Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/343

Bruxelles, den 3. marts 2009

Bedre højhastighedsadgang til Internettet nødvendig for at puste nyt liv i Europas landdistrikter, siger Kommissionen

Tilslutning af 30 % af EU's landbefolkning, der ikke har højhastighedsadgang til Internettet, burde prioriteres højere for at opnå 'bredbånd for alle' inden 2010, sagde Kommissionen i dag. Forbedret internetadgang er et virkningsfuldt værktøj til at fremme et hurtigt økonomisk opsving. Kommissionen udstikker i dag, hvordan den vil anvende sine egne støtteprogrammer til at fremme internetbaserede net og tjenester i landdistrikterne og opfordrede EU-medlemsstaterne til at gøre det samme. God internetadgang kan gøre gårde og virksomheder i landdistrikter, navnlig små og mellemstore virksomheder (smv), mindre isolerede og mere konkurrencedygtige gennem adgang til internationale markeder og hurtigere og mere effektive måder at drive forretning på. Europa-Parlamentet og Rådet er samtidig ved at drøfte Kommissionens forslag om at stille 1 mia. EUR til rådighed gennem den europæiske økonomiske genopretningsplan til at sprede højhastighedsadgang til Internettet overalt i alle Europas regioner.

"I det 21. århundrede vil mange af os sige, at vi ikke kan undvære informations- og kommunikationsteknologierne – i hvert fald på kontoret og måske endda også derhjemme. Hvorfor skal landdistrikter nøjes med pletvis adgang til dette værktøj?" sagde Mariann Fischer Boel, kommissær med ansvar for landbrug og udvikling af landdistrikter i Europa-Kommissionen. "Hvis vi mener det alvorligt med at have velstående og livlige landdistrikter, må vi stadig hjælpe alle med at få det meste ud af den moderne teknologi."

"Vi må gøre vores yderste for at give alle Europas borgere internetteknologi. Internetteknologi bidrager til halvdelen af produktivitetsvæksten i EU, og EU's medlemsstater har ikke råd til, at deres landdistrikter ikke har adgang til dette potentiale, navnlig ikke i disse krisetider," sagde Viviane Reding, der er kommissær med ansvar for informationssamfundet og medier. "Bredbånd er et uundværligt værktøj for erhvervslivet i landdistrikter, navnlig for små og mellemstore virksomheder, der er afhængige af en højhastighedsforbindelse til resten af erhvervslivet. Jeg opfordrer Rådet til at hjælpe os med at sikre, at disse virksomheder ikke lades i stikken ved at give et tydeligt signal om støtte til bredbånd for alle europæere."

Medens gennemsnitligt 93 % af europæere har højhastighedsadgang til Internettet, er tallet kun 70 % i landdistrikter, og i nogle lande (som f.eks. Grækenland, Polen, Slovakiet, Bulgarien og Rumænien) ligger adgangen til bredbåndsnet kun lige på 50 % eller mindre af landbefolkningen.

Kommissionen skitserer i en meddelelse, der blev vedtaget i dag, de fordele, som bedre adgang i landdistrikter til moderne informations- og kommunikationsteknikker såsom Internettet kan give virksomheder og enkeltpersoner i landområder, såsom gårde og fødevareproducenter.

Til eksempel kan nævnes, at 80 % af svenske gårde allerede har adgang til Internettet, og en tredjedel heraf bruger Internettet dagligt (en tredjedel bruger også Internettet til at indgive ansøgninger om EU-støtte). I andre regioner, f.eks. Toscana (Italien) og Ungarn, bruger kun en fjerdedel af landbrugerne Internettet, hvilket gør det sværere at planlægge produktionen, markedsprodukter og se priserne på de internationale markeder, tjekke vejrudsigten eller etablere samarbejdsaftaler med andre aktører på markedet. Landbrugerne er ikke de eneste tabere: i Europa bruger kun 22,5 % af folk i landdistrikter e-forvaltningstjenester såsom indgivelse af selvangivelse sammenlignet med 32,9 % i byområder.

