Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/342

Briuselis, 2009 m. kovo 3 d.

ES Komisija finansuos Europos finansinę koaliciją (EFK), kurios tikslas – kova su vaikų seksualinio išnaudojimo vaizdų platinimu internete

Šiandien už teisingumo, laisvės ir saugumo sritį atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Jacques'as Barrot paskelbė, kad Europos Komisija suteiks iki 427 000 EUR finansavimą Europos finansinės koalicijos, kurios tikslas – kovoti su vaikų seksualinio išnaudojimo vaizdų turiniu internete, veiklai.

Europos Komisijos finansuojama koalicija, kuriai vadovauja Vaikų išnaudojimo ir internetinės apsaugos centras (vaikus nuo seksualinio išnaudojimo ginanti Jungtinės Karalystės tikslinė viešosios tvarkos palaikymo organizacija), yra neoficiali viešojo ir privačiojo sektorių grupė, kurios veikloje dalyvauja policijos tarnybos, finansinės veiklos vykdytojai, interneto paslaugų teikėjai, nevyriausybinės organizacijos ir kiti partneriai, kurių tikslas – kartu kovoti su vaikų pornografija.

Tarp naujosios koalicijos steigėjų yra MasterCard, Microsoft, PayPal, VISA Europe ir nevyriausybinė organizacija Missing Children Europe, jiems padeda EFK patariamieji nariai – Allen and Overy ir Tarptautinis dingusių ir išnaudojamų vaikų centras. Tarp steigėjų yra ir teisėsaugos institucijų – Europolas ir Italijos nacionalinė pašto ir komunikacijų policija.

Apie koalicijos darbo pradžią šiandien paskelbta Jungtinės Karalystės vaikų išnaudojimo ir internetinės apsaugos centro būstinėje surengtoje spaudos konferencijoje, kurioje dalyvavo pirmininko pavaduotojas Jacques'as Barrot.

Koalicijos, kurios tikslas – sujungti visus partnerius, kovojančius su vaikų seksualinio išnaudojimo vaizdų komerciniu platinimu internete, veiklai Komisija suteiks iki 427 000 EUR. Koalicija padės nustatyti aukas ir jas apsaugoti, rasti nusikaltėlių – pedofilų ir asmenų, gaunančių pelno iš vaizdų pardavimo, – buvimo vietą, juos suimti ir, svarbiausia, konfiskuoti šios nusikalstamos veiklos pajamas. Taip bus galima stabdyti vaikų pornografiją, perkamą naudojantis kredito kortelėmis arba kitomis elektroninio mokėjimo sistemomis. Be to, Komisija netrukus pateiks pasiūlymų, kuriais bus atnaujintas ir sustiprintas Tarybos pamatinis sprendimas dėl kovos su seksualiniu vaikų išnaudojimu ir vaikų pornografija.

Pirmininko pavaduotojas Jacques'as Barrot – už teisingumą, laisvę ir saugumą atsakingas Komisijos narys – pabrėžė šios iniciatyvos svarbą sakydamas: „Esu visiškai pasirengęs sudaryti sąlygas, kad vaikai būtų kuo labiau apsaugoti nuo visokios nusikalstamos veiklos ir išnaudojimo. Tokia kasdienio gyvenimo tikrovė: sparti interneto plėtra atvėrė kelius didelį susirūpinimą keliančiai nusikalstamai vaikų seksualinio išnaudojimo vaizdų rinkai. Europos finansinė koalicija padės nustatyti aukas ir jas apsaugoti ir, svarbiausia, konfiskuoti šios nusikalstamos veiklos pajamas. Tačiau, kad koalicija būtų visiškai veiksminga, į jos veiklą turi įsitraukti daugiau dalyvių, įskaitant valstybes nares. Esu pasirengęs visapusiškai remti jų darbą.“


Side Bar