Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/342

Bryssel den 3 mars 2009

EU-kommissionen finansierar en europeisk ekonomisk samverkan mot barnpornografi på Internet

Europeiska kommissionen kommer att ge upp till 427 000 euro i stöd till den europeiska ekonomiska samverkan mot barnpornografi på Internet, meddelade i dag Jacques Barrot, vice ordförande i Europeiska kommissionen och kommissionsledamot med ansvar för rättvisa, frihet och säkerhet.

Samverkan leds av den brittiska brottsbekämpande myndigheten specialiserad på sexuellt utnyttjande av barn CEOP (Child Exploitation and Online Protection Centre) och finansieras av Europeiska kommissionen. Arbetet sker via en informell samarbetsgrupp mellan den offentliga och privata sektorn, bestående av polismyndigheter, finansiella aktörer, Internetleverantörer, ideella organisationer och andra parter som önskar samarbeta i kampen mot barnpornografi.

MasterCard, Microsoft, PayPal, VISA Europe och den ideella organisationen Missing Children Europe med flera har varit med och bildat den nya samverkan. Dessutom ingår advokatbyrån Allen and Overy och det internationella centret för försvunna och utnyttjade barn ICMEC (International Centre for Missing and Exploited Children) som rådgivande medlemmar. När det gäller brottsbekämpande myndigheter återfinns Europol och den italienska nationella post- och kommunikationspolisen bland grundarna.

Samverkan lanserades i dag vid en presskonferens arrangerad av CEOP i dess huvudkontor i närvaro av vice ordförande Jacques Barrot.

Kommissionen kommer att ge ett stöd på upp till 427 000 euro till insatserna inom ramen för samverkan. Syftet med samverkan är att föra samman alla parter som är aktiva inom kampen mot kommersiell spridning av barnpornografiska bilder på Internet. Den kommer att bidra till att identifiera och skydda offren, lokalisera och gripa förövarna – såväl pedofiler som de personer som tjänar pengar på försäljning av bilderna, och framförallt beslagta vinsterna från sådan kriminell verksamhet. Härigenom kommer köp av barnpornografi med hjälp av kreditkort eller andra elektroniska betalningssätt att förhindras. Dessutom kommer kommissionen inom kort att lägga fram förslag om en uppdatering och stärkning av rådets rambeslut om åtgärder för att bekämpa sexuella övergrepp mot och sexuellt utnyttjande av barn.

Jacques Barrot betonade initiativets stora betydelse genom följande uttalande: ”Jag är fast besluten att ge barnen största tänkbara skydd mot alla former av brott och övergrepp. Det är ett faktum att den snabba utbredningen av Internet har skapat en stor illegal marknad för barnpornografiska bilder. Europeiska unionens ekonomiska samverkan kommer att bidra till att identifiera och skydda offren och i synnerhet beslagta inkomsterna från sådan kriminell verksamhet. För att samverkan ska bli fullt effektiv, måste emellertid fler parter delta, däribland medlemsstaterna. Jag är redo att fullt ut stödja deras insatser. "


Side Bar