Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/343

V Bruselu dne 3. března 2009

Komise chce oživit evropské venkovské oblasti lepším přístupem k vysokorychlostnímu internetu

Jak dnes Komise uvedla, mělo by být připojení 30 % obyvatel venkova EU, kteří doposud nemají přístup k vysokorychlostnímu internetu, prioritou pro splnění cíle „širokopásmového připojení pro všechny“ do roku 2010. Lepší připojení k internetu je důležitým nástrojem na podporu rychlého oživení hospodářství. Komise dnes předkládá návrh, jak využít vlastních podpůrných programů k povzbuzení internetových sítí ve venkovských oblastech, a vyzývá členské státy, aby její příklad následovaly. Dobrý přístup k internetu pomůže zemědělcům a podnikům ve venkovských oblastech, a zejména malým a středním podnikům, překonat izolaci a zvýšit svou konkurenceschopnost díky přístupu na mezinárodní trhy a rychlejším a účinnějším způsobům podnikání. Evropský parlament a Rada zároveň zkoumají návrh Komise poskytnout prostřednictvím plánu evropské hospodářské obnovy další prostředky ve výši 1 miliardy EUR na rozšíření vysokorychlostního internetu do všech oblastí Evropy.

„V 21. století považuje většina z nás informační a komunikační technologie za nepostradatelné – nejen v kanceláři, ale dokonce už i doma. Proč by se tedy měly venkovské oblasti spokojit s nedostatečným přístupem k tomuto nástroji?“ uvedla Mariann Fischer Boelová, evropská komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova. „Pokud skutečně usilujeme ve venkovských oblastech o prosperitu a dynamický rozvoj, je třeba všem občanům umožnit co nejlepší využívání moderních technologií.“

„Musíme vynaložit veškeré úsilí, abychom zajistili přístup k internetovým technologiím všem občanům Evropy. Na internetové technologie připadá polovina hospodářského růstu EU, a právě za současné hospodářské krize si členské státy EU nemohou dovolit, aby jejich venkovské oblasti tento potenciál promeškaly,“ uvedla Viviane Redingová, komisařka EU pro informační společnost a média. „Širokopásmové připojení je pro podniky ve venkovských oblastech nepostradatelným nástrojem, zejména pro malé a střední podniky, které na vysokorychlostním připojení k ostatnímu hospodářství závisejí. Žádám Radu, aby společně s Komisí dala jasný signál, že tyto podniky nezklameme, a aby jednoznačně podpořila širokopásmové připojení pro všechny Evropany.“

V průměru má přístup k vysokorychlostnímu internetu 93 % Evropanů, ve venkovských oblastech je to však pouze 70 %, a v některých zemích (jako je Řecko, Polsko, Slovensko, Bulharsko a Rumunsko) je širokopásmové připojení k internetu dostupné jen pro 50 nebo méně procent obyvatel venkova.

Komise ve svém dnešním sdělení předkládá výčet přínosů, které může lepší přístup venkovských oblastí k moderním informačním a komunikačním technologiím, např. internetu, znamenat pro podniky i jednotlivce, zemědělské podniky i výrobce potravin ve venkovských oblastech.

Například ve Švédsku už má přístup k internetu 80 % zemědělských podniků a třetina z nich jej používá denně (a třetina rovněž podává prostřednictvím internetu žádosti o podporu EU). V jiných oblastech, jako je Toskánsko (Itálie) nebo Maďarsko, však používá internet pouze čtvrtina zemědělců, a je tak pro ně těžší plánovat výrobu, uvádět výrobky na trh, zjišťovat ceny na mezinárodních trzích, sledovat předpověď počasí nebo uzavírat dohody o spolupráci s jinými subjekty na trhu. A příležitosti neutíkají jen zemědělcům: v celé Evropě využívá služeb elektronické správy, jako je podání daňového přiznání, pouze 22,5 % obyvatel venkova oproti 32,9 % obyvatel městských oblastí.

