Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/317

Bruxelles, 25 februarie 2009

Comisia întâlnește angajatorii și sindicatele pentru a aborda criza economică și pentru a lua măsuri cu privire la ocuparea forței de muncă

Astăzi, Comisia Europeană și-a continuat activitatea de punere în aplicare a Planului european de redresare economică printr-o reuniune specială cu reprezentanții sindicatelor și ai angajatorilor la nivelul UE. Aceasta a demonstrat existența unui larg consens cu privire la faptul că piața internă și Planul de redresare oferă punctul de plecare adecvat pentru abordarea crizei și pentru luarea de măsuri referitoare la ocuparea forței de muncă în Europa și că ar trebui aplicate măsuri ulterioare la nivelul UE.

„Abordarea crizei economice și luarea de măsuri cu privire la locurile de muncă înseamnă cooperare”, a afirmat președintele Barroso. „Politica adoptată de Comisie are drept obiectiv limitarea impactului crizei asupra economiei reale și a ocupării forței de muncă, pregătind întreprinderile și lucrătorii pentru redresare și ajutând cetățenii europeni să găsească locuri de muncă viabile pentru viitor. Impactul crizei asupra ocupării forței de muncă este evident. Pentru a opri declinul, pentru a limita pierderile de locuri de muncă și închiderile de întreprinderi și pentru a ajuta Europa să revină pe drumul creșterii și al ocupării forței de muncă, avem nevoie de un parteneriat. Sunt încântat că am această ocazie de a discuta cu partenerii sociali modul cel mai eficient în care ne putem desfășura activitatea și putem coopera pentru a obține rezultate.”

În cadrul reuniunii de astăzi, Comisia și partenerii sociali europeni (CES, Business Europe, CEEP și UEAPME) au convenit asupra necesității de a coopera pentru a menține și a dezvolta în continuare realizările sociale și economice ale Uniunii Europene și ale pieței sale interne ca sursă de prosperitate, creștere și ocupare a forței de muncă în Europa.

De asemenea, partenerii sociali europeni au întâmpinat favorabil Planul european de redresare economică ca fiind punctul de plecare adecvat și și-au afirmat disponibilitatea de a garanta punerea sa în aplicare efectivă și de a-l duce la bun sfârșit transpunându-l în acțiuni ulterioare și dând dovadă de ambiția necesară.

Planul european de redresare economică propus de Comisie și adoptat de Consiliul European în decembrie definește o gamă largă de măsuri pentru păstrarea și crearea de locuri de muncă și pentru maximizarea capacității economiei europene de a depăși recesiunea.

Multe dintre elementele-cheie ale Planului de redresare vor avea un impact direct asupra forței de muncă. Printre acestea se numără formarea pentru a menține lucrătorii în activitate și pentru a-i ajuta să găsească noi locuri de muncă. Există posibilități de finanțare din partea UE prin intermediul Fondului social european și al Fondului european de adaptare la globalizare și sunt disponibile noi surse de finanțare pentru IMM-uri.

Dezbaterea cu reprezentanții partenerilor sociali s-a concentrat asupra propunerilor acestora cu privire la măsuri de consolidare a creșterii și a ocupării forței de muncă, de punere în aplicare a măsurilor privind flexicuritatea și de sprijinire a întreprinderilor și a lucrătorilor pe parcursul recesiunii, de încurajare a investițiilor și de susținere a puterii de cumpărare și a cererii, de respectare a liberei circulații a lucrătorilor și a convențiilor colective, precum și de asigurare a continuității pieței interne. Opiniile lor vor fi integrate în contribuția Comisiei la reuniunea informală a șefilor de stat și de guvern care va avea loc la 1 martie, precum și la Consiliul European de primăvară și la summitul privind ocuparea forței de muncă, care va avea loc în luna mai. Comisia și partenerii sociali au convenit să colaboreze îndeaproape și să găsească modalități de a se asigura că angajatorii și sindicatele din întreaga Uniunea Europeană pot contribui la reușita redresării economice în Europa.

Reprezentanții partenerilor sociali care au participat la această reuniune: președintele Business Europe, Ernest-Antoine Seillière; președintele CEEP, Carl Cederschiöld; secretarul general al CES, John Monks; președintele UEAPME, Georg Toifl.


Side Bar