Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/303

Brüsszel, 2009. február 23.

A Bizottság a katasztrófák megelőzésére és a kockázatok csökkentésére összpontosít itthon és külföldön

Az Európai Bizottság ma két közleményt is elfogadott a katasztrófavédelem területén: az egyikben közösségi koncepciót vázol fel az Európai Unióban bekövetkező természeti csapások és ember okozta katasztrófák hatásainak mérséklésére, a másikban pedig azt a stratégiát ismerteti, amely a fejlődő országokban előforduló katasztrófák kockázatainak csökkentését célozza. Az egyetlen csomagként elfogadott két közlemény az első kísérlet a stratégiai szemléletmód erőteljesebb érvényesítésére – ami azért is fontos, mert az éghajlatváltozás miatt egyre nagyobbak a kockázatok. A Bizottság szerint a Közösség szintjén azokra a kérdésekre érdemes összpontosítani, amelyekben a közös fellépés jobb hatékonyságot ígér, mint a tagállamok egyenkénti cselekvése: például ismereteink bővítésére, az egyes szereplők és politikai kezdeményezések közötti kölcsönhatások megerősítésére, a meglévő közösségi katasztrófamegelőző eszközök működésének javítására. A fejlődő országok vonatkozásában a Bizottság egy olyan európai uniós stratégiát dolgozott ki, amely segít mérsékelni a természeti csapások következményeit a fokozottan veszélyeztetett országokban. Mindkét közlemény hozzájárul a katasztrófák kockázatainak csökkentéséről megrendezett világkonferencián a 2005-től 2015-ig terjedő időszakra vonatkozóan elfogadott úgynevezett hyogói cselekvési keret végrehajtásához.

Stavros Dimas, a környezetvédelemért felelős európai biztos elmondta: „A természeti csapások egyre nagyobb veszélyt jelentenek az EU tagállamai számára, és az előrejelzések szerint az éghajlatváltozás hatásai következtében mind gyakoriságuk, mind erejük nőni fog az elkövetkezendő években. Ahhoz, hogy mérsékelhessük e csapások következményeit, a lehető legalaposabban fel kell rájuk készülnünk. Ez a közlemény az első fontos lépés abban a hosszú távú folyamatban, amely meghatározza a Közösség fellépését ezen a területen.”

A fejlesztési politikáért és a humanitárius segítségnyújtásért felelős európai biztos, Louis Michel ezt mondta: „A szökőárak és a hurrikánok szerte a világon hatalmas pusztításokat okoznak, és szegénységben élő emberek életét teszik tönkre. Senki előtt nem titok, hogy a megelőzés jobb eszköz, mint a gyógyítás. Pénzügyi szempontból is érdemesebb a kockázatok csökkentésébe befektetni a természeti csapás bekövetkezése előtt, semmint utólag humanitárius segélyeket nyújtani. És azt is tudjuk, hogy az éghajlatváltozás miatt a helyzet csak romlani fog, ezért kell már most lépnünk. Meggyőződésem, hogy a természeti csapások kockázatainak csökkentése emberéleteket fog menteni, és szerte a világon kulcsfontosságú fegyverré fog válni a szegénység elleni küzdelemben.”

Megelőzés: az uniós szintű összefogás hozadéka

A megelőzésről szóló közlemény megjelöli azokat a területeket, amelyeken az európai uniós szintű fellépés többletértéket jelenthet. A Bizottság álláspontja szerint például közösségi szintű leltárt kellene készíteni a rendelkezésre álló információkról és bevált gyakorlati megoldásokról; iránymutatásokat kellene összeállítani a veszélyforrások és a kockázatok feltérképezéséről; gondoskodni kellene arról, hogy a katasztrófavédelem teljes területén – elsősorban a képzési és a tudatosságnövelő kezdeményezések fokozása révén – megerősödjenek az egyes szereplők, illetőleg az egyes politikai törekvések közötti kapcsolatok; javítani kellene a korai figyelmeztető rendszerekhez való hozzáférést; és hatékonyabban, célirányosabban kellene felhasználni a közösségi finanszírozást.

Kockázatcsökkentés: nélkülözhetetlen eszköz a szegénység fenntartható visszaszorításában

A természeti csapások kockázatainak csökkentésével foglalkozó közlemény a következő elsőbbségi területeket határozza meg a közösségi fellépés számára:

  • megerősíteni a fejlődő országokkal folytatott politikai párbeszédet,
  • beépíteni a katasztrófákhoz társuló kockázatok csökkentését az EU és a fejlődő országok szakpolitikáiba és konkrét cselekvéseibe, ennek keretében európai uniós támogatást nyújtani az egyes országok kockázatcsökkentő beruházásaihoz,
  • térségi terveket kidolgozni, elsőként a karibi térségre vonatkozóan: ezek a cselekvési tervek egyebek mellett információs kampányok támogatását foglalják majd magukban.

Tervezett konkrét lépéseit az Európai Unió egy 2009 júniusában közreadandó megvalósítási tervben fogja rögzíteni.

Háttér

A Bizottság 2008 márciusában közleményt fogadott el az Unió katasztrófaelhárítási képességének megerősítéséről (COM(2008) 130). Ebben olyan integrált koncepciót vázolt fel, amely a katasztrófahelyzetek valamennyi szakaszát magában foglalja (megelőzés, felkészülés, azonnali válasz, helyreállítás), a katasztrófák valamennyi típusára kiterjed (az EU-n belül és kívül, természeti csapásokra és ember által előidézett katasztrófákra egyaránt), és foglalkozik egyrészt az összes uniós szintű eszközzel, másrészt az intézményközi koordináció lehetőségével is. A dokumentum külön mellékletet szentelt az erdőtüzek kérdésének. A közleményben a Bizottság két javaslat előterjesztését vetítette elő: egyét a megelőzésről, egy másikét pedig a fejlődő országokban bekövetkező katasztrófák kockázatainak mérséklésével kapcsolatban követendő európai uniós stratégiáról. A katasztrófamegelőzés területén mind az Európai Parlament, mind a Tanács azonnali fellépést sürget.

Az európai katasztrófák becsült gazdasági költsége 15 milliárd euró.

A katasztrófák a fejlődő országokat sújtják a leginkább, mert ezek az országok egyrészt sebezhetőbbek, másrészt kevesebb eszközük van a védekezésre. A katasztrófák az ENSZ millenniumi fejlesztési céljainak teljesíthetőségét is aláássák. Az ENSZ által kijelölt, 2015-ig elérendő nyolc cél között szerepel, hogy felére kell csökkenteni a napi egy amerikai dollárnál kevesebből élők részarányát, és gondoskodni kell arról, hogy minden gyermek részesüljön alapfokú oktatásban (http://www.un.org/millenniumgoals ).

A katasztrófák kockázatainak csökkentésére kidolgozott nemzetközi keretrendszer, az úgynevezett 2005. évi hyogói cselekvési keret arra szolgál, hogy összefogja az egyes államok ez irányú törekvéseit:

http://www.unisdr.org/eng/hfa/hfa.htm.

További részletek

Az említett közlemények a következő internetcímeken olvashatók:

A megelőzésről szóló közlemény:

http://ec.europa.eu/environment/civil/index.htm

A kockázatok csökkentéséről szóló közlemény:

http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/environment_en.cfm


Side Bar