Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/342

V Bruselu dne 3. března 2009

Komise EU bude financovat Evropskou finanční koalici (EFK) proti šíření snímků zobrazujících zneužívání dětí po internetu.

Evropská Komise poskytne až 427 000 EUR na financování činnosti Evropské finanční koalice proti šíření obsahu zobrazujícího pohlavní zneužívání dětí na internetu, oznámil dnes Jacques Barrot, místopředseda Evropské komise odpovídající za spravedlnost, svobodu a bezpečnost.

Koalice vedená střediskem CEOP (Child Exploitation and Online Protection Centre, což je organizace britské policie specializovaná na ochranu dětí před pohlavním vykořisťováním) a financovaná Evropskou komisí je neformální skupinou složenou ze zástupců veřejného i soukromého sektoru – policejních orgánů, finančních subjektů, poskytovatelů internetového připojení, nevládních organizací a dalších partnerů, jejichž cílem je spolupracovat při boji proti dětské pornografii.

K zakládajícím členům nové koalice patří MasterCard, Microsoft, PayPal, VISA Europe a nevládní organizace Missing Children Europe a v úloze jejich poradců vystupují Allen and Overy a ICMEC (Mezinárodní středisko pro hledané a vykořisťované děti). Pokud jde o donucovací složku EFK, mezi zakládající členy patří také Europol a Italská poštovní a komunikační policie.

Vznik koalice byl oznámen dnes na tiskové konferenci uspořádané v ústředí britského donucovacího orgánu CEOP za přítomnosti místopředsedy J. Barrota.

Komise poskytne koalici, jejímž cílem je sdružovat všechny subjekty zabývající se bojem proti komerčnímu šíření snímků zobrazujících pohlavní zneužívání dětí na internetu, finanční prostředky až do výše 427 000 EUR. Koalice bude pomáhat při zjišťování totožnosti obětí a jejich ochraně a při vyhledávání a vyšetřování pachatelů, jak pedofilů, tak osob vydělávajících na prodeji snímků, a zejména při zabavování výnosů z této trestné činnosti. Zamezí se tak nákupu dětské pornografie prostřednictvím kreditních karet nebo jiných elektronických platebních systémů. Komise zanedlouho také předloží návrhy na aktualizaci a posílení rámcového rozhodnutí Rady o boji proti pohlavnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii.

Místopředseda Jacques Barrot vyzdvihl význam této iniciativy a prohlásil: „Jsem plně odhodlán zajistit co největší možnou ochranu dětem proti všem formám zločinu a zneužívání. Je skutečností, že rychlý rozvoj internetu dal vzniknout závažnému kriminálnímu trhu se snímky pohlavního zneužívání dětí. Evropská finanční koalice bude pomáhat při zjišťování totožnosti obětí a jejich ochraně a zejména při zabavování výnosů z této trestné činnosti. Aby však koalice byla v plném rozsahu účinná, je třeba, aby se jejími členy stalo více partnerů, včetně členských států. Jsem připraven je v tomto úsilí plně podporovat.“ "


Side Bar