Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/342

V Bruseli 3. marca 2009

Komisia EÚ bude financovať Európsku finančnú koalíciu (EFK) zameranú na boj proti šíreniu snímok zobrazujúcich zneužívanie detí na internete

Európska komisia poskytne až 427 000 EUR na činnosti Európskej finančnej koalície proti šíreniu obsahu zobrazujúceho sexuálne zneužívanie detí na internete, oznámil dnes Jacques Barrot, podpredseda Európskej komisie zodpovedný za spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť.

Koalícia, ktorá pracuje pod vedením Centra proti zneužívaniu detí a na ich ochranu na internete (CEOP – Child Exploitation and Online Protection Centre – britského policajného útvaru zameraného na ochranu detí pred sexuálnym zneužívaním), je verejno-súkromnou neformálnou skupinou zloženou z policajných orgánov, finančných subjektov, poskytovateľov internetových služieb, mimovládnych organizácií a ďalších partnerov, ktorých cieľom je zjednotiť sily v boji proti detskej pornografii.

MasterCard, Microsoft, PayPal, VISA Europe a mimovládna organizácia Missing Children Europe patria medzi zakladajúcich členov novej koalície, pričom v úlohe jej poradných členov vystupujú Allen and Overy a Medzinárodné centrum pre nezvestné a zneužívané deti (ICMEC – International Centre for Missing and Exploited Children). Zakladajúcich členov Európskej finančnej koalície zastupuje na strane orgánov presadzovania práva Europol a talianska štátna poštová a komunikačná polícia.

Vytvorenie koalície bolo oznámené na dnešnej tlačovej konferencii zorganizovanej v centrále britského orgánu presadzovania práva CEOP za účasti podpredsedu Jacquesa Barrota.

Európska komisia poskytne koalícii finančné prostriedky až do výšky 427 000 EUR na činnosti, ktorých cieľom je zjednotiť všetkých partnerov zapojených do boja proti komerčnému šíreniu snímok zobrazujúcich sexuálne zneužívanie detí na internete. Koalícia prispeje k identifikácii a ochrane obetí, vyhľadávaniu a zadržiavaniu páchateľov – pedofilov ako aj osôb, ktoré z predaja takýchto snímok ekonomicky profitujú a predovšetkým ku konfiškácii zisku pochádzajúceho z takejto trestnej činnosti. Týmto spôsobom sa zabráni nákupu detskej pornografie prostredníctvom kreditných kariet a iných elektronických platobných systémov. Komisia zároveň čoskoro predloží návrhy na aktualizáciu a posilnenie rámcového rozhodnutia Rady o boji proti pohlavnému zneužívaniu detí a detskej pornografii.

Jacques Barrot, podpredseda Komisie a komisár zodpovedný za spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť zdôraznil význam tejto koalície slovami: „Plne sa zaväzujem zabezpečiť maximálne možnú ochranu detí pred akýmikoľvek formami trestného činu a zneužívania. Nemôžeme poprieť skutočnosť, že rýchly rozvoj internetu priniesol so sebou rozsiahlu trestnú činnosť v podobe obchodovania so snímkami zobrazujúcimi sexuálne zneužívanie detí. Európska finančná koalícia prispeje k identifikácii a ochrane obetí a predovšetkým ku konfiškácii zisku pochádzajúceho z takejto trestnej činnosti. Maximálnu účinnosť koalície možno však dosiahnuť len aktívnou účasťou viacerých partnerov, vrátane členských štátov. Som pripravený plne ich podporovať v tomto úsilí.“


Side Bar