta:

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/employment/ict/index_en.htm

MEMO/09/92

Annex

Broadband coverage of population, December 2007

2007
 
Urban
Suburban
Rural
Total
AT
100%
99%
81%
92%
BE
100%
100%
100%
100%
BG
n.a.
n.a.
0%
n.a.
CY
100%
40%
0%
80%
CZ
98%
85%
75%
85%
DK
100%
100%
100%
100%
EE
90%
0%
73%
85%
FI
99%
98%
91%
96%
FR
99%
99%
97%
99%
DE
99%
95%
88%
96%
GR
100%
85%
50%
86%
HU
98%
94%
80%
91%
IS
100%
0%
79%
92%
IE
100%
99%
73%
89%
IT
100%
91%
82%
94%
LV
98%
80%
65%
87%
LT
99%
97%
68%
88%
LU
100%
100%
100%
100%
MT
99%
Not relevant
Not relevant
99%
NL
99%
99%
99%
99%
NO
98%
96%
94%
96%
PL
86%
45%
43%
64%
PT
99%
96%
86%
95%
RO
n.a.
n.a.
0%
n.a.
SK
94%
84%
39%
74%
SI
99%
95%
86%
92%
ES
93%
90%
88%
91%
SE
99%
99%
90%
98%
UK
100%
100%
96%
100%
EU 25+2
98%
92%
80%
93%
EU 27+2
n.a.
n.a.
70%
n.a.

Data source: IDATE Study “Broadband Coverage in Europe 2008”

Data for urban, suburban areas and for the national average in Bulgaria and Romania are not available. Rural coverage in these countries is 0 and this allows the calculation of rural coverage for EU27 + 2.

% of total territory covered by fixed broadband, Dec 2007

[ Taulukot saatavilla PDF ja Word muodossa ]

Note: No data for rural areas in Malta and Cyprus

Source: Rural development statistical report 2008, European Commission


Side Bar