Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/317

Briuselis, 2009 m. vasario 25 d.

Siekiant įveikti krizę ir spręsti darbo vietų problemas, Komisija susitinka su darbdaviais ir profesinėmis sąjungomis

Siekdama įgyvendinti Europos ekonomikos atgaivinimo planą, Europos Komisija šiandien tęsė darbą ir susitiko su profesinių sąjungų ir darbdavių atstovais Europos Sąjungos lygiu. Susitikime vieningai sutarta, kad vidaus rinka ir Atgaivinimo planas yra reikiama atspirtis, siekiant įveikti krizę ir spręsti darbo vietų problemas, ir kad Europos Sąjungos mastu reikėtų imtis ir kitų priemonių.

„Įveikti ekonomikos krizę ir spręsti darbo vietų problemas – reiškia dirbti kartu, – sakė Europos Komisijos Pirmininkas Barroso. – Komisijos politika siekiama riboti krizės poveikį realiajai ekonomikai ir darbo vietoms, parengti verslą ir darbo jėgą, kad jie galėtų atsigauti, ir padėti Europos žmonėms surasti garantuotą darbą. Krizės poveikis užimtumui akivaizdus. Siekiant sustabdyti nuosmukį, riboti darbo vietų praradimą ir įmonių uždarymą, grąžinti Europą į ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo kelią, reikia veikti su partneriais. Nepaprastai džiaugiuosi šia galimybe diskutuoti su socialiniais partneriais, kaip kryptingiau ir veiksmingiau dirbti ir kaip kartu galėtume pasiekti rezultatų.“

Šiandien vykusiame susitikime Europos Komisija ir Europos socialiniai partneriai (ETUC, Business Europe, CEEP ir UEAPME) sutarė, kad reikia bendradarbiauti, siekiant išsaugoti ir toliau plėtoti Europos Sąjungos ir jos vidaus rinkos socialinius ir ekonominius laimėjimus – Europos klestėjimo, ekonomikos augimo ir darbo vietų šaltinį.

Europos socialiniai partneriai taip pat pritarė Europos ekonomikos atgaivinimo planui kaip tinkamai atspirčiai. Jie pareiškė esą pasiruošę veikti, kad užtikrintų veiksmingą šio plano įgyvendinimą, ir pasiryžę jį toliau palaikyti.

Komisijos parengtame ir gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos patvirtintame Europos ekonomikos atgaivinimo plane numatyta daug priemonių, kuriomis siekiama išsaugoti darbo vietas ir jas kurti ir kuo labiau sustiprinti Europos ekonomikos gebėjimus įveikti recesiją.

Dauguma Atgaivinimo plano elementų turės tiesioginį poveikį darbo jėgai. Paminėtinas mokymas, siekiant padėti žmonėms išsaugoti darbą ir rasti naują. Europos Sąjungos lėšos skiriamos iš Europos socialinio fondo ir Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo, o mažoms ir vidutinėms įmonėms prieinami nauji finansavimo šaltiniai.

Su socialinių partnerių atstovais daugiausia diskutuota apie pasiūlymus dėl priemonių, kuriomis būtų skatinamas ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas, įgyvendinamas darbo rinkos lankstumas ir užimtumo garantijų pusiausvyra bei recesijos metu teikiama parama įmonėms ir darbuotojams, kuriomis būtų skatinamos investicijos ir palaikoma perkamoji galia ir paklausa, kurias taikant būtų atsižvelgiama į laisvą darbuotojų judėjimą ir kolektyvines sutartis, kurios užtikrintų tolesnį bendrosios rinkos veikimą. Socialinių partnerių išdėstytas požiūris bus įtrauktas į Komisijos medžiagą, kuri bus pateikta kovo 1 d. vyksiančiame neoficialiame valstybių ir vyriausybių vadovų susitikime, pavasario Europos Vadovų Tarybos susitikime ir gegužės mėn. vyksiančiame aukščiausiojo lygio susitikime užimtumo klausimais. Europos Komisija ir socialiniai partneriai sutarė glaudžiai bendradarbiauti, ieškant būdų, kad visos Europos Sąjungos darbdaviai ir profesinės sąjungos galėtų įnešti indėlį į sėkmingą Europos ekonomikos atgaivinimą.

Susitikime dalyvavo šie socialinių partnerių atstovai: organizacijos Business Europe pirmininkas Ernestas-Antoine‘as Seillière‘as, organizacijos CEEP primininkas Carlas Cederschiöldas, organizacijos ETUC generalinis sekretorius Johnas Monksas, organizacijos UEAPME pirmininkas Georgas Toiflas.


Side Bar