Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/303

Bruxelles, 23 februarie 2009

Comisia își îndreaptă atenția către prevenirea dezastrelor și reducerea riscurilor în interiorul și în exteriorul Uniunii Europene

Comisia Europeană a adoptat astăzi două comunicări referitoare la dezastre: o abordare comunitară a reducerii impactului dezastrelor naturale și al celor provocate de om pe teritoriul UE și o strategie de sprijinire a reducerii riscului de dezastre în țările în curs de dezvoltare. Comunicările, adoptate ca pachet, reprezintă o primă tentativă de constituire a unei abordări mai strategice, în special din perspectiva unor riscuri sporite determinate de schimbările climatice. Acțiunea propusă la nivel comunitar vizează domenii în care o abordare comună este mai eficientă decât abordări naționale separate, cum ar fi dezvoltarea cunoașterii, punerea în legătură a protagoniștilor și politicilor, precum și ameliorarea performanței instrumentelor comunitare existente de prevenire a dezastrelor. În ceea ce privește țările în curs de dezvoltare, Comisia prezintă o strategie a UE de sprijinire a reducerii impactului dezastrelor naturale asupra unor țări considerate a fi cu risc ridicat. Ambele comunicări contribuie la implementarea „Cadrului de acțiune de la Hyogo pentru perioada 2005-2015”, adoptat la conferința mondială privind reducerea dezastrelor.

Comisarul european pentru mediu, Stavros Dimas, a declarat: „Dezastrele naturale constituie o amenințare tot mai importantă pentru statele membre ale UE și se preconizează creșterea frecvenței și magnitudinii acestora în următorii ani din cauza efectelor schimbărilor climatice. Trebuie să facem tot posibilul pentru a reduce impactul acestora pregătindu-ne cât mai bine în acest sens. Această comunicare este un prim pas important în lansarea unui proces de intervenție comunitară pe termen lung în acest domeniu.”

Comisarul european pentru dezvoltare și ajutor umanitar, Louis Michel, a declarat: „Tsunami-urile sau uraganele lasă în urmă ravagii și distrug viețile oamenilor săraci de pe tot globul. Știm că e mai bine să previi decât să vindeci. Investițiile în reducerea riscurilor înainte de producerea unui dezastru aduc beneficii enorme în comparație cu ajutoarele umanitare care se acordă în urma acestuia. Și știm că situația va continua să se înrăutățească din cauza schimbărilor climatice; de aceea trebuie să acționăm acum. Consider că reducerea riscului de dezastre va ajuta la salvarea de vieți și va reprezenta, de asemenea, o armă fundamentală în lupta împotriva sărăciei de pe întreaga planetă.”

Prevenirea: valoare adăugată la nivelul UE

Comunicarea privind prevenirea identifică domenii în care acțiunea la nivelul UE ar putea aduce valoare adăugată. Acestea cuprind: instituirea unui inventar la nivel comunitar conținând informațiile și bunele practici existente; elaborarea unor orientări privind cartografierea pericolelor și riscurilor; punerea în legătură a protagoniștilor și politicilor pe parcursul ciclului de gestionare a dezastrelor prin mai multă instruire și prin mai multe acțiuni de sensibilizare; ameliorarea accesului la sistemele de avertizare timpurie și o direcționare mai eficientă a fondurilor comunitare.

Reducerea riscului de dezastre: o măsură esențială pentru reducerea sustenabilă a sărăciei

Comunicarea privind reducerea riscului de dezastre stabilește expune următoarele priorități de acțiune:

  • consolidarea dialogului politic cu țările în curs de dezvoltare;
  • integrarea reducerii riscului de dezastre atât în politica și acțiunile UE, cât și în cele ale țărilor în curs de dezvoltare, inclusiv asistența din partea UE acordată investițiilor la nivel național destinate reducerii riscurilor;
  • elaborarea unor planuri regionale, începând cu unul pentru Caraibe: aceste planuri de acțiune vor include, de exemplu, asistență pentru campaniile de sensibilizare.

UE va stabili toate acțiunile specifice preconizate într-un plan de implementare prevăzut pentru iunie 2009.

Context

În martie 2008, Comisia a adoptat o Comunicare privind consolidarea capacității de răspuns a Uniunii în caz de catastrofe [COM(2008)130]. Aceasta a avut o abordare integrată care cuprinde toate etapele dezastrelor (prevenire, pregătire, răspuns imediat, recuperare), toate tipurile de dezastre (în interiorul sau în exteriorul UE, naturale sau provocate de om) și toate instrumentele UE, precum și coordonarea interinstituțională. Comunicarea a inclus și o anexă specifică privind incendiile forestiere. Comunicarea a anunțat cele două propuneri privind prevenirea și privind strategia UE pentru reducerea riscului de dezastre în țările în curs de dezvoltare. Mai mult, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au făcut un apel să se acționeze de urgență în domeniul prevenirii dezastrelor.

Costul economic al dezastrelor din Europa este estimat la 15 miliarde de euro.

Dezastrele afectează cel mai mult țările în curs de dezvoltare, deoarece acestea sunt cele mai vulnerabile și au cea mai redusă capacitate de a se confrunta cu astfel de situații. De asemenea, dezastrele subminează și pun în pericol realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) stabilite de ONU. Cele opt obiective includ înjumătățirea numărului de persoane al căror venit este mai mic de 1 dolar pe zi și posibilitatea ca fiecare copil să poată încheia un ciclu primar de studii până în 2015 (http://www.un.org/millenniumgoals ).

Conform Cadrului de acțiune de la Hyogo din 2005, un cadru internațional privind reducerea riscului de dezastre, statele ar trebui să conlucreze în această problemă.

http://www.unisdr.org/eng/hfa/hfa.htm

Informații suplimentare

Comunicările se pot găsi la următoarele adrese:

Comunicarea privind prevenirea:

http://ec.europa.eu/environment/civil/index.htm

Comunicarea privind reducerea riscului de dezastre:

http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/environment_en.cfm


Side Bar