Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/342

Bruxelles, den 3. marts 2009

EU-Kommissionen finansierer et europæisk finansielt samarbejde mod børnepornografi på internettet

Jacques Barrot, viceformand for Europa-Kommissionen med ansvar for retfærdighed, frihed og sikkerhed, annoncerede i dag, at Europa-Kommissionen vil bidrage med op til 427 000 EUR i støtte til det europæiske finansielle samarbejde mod børnepornografi på internettet.

Samarbejdet - der ledes af Child Exploitation and Online Protection (CEOP) Centre (Storbritaniens særlige politienhed til beskyttelse af børn mod seksuel udnyttelse) og støttes af Europa-Kommissionen - tager form af en offentlig-privat uformel gruppe, der omfatter politimyndigheder, finansielle aktører, internetudbydere, ngo’er og andre partnere, der ønsker at samarbejde for at bekæmpe børnepornografi.

MasterCard, Microsoft, PayPal, VISA Europe og ngo’en Missing Children Europe er blandt initiativtagerne til det nye samarbejde, og de støttes af Allen and Overy og ICMEC (International Centre for Missing and Exploited Children), der deltager i samarbejdet som rådgivende medlemmer. Hvad angår retshåndhævelse inden for det europæiske finansielle samarbejde, omfatter de stiftende medlemmer også Europol og det italienske post- og kommunikationspoliti.

Samarbejdet blev lanceret i dag på en pressekonference organiseret på hovedkontoret for den britiske retshåndhævende myndighed CEOP (Child exploitation and online protection centre) med deltagelse af viceformand Jacques Barrot.

Kommissionen vil bidrage med op til 427 000 EUR til finansiering af samarbejdsaktiviteterne, der tager sigte på at samle alle partnere, der deltager i bekæmpelsen af kommerciel distribution af børnepornografi på internettet. Samarbejdet vil hjælpe med at identificere og beskytte ofre, lokalisere og arrestere kriminelle – både pædofile og dem, der får en økonomisk gevinst fra salg af billeder - og frem for alt konfiskere udbyttet fra disse kriminelle aktiviteter. Det vil betyde, at det ikke bliver muligt at købe børnepornografi med kreditkort eller andre elektroniske betalingssystemer. Endvidere vil Kommissionen snarest fremsætte forslag til en ajourføring og styrkelse af Rådets rammeafgørelse om bekæmpelse af seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi.

Viceformand Jacques Barrot, kommissær for retfærdighed, frihed og sikkerhed, understregede betydningen af dette initiativ og erklærede: ”Jeg er fuldt ud indstillet på at sikre børn den bedst tænkelige beskyttelse mod alle former for kriminalitet og misbrug. Det er et faktum, at internettets hurtige vækst har åbnet op for et betydeligt kriminelt marked for børnepornografiske billeder. Det finansielle EU-samarbejde vil bidrage til at identificere og beskytte ofrene og frem for alt konfiskere udbyttet fra disse kriminelle aktiviteter. For at samarbejdet kan blive fuldt ud effektivt er det imidlertid nødvendigt, at flere partnere, herunder medlemsstaterne, deltager i samarbejdet. Jeg er parat til fuldt ud at støtte deres bestræbelser."


Side Bar