Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/342

Briselē, 2009. gada 3. martā

ES Komisija finansēs Eiropas Finanšu koalīciju (EFK), lai apkarotu bērnu ļaunprātīgas izmantošanas attēlu izplatīšanu internetā

Eiropas Komisija nodrošinās līdz pat 427 000 eiro lielu finansējumu Eiropas Finanšu koalīcijas darbībām pret bērnu seksuālas izmantošanas saturu internetā – šodien paziņoja Žaks Barro, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, kurš atbild par tiesiskumu, brīvību un drošību

Koalīcija, kuru vada Bērnu ļaunprātīgas izmantošanas novēršanas un tiešsaistes aizsardzības centrs (CEOP – Child Exploitation and Online Protection Centre) – Apvienotās Karalistes uzraudzības organizācija, kas veltīta bērnu aizsardzībai pret seksuālu izmantošanu, – un kuru finansē Eiropas Komisija, ir valsts sektora un privātā sektora neformāla grupa, kurā ietilpst policijas iestādes, finanšu operatori, interneta pakalpojumu sniedzēji, NVO un citas organizācijas, kuru mērķis ir sadarboties, lai apkarotu bērnu pornogrāfiju.

MasterCard, Microsoft, PayPal, VISA Europe un NVO Missing Children Europe ir jaunās koalīcijas dibinātājorganizāciju vidū, un kā EFK padomdevējlocekļi tām pievienojas Allen and Overy un ICMEC (International Centre for Missing and Exploited Children – Pazudušo un izmantoto bērnu starptautiskais centrs). EFK dibinātājorganizāciju vidū ir arī tiesībaizsardzības iestādes – Eiropols un Itālijas Valsts pasta un komunikāciju policija.

Koalīcijas darbība tika uzsākta šodien preses konferencē, kas notika Apvienotās Karalistes tiesībaizsardzības aģentūras CEOP (Bērnu ļaunprātīgas izmantošanas novēršanas un tiešsaistes aizsardzības centrs – Child Exploitation and Online Protection Centre) galvenajā mītnē, klātesot priekšsēdētāja vietniekam Žakam Barro.

Komisija nodrošinās līdz pat 427 000 eiro lielu finansējumu koalīcijas darbībām, kuru mērķis ir apvienot visus, kas ir iesaistīti cīņā pret bērnu ļaunprātīgas seksuālas izmantošanas attēlu komerciālu izplatīšanu internetā. Koalīcija palīdzēs identificēt un aizsargāt upurus, noteikt noziedznieku – pedofilu, kā arī to, kas gūst ekonomisku labumu no attēlu pārdošanas, – atrašanās vietu un apcietināt tos, un jo īpaši konfiscēt no šādām krimināli sodāmām darbībām gūto peļņu. Rezultātā tiks novērsta bērnu pornogrāfijas pirkšana, izmantojot kredītkarti vai citas elektronisko maksājumu sistēmas. Turklāt Komisija drīzumā iesniegs priekšlikumus, lai atjauninātu un pastiprinātu Padomes Pamatlēmumu par ļaunprātīgas seksuālās izmantošanas un bērnu seksuālās ekspluatācijas apkarošanu.

Priekšsēdētāja vietnieks, komisārs, kas atbildīgs par tiesiskumu, brīvību un drošību, Žaks Barro uzsvēra šīs iniciatīvas nozīmību: "Esmu pilnībā apņēmies bērniem nodrošināt augstāko iespējamo aizsardzību pret visu veidu noziegumiem un ļaunprātīgu rīcību. Tāda ir realitāte – interneta straujā izaugsme ir atvērusi vērā ņemamu noziedzīgu tirgu ar bērnu ļaunprātīgas seksuālas izmantošanas attēliem. Eiropas Finanšu koalīcija palīdzēs noteikt un aizsargāt upurus un it īpaši – konfiscēt peļņu, kas gūta šādās krimināli sodāmās darbībās. Tomēr, lai koalīcija būtu pilnībā efektīva, tai jāpievienojas vairāk partneriem, tostarp dalībvalstīm. Es esmu gatavs pilnībā atbalstīt viņu centienus. "


Side Bar