Komise proto vyzývá členské státy a jejich regiony a místní orgány, aby zvážily úpravu svých plánů na rozvoj venkova a patřičně podtrhly závažnost informačních a komunikačních technologií a připojení k internetu, zejména v rámci chystaného střednědobého přezkumu plánů na rozvoj venkova v roce 2010.

Souvislosti

EU řeší „propast v širokopásmovém připojení k internetu“ mezi městskými a venkovskými oblastmi v Evropě prostřednictvím politiky pro rozvoj venkova, která je součástí společné zemědělské politiky. Členské státy a regiony mohou pomocí nových technologií využívat prostředky EU na modernizaci zemědělských podniků, na školení, péči o životní prostředí, zakládání nových podniků a základní služby ve venkovských oblastech.

Kromě toho se na informační a komunikační technologie vydá přibližně 1,5 miliardy EUR v rámci politiky soudržnosti EU v období 2007–2013, například na veřejné elektronické služby a internetovou infrastrukturu. Část těchto prostředků se vynaloží na venkovské oblasti.

V souladu se závěry Evropské rady z prosince 2008 navrhla Komise dne 28. ledna 2009, aby se vyčlenila 1 miliarda EUR na mimořádné investice do širokopásmového připojení jako součást navrhovaného plánu evropské hospodářské obnovy s cílem dosáhnout v Evropě 100% pokrytí vysokorychlostním širokopásmovým připojením k internetu (MEMO/09/35). Jako doplnění dnešního sdělení o lepším přístupu k moderním informačním a komunikačním technologiím pro venkovské oblasti organizuje Komise ve dnech 2.–3. dubna 2009 v Turíně (Itálie) konferenci EU o širokopásmovém připojení. Tato akce svede dohromady Komisi, vnitrostátní a regionální orgány a další zúčastněné strany k diskusi o zvýšených investicích EU do širokopásmového připojení v rámci plánu obnovy EU a politik, které pomohou zajistit 100% pokrytí venkovských oblastí.

Dnešní sdělení o lepším přístupu k moderním IKT pro venkovské oblasti je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/employment/ict/index_en.htm

MEMO/09/92

Annex

Broadband coverage of population, December 2007

2007
 
Urban
Suburban
Rural
Total
AT
100%
99%
81%
92%
BE
100%
100%
100%
100%
BG
n.a.
n.a.
0%
n.a.
CY
100%
40%
0%
80%
CZ
98%
85%
75%
85%
DK
100%
100%
100%
100%
EE
90%
0%
73%
85%
FI
99%
98%
91%
96%
FR
99%
99%
97%
99%
DE
99%
95%
88%
96%
GR
100%
85%
50%
86%
HU
98%
94%
80%
91%
IS
100%
0%
79%
92%
IE
100%
99%
73%
89%
IT
100%
91%
82%
94%
LV
98%
80%
65%
87%
LT
99%
97%
68%
88%
LU
100%
100%
100%
100%
MT
99%
Not relevant
Not relevant
99%
NL
99%
99%
99%
99%
NO
98%
96%
94%
96%
PL
86%
45%
43%
64%
PT
99%
96%
86%
95%
RO
n.a.
n.a.
0%
n.a.
SK
94%
84%
39%
74%
SI
99%
95%
86%
92%
ES
93%
90%
88%
91%
SE
99%
99%
90%
98%
UK
100%
100%
96%
100%
EU 25+2
98%
92%
80%
93%
EU 27+2
n.a.
n.a.
70%
n.a.

Data source: IDATE Study “Broadband Coverage in Europe 2008”

Data for urban, suburban areas and for the national average in Bulgaria and Romania are not available. Rural coverage in these countries is 0 and this allows the calculation of rural coverage for EU27 + 2.

% of total territory covered by fixed broadband, Dec 2007

[ ]

Note: No data for rural areas in Malta and Cyprus

Source: Rural development statistical report 2008, European Commission


Side Bar