Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV EL

IP/09/305

Bruxelles, den 23. februar 2009

Miljø: Stockholm og Hamburg blev de første vindere af prisen som Europas miljøhovedstad

Stockholm og Hamburg blev i dag udpeget som de første vindere af den nye pris som Europas miljøhovedstad. Den svenske hovedstad bliver Europas miljøhovedstad i 2010 fulgt af Hamburg i 2011. Europa-Kommissionens nye miljøpris skal tilskynde byerne til at forbedre bylivets kvalitet ved systematisk at inddrage miljøhensyn i deres planlægning. Priserne blev overrakt af Janez Potočnik, EU's kommissær for videnskab og forskning, ved en ceremoni i Bruxelles i eftermiddag.

"Jeg lykønsker Stockholm og Hamburg med deres indsats for at sætte miljøet og livskvaliteten i første række," sagde Stavros Dimas. "Fire ud af fem europæere bor nu i byområder, og det er her, miljøet sætter vores samfund over for de mest åbenlyse udfordringer. Med den indsats, Stockholm og Hamburg har gjort for at løse problemerne med luftforurening, trafik og trængsel, drivhusgasemissioner og håndtering af affald og spildevand, kan disse byer træde frem som forbilleder for resten af Europa."

Formanden for Regionsudvalget, Luc Van den Brande, kom med følgende bemærkning: "Kåringen af Europas miljøhovedstad er udtryk for et nyskabende initiativ, som Regionsudvalget er stolt over at deltage i. Regionsudvalget fokuserer på at gøre miljøbeskyttelse på lokalt niveau til en hovedprioritet og på at fremme et sundt og sikkert miljø i byerne."

Stockholm - vinder for 2010

Stockholm, en hurtigtvoksende by på 800 000 indbyggere, har sat sig selv det ambitiøse mål at blive fossilfri senest i 2050. Byen har et integreret forvaltningssystem, som sikrer, at miljøhensyn inddrages i byens budget, driftsplanlægning, rapportering og overvågning.

Cirka 95 % af befolkningen bor mindre end 300 m fra grønne områder, som forbedrer den lokale livskvalitet, giver rekreative muligheder, renser vandet, mindsker støjen, øger den biologiske mangfoldighed og styrker økologien. Byen blev rost for sit omfattende program for fremtidige forbedringer af sådanne områder, herunder etablering af flere badestrande.

Et innovativt, integreret affaldssystem giver en høj grad af genanvendelse, især af organisk affald, ved hjælp af underjordiske sugesystemer. Et banebrydende system for trængselsafgifter har mindsket bilkørslen, øget brugen af kollektiv transport og reduceret emissionerne, og byen kan prale af at have reduceret CO2-emissionerne pr. indbygger med 25 % siden 1990, så de nu ligger omkring halvdelen af landsgennemsnittet.

Hamburg - vinder for 2011

Hamburg har 1,8 mio. indbyggere. Byen underbygger sine miljøpolitiske mål med tilsvarende finansieringsmidler. Luftkvaliteten er særdeles god, talrige oplysningsprogrammer skærper indbyggernes bevidsthed om miljøet, og byen har sat sig meget ambitiøse klimabeskyttelsesmål, bl.a. en reduktion af CO2-emissionerne med 40 % i 2020 og med 80 % i 2050.

Et af de nævneværdige initiativer er, at der er indført en referenceværdi for omkostningseffektiviteten af energibesparende foranstaltninger i offentlige bygninger, som omfatter programmer for udskiftning af belysnings-, varme- og køleudstyr. I mere end 400 offentlige bygninger er over 200 000 gammeldags pærer blevet udskiftet, og i de senere år har man brugt 18 mio. EUR på at udskifte over 600 varmeanlæg med moderne kondenserende kedler. CO2-emissionerne per person er reduceret med cirka 15 % i forhold til 1990, og de årlige energibesparelser har ligget omkring 46 000 MWh.

Næsten alle indbyggere i Hamburg har højst 300 m til kollektiv trafikbetjening. Der er også en gennemført struktur af grønne byrum, som er let tilgængelige for byens borgere.

Hamburg blev desuden rost for sin kommunikationsstrategi og for sit forslag om at sætte et "idétog" på skinner, hvor andre byer "ejer" en vogn og fremmer deres grønne idéer, resultater og fremtidsplaner.

Prisen som Europas miljøhovedstad

Denne årlige pris er et nyt initiativ, som belønner en by for at gå i spidsen med at gøre den bymæssige livsform miljøvenlig. Priskomitéen arbejder med ti miljøindikatorer, og byerne bedømmes på, hvor langt de er nået med at leve op til høje miljøstandarder, på deres engagement i et løbende arbejde for at virkeliggøre høje mål for yderligere miljømæssige forbedringer og bæredygtig udvikling samt på, i hvor høj grad de kan optræde som forbilleder, der kan inspirere og fremme bedste praksis i andre europæiske byer.

Cirka 35 byer meldte sig til konkurrencen om priserne for 2010 og 2011. Otte af dem kom med i finalen: Amsterdam, Bristol, København, Freiburg im Breisgau, Hamburg, Münster, Oslo og Stockholm. Byerne kan tilmelde sig igen.

Juryen, der har udvalgt vinderne, består af repræsentanter for Europa-Kommissionen, Det Europæiske Miljøagentur, ICLEI - Local Governments for Sustainability, European Federation for Transport and Environment (T&E), Unionen af Hovedstæder i Den Europæiske Union og Regionsudvalget.

Der åbnes for tilmelding til prisuddelingen for 2012 i september 2009.

Yderligere oplysninger

Find flere oplysninger om prisen som Europas miljøhovedstad på

www.europeangreencapital.eu.

Se også MEMO/08/327.


Side Bar