Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/342

Bruksela, 3 marca 2009 r.

Komisja Europejska sfinansuje europejską koalicję finansową (EFC) w celu zwalczania dystrybucji pornografii dziecięcej w Internecie

Jacques Barrot, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za dziedzinę wolności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa poinformował dzisiaj, że Komisja udostępni fundusze w wysokości do 427 000 EUR w celu sfinansowania działalności europejskiej koalicji finansowej przeciwko zamieszczaniu w Internecie treści pornograficznych z udziałem dzieci.

Koalicja – kierowana przez Child Exploitation and Online Protection Centre (CEOP) (brytyjską organizację policyjną zajmującą się ochroną dzieci przez wykorzystaniem seksualnym) i finansowana przez Komisję Europejską – stanowi publiczno-prywatną nieformalną grupę, do której należą organy policyjne, operatorzy finansowi, dostawcy usług internetowych, organizacje pozarządowe oraz inni partnerzy, i której celem jest wspólna walka z pornografią dziecięcą.

MasterCard, Microsoft, PayPayl, VISA Europe oraz organizacja pozarządowa Missing Children Europe należą do członków-założycieli nowej koalicji, do której dołączyli także Allen and Overy oraz ICMEC – the International Centre for Missing and Exploited Children – jako członkowie doradczy. Jeżeli chodzi o organizacje policyjne, do członków-założycieli należą także Europol oraz Włoska Narodowa Policja Pocztowa i Komunikacyjna.

Koalicja rozpoczęła działalność dzisiaj, podczas konferencji prasowej zorganizowanej w siedzibie brytyjskiej agencji ochrony porządku publicznego CEOP (ośrodek odpowiedzialny za przeciwdziałanie wykorzystaniu dzieci i ich ochronę w Internecie), w obecności wiceprzewodniczącego Jascques`a Barrota.

Komisja przeznaczy nawet do 427 000 EUR na finansowanie działalności koalicji, która umożliwić ma połączenie wysiłków wszystkich partnerów zaangażowanych w walkę z komercyjnym rozpowszechnianiem obrazów elektronicznych zawierających pornografię dziecięcą w Internecie. Koalicja pomoże identyfikować i chronić ofiary, lokalizować i aresztować przestępców – pedofilów, jak również tych, którzy uzyskują dochody ze sprzedaży wymienionych obrazów oraz – przede wszystkim – konfiskować zyski podchodzące z tej przestępczej działalności. Pozwoli to zapobiec nabywaniu pornografii dziecięcej z wykorzystaniem karty kredytowej lub innych elektronicznych systemów płatności. Komisja przedstawi również wkrótce projekty mające na celu aktualizację i poprawę decyzji ramowej Rady dotyczącej zwalczania seksualnego wykorzystywania dzieci i pornografii dziecięcej.

Wiceprzewodniczący Jascques Barrot, komisarz ds. sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa podkreślił znaczenie tej inicjatywy stwierdzając „Jestem w pełni oddany celowi, jakim jest zapewnieniem dzieciom najlepszej możliwej formy ochrony przed wszelkimi formami przestępczości i nadużyć. Stoimy w obliczu faktu, jakim jest szybki rozwój Internetu, który doprowadził do otwarcia dużego rynku elektronicznych obrazów zawierających pornografię dziecięcą. Europejska koalicja finansowa pomoże zidentyfikować i chronić ofiary oraz, przede wszystkim, konfiskować zyski pochodzące z tej przestępczej działalności. Równocześnie jednak należy zaznaczyć, że aby koalicja była w pełni efektywna musi do niej przystąpić więcej partnerów, w tym państwa członkowskie. Wyrażam gotowość udzielenia koalicji wszelkiego potrzebnego wsparcia w jej wysiłkach.”


Side Bar