Kommissionen opfordrer derfor medlemsstaterne og regionerne (herunder de lokale myndigheder) til at overveje at tilpasse deres landudviklingsprogrammer således, at der lægges større vægt på informations- og kommunikationsteknologi og internetforbindelse, navnlig i forbindelse med midtvejsevalueringen af deres udviklingsplaner for landdistrikterne.

Baggrund

EU behandler EU's "Internetbredbåndskløft" mellem by- og landområder gennem politikken for udvikling af landdistrikter, der er en del af den fælles landbrugspolitik. Medlemsstaterne og regionerne kan gennem anvendelse af ny teknologi uddele EU-støtte til modernisering af gårde, uddannelse, miljøpleje, oprettelse af nye virksomheder og grundlæggende tjenester i landdistrikter.

Derudover gives der omkring 15 000 mio. EUR ud til udvalgte informations- og kommunikationsteknologiske opgaver under EU's samhørighedspolitik for 2007-2013, f.eks. til offentlige e-tjenester og internetinfrastruktur. Nogle af midlerne vil blive uddelt i landdistrikter.

Den 28. januar 2009 foreslog Kommissionen i henhold til Det Europæiske Råds konklusioner fra december 2008 at øremærke yderligere 1 mia. EUR til investering i bredbånd som led i sin foreslåede europæiske økonomiske genopretningsplan med det mål at nå op på 100 % dækning med højhastighedsbredbånd til Internettet i Europa (MEMO/09/35). Som supplement til dagens meddelelse om bedre adgang for landdistrikter til moderne informations- og kommunikationsteknologi afholder Kommissionen en EU-konference om bredbånd i Torino (Italien) den 2.-3. april 2009. Begivenheden vil samle Kommissionen, nationale og regionale myndigheder og andre interesseparter for at drøfte den øgede EU-investering i bredbånd under EU's genopretningsplan og de politikker, der vil hjælpe med til at opnå 100 % bredbåndsdækning i landdistrikter.

Dagens meddelelse om bedre adgang for landdistrikterne til moderne informations- og kommunikationsteknologi kan læses her:

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/employment/ict/index_en.htm

MEMO/09/92

Annex

Broadband coverage of population, December 2007

2007
 
Urban
Suburban
Rural
Total
AT
100%
99%
81%
92%
BE
100%
100%
100%
100%
BG
n.a.
n.a.
0%
n.a.
CY
100%
40%
0%
80%
CZ
98%
85%
75%
85%
DK
100%
100%
100%
100%
EE
90%
0%
73%
85%
FI
99%
98%
91%
96%
FR
99%
99%
97%
99%
DE
99%
95%
88%
96%
GR
100%
85%
50%
86%
HU
98%
94%
80%
91%
IS
100%
0%
79%
92%
IE
100%
99%
73%
89%
IT
100%
91%
82%
94%
LV
98%
80%
65%
87%
LT
99%
97%
68%
88%
LU
100%
100%
100%
100%
MT
99%
Not relevant
Not relevant
99%
NL
99%
99%
99%
99%
NO
98%
96%
94%
96%
PL
86%
45%
43%
64%
PT
99%
96%
86%
95%
RO
n.a.
n.a.
0%
n.a.
SK
94%
84%
39%
74%
SI
99%
95%
86%
92%
ES
93%
90%
88%
91%
SE
99%
99%
90%
98%
UK
100%
100%
96%
100%
EU 25+2
98%
92%
80%
93%
EU 27+2
n.a.
n.a.
70%
n.a.

Data source: IDATE Study “Broadband Coverage in Europe 2008”

Data for urban, suburban areas and for the national average in Bulgaria and Romania are not available. Rural coverage in these countries is 0 and this allows the calculation of rural coverage for EU27 + 2.

% of total territory covered by fixed broadband, Dec 2007

[ Tabeller I PDF og WORD PROCESSED format ]

Note: No data for rural areas in Malta and Cyprus

Source: Rural development statistical report 2008, European Commission


Side Bar