Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/317

Bruselj, 25. februarja 2009

Komisija na srečanju z delodajalci in sindikati o reševanju gospodarske krize in ukrepih za delovna mesta

Evropska komisija je danes na posebnem srečanju s predstavniki sindikatov in delodajalcev na evropski ravni nadaljevala izvajanje evropskega načrta za oživitev gospodarstva. Udeleženci so dosegli široko soglasje, da sta notranji trg in načrt za oživitev pravo izhodišče za reševanje krize in za ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest v Evropi ter da je treba sprejeti nadaljnje ukrepe na ravni EU.

„Za reševanje gospodarske krize ter ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest moramo združiti moči“, je povedal predsednik Barroso. Namen politike Komisije je omejiti učinek krize na realno gospodarstvo in delovna mesta, pripraviti podjetja in delovno silo na obnovitev ter pomagati Evropejcem, da najdejo trajna delovna mesta za prihodnost. Učinek krize na zaposlenost je očiten. Da bomo lahko zaustavili gospodarski upad, omejili izgubo delovnih mest in zapiranje podjetij ter Evropo ponovno usmerili na pot rasti in novih delovnih mest, potrebujemo partnerstvo. Vesel sem, da imam priložnost s socialnimi partnerji razpravljati o tem, kako se lahko kar najučinkoviteje lotimo dela in strnemo vrste za doseganje rezultatov.“

Na današnjem srečanju so se Komisija in evropski socialni partnerji (ETUC, Business Europe, CEEP in UEAPME) strinjali glede potrebe po sodelovanju za zaščito in nadaljnji razvoj socialnih in gospodarskih dosežkov EU ter njenega notranjega trga kot vira blaginje, rasti in delovnih mest v Evropi.

Evropski socialni partnerji so ravno tako pozdravili evropski načrt za oživitev gospodarstva kot pravo izhodišče ter jasno izrazili pripravljenost za zagotavljanje njenega učinkovitega izvajanja in prizadevno uveljavljanje prihodnjih ukrepov.

Evropski načrt za oživitev gospodarstva, ki ga je na predlog Komisije decembra sprejel Evropski svet, vsebuje številne ukrepe za ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest ter okrepitev sposobnosti evropskega gospodarstva za prebroditev recesije.

Mnogi ključni elementi načrta za oživitev bodo neposredno vplivali na delovno silo. Vključujejo usposabljanje za ohranitev delovnih mest ter pomoč pri iskanju novih zaposlitev. Financiranje EU je mogoče prek Evropskega socialnega sklada in Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji, novi finančni viri pa so na voljo malim in srednje velikim podjetjem.

Glavne teme razprave s predstavniki socialnih partnerjev so bili predlogi ukrepov za pospešitev rasti in zaposlovanja, izvajanje ukrepov prožne varnosti ter podporo podjetjem in delavcem v času recesije, spodbujanje naložb ter ohranitev kupne moči in povpraševanja, spoštovanje prostega pretoka delavcev in kolektivnih pogodb ter zagotavljanje nadaljnjega delovanja enotnega trga. Komisija bo njihova mnenja upoštevala v svojem prispevku k neuradnemu srečanju voditeljev držav in vlad 1. marca, spomladanskemu Evropskemu svetu in vrhu o zaposlovanju, ki bo potekal maja. Komisija in socialni partnerji so se dogovorili o tesnejšem sodelovanju in iskanju načinov, kako delodajalcem in sindikatom v celi Evropski uniji zagotoviti možnost, da lahko prispevajo k uspešnemu oživljanju evropskega gospodarstva.

Srečanja so se udeležili naslednji predstavniki socialnih partnerjev: Business Europe: Ernest-Antoine Seillière, predsednik; CEEP: Carl Cederschiöld, predsednik; ETUC: John Monks, generalni sekretar; UEAPME: Georg Toifl, predsednik.


Side Bar