Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT SV EL

IP/09/305

Brussel, 23 februari 2009

Milieu: Stokholm en Hamburg winnen eerste Europese Groene Hoofdstad Prijs

Vandaag zijn Stockholm en Hamburg uitgeroepen als de eerste winnaars van de nieuwe Europese Groene Hoofdstad Prijs. De Zweedse hoofdstad zal in 2010 de Europese Groene Hoofdstad zijn, gevolgd door Hamburg in 2011. Het nieuwe systeem van de Europese Commissie voor de toekenning van prijzen spoort steden aan om de kwaliteit van het stadsleven te verbeteren door in de stedenplanning systematisch rekening te houden met het milieu. De prijzen werden deze middag tijdens een ceremonie in Brussel uitgereikt door Europees Commissaris voor wetenschap en onderzoek, Janez Potočnik.

Commissaris Dimas zei daarover: "Ik feliciteer Stockholm en Hamburg met hun inspanningen om het milieu en levenskwaliteit prioriteit te geven. Vier op de vijf Europeanen leven nu in stedelijke gebieden en dat is waar de uitdagingen in verband met het milieu waar onze samenleving voor staat het meest opvallen. Met hun maatregelen om luchtvervuiling, verkeersopstoppingen, uitstoot van broeikasgassen, afval en afvalwaterbehandeling aan te pakken kunnen Stockholm en Hamburg dienen als voorbeeld voor de rest van Europa.

Luc Van den Brande, voorzitter van het Comité van de Regio's, moest dit van het hart: "Mijn Comité is trots op de rol die het voor de uitreiking van de prijs voor Europa's Groene hoofdstad is gaan spelen. Mijn Comité wil van milieubescherming een lokale prioriteit maken en zal alles op alles zetten om te bevorderen dat stadsbewoners in een veilige en gezonde leefomgeving wonen."

Stockholm – winnaar 2010

Stockholm, een snel groeiende stad van 800 000 inwoners, heeft zichzelf de ambitieuze doelstelling gezet om tegen 2050 vrij te zijn van fossiele brandstoffen. De stad heeft een geïntegreerd systeem voor beheer dat ervoor zorgt dat milieuzaken in de begroting van de stad, de operationele planning, de verslaggeving en de controle worden opgenomen.

Ongeveer 95% van de bevolking woont op minder dan 300 meter van een groen gebied om de plaatselijke levenskwaliteit te verbeteren en recreatie, waterzuivering, lawaaibeperking te bieden en biodiversiteit en ecologie te versterken. De stad werd geprezen voor zijn uitvoerige programma voor toekomstige verbeteringen op deze gebieden, met name de aanleg van meer stranden om te baden.

Een innovatief, geïntegreerd afvalverwerkingsysteem maakt hoge recyclingpercentages mogelijk, met name voor bioafval, door middel van ondergrondse vacuümcontrolesystemen. Dankzij een congestieheffingssysteem dat zich in een beginfase bevindt, is het gebruik van auto's verminderd en het gebruik van het openbaar vervoer toegenomen. Sinds 1990 heeft de stad de CO2-uitstoot met 25% verminderd waarmee de nationale Zweedse gemiddelde uitstoot naar ongeveer de helft werd teruggebracht.

Hamburg – winnaar 2011

Hamburg, een stad met 1,8 miljoen inwoners, is een stad die zich met passende financiering inzet voor het milieubeleid. De luchtkwaliteit is zeer goed, er zijn talrijke bewustmakingsprogramma's en de stad heeft bijzonder ambitieuze klimaatbeschermingsdoelstellingen ingevoerd zoals het terugbrengen van de CO2-uitstoot met 40% tegen 2020 en met 80% tegen 2050.

De ingevoerde maatregelen omvatten een rentabiliteitscriteria voor energiebesparende maatregelen in openbare gebouwen met programma's voor de vervanging van verlichting, boilers en koelkasten. Meer dan 200 000 gebruikelijke lampen in meer dan 400 gebouwen zijn vervangen en in de afgelopen jaren is 18 miljoen euro besteed aan de vervanging van 600 boilersystemen door moderne condensboilers. In vergelijking met 1990 is de CO2-uitstoot per persoon met ongeveer 15% verminderd, wat een jaarlijkse energiebesparing oplevert van ongeveer 46 000 MWh.

Bijna 100% van de inwoners van Hamburg hebben op 300 meter toegang tot het openbaar vervoer. Er is ook een systematische structuur van groene ruimten die voor de inwoners gemakkelijk te bereiken zijn.

Hamburg wordt ook geprezen voor zijn communicatiestrategie en zijn voorstel om een "trein van ideeën" te lanceren waarbij andere steden een "eigen" wagon hebben om hun groene ideeën, prestaties en toekomstplannen te promoten.

De Europese Groene Hoofdstad Prijs

Bij dit nieuwe initiatief wordt jaarlijks een prijs aangeboden aan de stad die voorloper is op het gebied van een milieuvriendelijk stadsleven. De jury hanteert 10 milieu-indicatoren, waarbij steden worden beoordeeld op hun verslag over het bereiken van strenge milieunormen, hun inspanningen om ambitieuze doelstellingen voor verdere milieuverbetering en duurzame ontwikkeling te halen en de mate waarin zij kunnen dienen als voorbeeld om andere steden te inspireren en de beste praktijken in andere Europese steden te promoten.

Ongeveer 35 steden hebben zich ingeschreven voor de prijzen van 2010 en 2011. Acht finalisten werden geselecteerd: Amsterdam, Bristol, Kopenhagen, Freiburg im Breisgau, Hamburg, Münster, Oslo en Stockholm. Steden kunnen zich opnieuw inschrijven voor de prijzen.

De jury die de winnaars kiest bestaat uit vertegenwoordigers van de Europese Commissie, het Europees Milieuagentschap, het ICLEI – Local Governments for Sustainability, de Europese Federatie voor Transport en Milieu (T&E), de Unie der hoofdsteden van de Europese Gemeenschap en het Comité van de Regio's.

In september 2009 beginnen de inschrijvingen voor de prijs van 2012.

Meer details

Lees meer over de Europese Groene Hoofdstad Prijs op

http://www.europeangreencapital.eu

Zie ook MEMO/08/327


Side Bar