Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/342

Brüssel, 3. märts 2009

Euroopa Komisjon rahastab Euroopa finantskoalitsiooni, et võidelda laste kuritarvitamist kujutavate visuaalsete materjalide levitamise vastu Internetis

Euroopa Komisjoni asepresident Jacques Barrot, kes on õigus-, vabadus- ja turvalisusküsimuste eest vastutav volinik, teatas täna, et Euroopa Komisjon rahastab kuni 427 000 euro ulatuses Euroopa finantskoalitsiooni tegevust, mis on suunatud Internetis levivate laste seksuaalset kuritarvitamist kujutavate materjalide vastu.

Koalitsioon on avaliku ja erasektori mitteametlik rühmitis, mis hõlmab politsei- ja finantsasutusi, Interneti-teenuse pakkujaid, valitsusväliseid organisatsioone ja teisi partnereid, kelle eesmärk on teha koostööd lapsporno vastases võitluses. Koalitsiooni juhib Ühendkuningriigi sihtotstarbeline politseiasutus, kes kaitseb lapsi seksuaalse ärakasutamise eest (Child Exploitation and Online Protection Centre), ning seda rahastab Euroopa Komisjon.

Uue koalitsiooni asutajaliikmete hulka kuuluvad ettevõtjad MasterCard, Microsoft, PayPal ja VISA Europe ning valitsusväline organisatsioon Euroopa Kadunud Lapsed. Koalitsiooniga on nõuandvate liikmetena liitunud õigusbüroo Allen and Overy ning Rahvusvaheline Kadunud ja Ekspluateeritud Laste Keskus (International Centre for Missing and Exploited Children, ICMEC). Euroopa finantskoalitsiooni õiguskaitsealaste asutajaliikmete hulka kuuluvad ka Europol ning Itaalia riiklik posti- ja sidepolitsei.

Koalitsiooni loomisest teatati täna Ühendkuningriigi õiguskaitseorgani CEOP (Child exploitation and online protection centre) peakorteri korraldatud pressikonverentsil, kus osales ka asepresident Jacques Barrot.

Koalitsiooni eesmärk on koondada kõik partnerid, kes osalevad võitluses laste seksuaalset kuritarvitamist kujutavate visuaalsete materjalide kaubandusliku levitamise vastu Internetis. Komisjon rahastab sellist tegevust kuni 427 000 euro ulatuses. Koalitsioon aitab tuvastada ja kaitsta ohvreid, määrata kurjategijate, st nii pedofiilide kui ka visuaalsete materjalide müügist majanduslikku kasu saavate isikute asukohta ja nad vahi alla võtta ning konfiskeerida kuritegelikul teel saadud tulu. Selle tulemusel takistatakse lapsporno ostmist krediitkaardiga või muu elektroonilise maksesüsteemi abil. Lisaks esitab komisjon lähiajal ettepanekud, et ajakohastada ja tugevdada nõukogu raamotsust, milles käsitletakse laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise vastast võitlust.

Komisjoni asepresident Jacques Barrot, kes on õigus-, vabadus- ja turvalisusküsimuste eest vastutav volinik, rõhutas kõnealuse algatuse olulisust. „Ma pean väga vajalikuks pakkuda lastele parimat kaitset igat liiki kuritegevuse ja kuritarvitamise vastu. On tõsi, et Interneti kiire kasvuga on tekkinud ohtlik kuritegelik turg laste seksuaalset kuritarvitamist kujutavatele visuaalsetele materjalidele. Euroopa finantskoalitsioon aitab tuvastada ja kaitsta ohvreid ning konfiskeerida sellise kuritegeliku tegevuse teel saadud tulu. Selleks et koalitsioon saaks täielikult toimida, peab sellega ühinema praegusest veelgi rohkem partnereid, sealhulgas liikmesriikidest, ning selles olen ma neid valmis täielikult toetama."


Side Bar