Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/300

Bruxelles, 20 februarie 2009

În cinci ani de la extindere, Uniunea Europeană a produs beneficii durabile care avantajează Europa în combaterea crizei actuale

Extinderile recente ale Uniunii Europene au reprezentat o etapă esențială în procesul de unificare a Europei, producând beneficii pentru cetățenii din întreaga Uniune. Din punct de vedere economic, extinderea a condus la creșterea nivelului de trai din noile state membre, precum și la crearea de oportunități de export și investiții în vechile state membre. De asemenea, a contribuit la consolidarea democrației, a stabilității și a securității pe continentul european. O Uniune Europeană extinsă are mai multă greutate în soluționarea problemelor de importanță globală, fie că vorbim de schimbările climatice sau de economia mondială și guvernanța acesteia. În ultimii cinci ani, UE a devenit nu doar mai extinsă, ci și mai puternică, mai dinamică și mai bogată din punct de vedere cultural. În actualul context mondial dificil, marea provocare este de a rezista oricărei tentații protecționiste care ar distruge beneficiile enorme aduse cetățenilor de crearea unei piețe comune fără frontiere, de 500 de milioane de cetățeni.

„Extinderile din 2004 și 2007 au reprezentat un moment istoric foarte important. Acestea au pus capăt divizării Europei, au contribuit la consolidarea democrației și au produs beneficii economice pentru toate țările UE, respectiv o competitivitate sporită, consolidarea creșterii economice și crearea mai multor locuri de muncă. Nu trebuie să lăsăm criza să pună în umbră acest succes incontestabil. Dacă suntem uniți, putem soluționa probleme globale precum schimbările climatice sau o nouă guvernanță financiară internațională. Prin divizare nu vom realiza nimic”, a afirmat Joaquín Almunia, Comisarul pentru afaceri economice și monetare.

Olli Rehn, Comisarul pentru extindere, a adăugat: „Extinderea a reprezentat un element de stabilitate și un vector de propagare a democrației și statului de drept în Europa. Din punct de vedere economic, au beneficiat atât statele noi, cât și cele vechi, precum și UE în ansamblu. Extinderea a extins spațiul de pace și prosperitate la aproape 500 de milioane de cetățeni și a consolidat poziția Europei pe plan mondial.”

Au trecut cinci ani de când UE a acceptat 10 noi membri[1[1]] din Europa Centrală și de Est, punând capăt câtorva decenii de divizare care au urmat Războiului Rece. Două alte state, Bulgaria și România, au aderat în 2007. O comunicare privind „Cinci ani de Europă extinsă” reflectă faptul că extinderea a adus imense beneficii economice pentru ambele părți.

Uniunea Europeană extinsă este în prezent cel mai mare spațiu economic integrat din lume, reprezentând peste 30% din produsul intern brut mondial și mai mult de 17% din comerțul global. Acest fapt permite Europei să fie un actor decisiv într-o lume globalizată și să își facă auzită vocea în procesul de influențare a globalizării în folosul cetățenilor.

Venitul pe cap de locuitor în noile state membre a crescut de la 40% din media vechilor state membre în 1999, la 52% în 2008, în timp ce creșterea economică medie a fost de 5,5% pentru perioada 2004-2008, în raport cu 3,5% pentru perioada 1999-2003. Aceasta nu a afectat vechile state membre, a căror creștere pentru perioada 2004-2008 a fost de aproximativ 2,2% anual, fiind similară celei din perioada 1999-2003.

De asemenea, extinderea a crescut oportunitățile de comerț. În 2007, aproape 80% din exporturile noilor state membre au fost direcționate către restul UE. Același efect s-a înregistrat și pentru vechile state membre, valoarea vânzărilor acestora în noile state membre crescând până la 7,5% din exporturile totale în 2007, în raport cu nivelul de 4,75% cu un deceniu în urmă.

Șomajul în noile state membre s-a diminuat, ajungând de la cote foarte ridicate la niveluri similare celor din restul UE - în jur de 7% în 2007. Îngrijorările din vechile state membre cu privire la migrația masivă a forței de muncă nu s-au concretizat. În majoritatea statelor membre gazdă, numărul lucrătorilor migranți nu a depășit 1% din populația activă locală, permițând compensarea deficitelor de forță de muncă. Această migrație a avut un puternic caracter temporar – în ceea ce privește Regatul Unit, 50% din migranții recenți au revenit în țările de origine.

Criza mondială actuală creează dificultăți pentru toate țările, inclusiv UE, iar șomajul înregistrează o creștere generalizată.

O Uniune Europeană extinsă și puternică poate face față mai bine acestei provocări și celorlalte existente, decât statele membre în mod individual. UE a luat măsuri coordonate pentru a stabiliza sistemul bancar și pentru a susține redresarea economică. Aceste măsuri, completate de altele care sunt în curs de pregătire, care vizează, în mod special, restabilirea canalelor esențiale de credit în cadrul economiei, ne permit să preconizăm o redresare treptată începând cu sfârșitul acestui an.

Noile state membre care se confruntă în prezent cu o încetinire accentuată a creșterii economice, sunt sprijinite prin fondurile substanțiale disponibile în cadrul politicii de coeziune a UE. Mecanismul pentru balanțele de plăți permite UE să vină în sprijinul statelor membre aflate în afara zonei euro și care au nevoie de asistență temporară.

Dispozițiile armonizate din domeniul concurenței și al ajutoarelor de stat vor asigura condiții de egalitate pentru întreprinderi.

Strategia de la Lisabona pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă contribuie la identificarea acelor reforme care vor consolida potențialul de creștere al economiilor noastre și care le vor face mai rezistente în fața șocurilor globale.

Comisia conlucrează cu statele membre în procesul de reprogramare a Fondului Social European, pentru a susține menținerea locurilor de muncă ale cetățenilor din vechile și noile state membre. De asemenea, Comisia acționează în vederea reducerii efectelor sociale extinse ale crizei, inclusiv prin Fondul de Ajustare la Globalizare.

Pactul de stabilitate și de creștere revizuit oferă un cadru solid care permite stimularea cererii și creării de locuri de muncă pe termen scurt, creând totodată condițiile pentru menținerea caracterului solid și durabil al finanțelor publice pe termen mediu și lung.

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article13913_en.htm

http://ec.europa.eu/enlargement/5years


[1] Republica Cehă, Cipru, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia și Slovenia.


Side Bar