Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/275

Bruselj, 18. februarja 2009

Komisija predlaga ustanovitev evropskega urada za podporo azilu

Komisija je danes sprejela predlog uredbe o ustanovitvi evropskega urada za podporo azilu. Predlog je del pakta o priseljevanju in azilu ter je bil oblikovan na zahtevo Evropskega sveta. Na njegovi podlagi bo ustanovljena operativna agencija, ki bo usklajevala in okrepila sodelovanje na področju azila med državami članicami in s tem tudi zbližala različne nacionalne prakse. Urad bo tudi prispeval k približevanju predpisov na področju pravice do azila, ki veljajo v EU.

Komisar za področje svobode, varnosti in pravice ter podpredsednik Komisije Jacques Barrot je dejal: „Dejavno si prizadevamo za vzpostavitev skupnega evropskega azilnega sistema. Pri tem je nujno, da zbližamo ne samo prakse, temveč tudi zakonodajne ureditve. Bistveno je, da so službe držav članic, pristojne za področje azila, deležne dejanske pomoči, ki bi ustrezala njihovim vsakdanjim operativnim potrebam. Podporne skupine, ki jih bo vzpostavil urad, bodo omogočile, da v nujnih primerih, kot so množični prihodi prosilcev za azil, najdemo skupne rešitve.

Dosedanja praksa na področju uveljavljanja pravice do azila dokazuje, da so med državami članicami velike razlike pri zahtevah za mednarodno zaščito. Iračan ima na primer 71 % možnosti, da pridobi zaščito v dani državi članici, a le 2 % možnosti, da jo pridobi v drugi. Akcijski načrt na področju azila, ki ga je Komisija sprejela junija 2008, je predvidel daljnosežne dopolnitve in spremembe v evropski zakonodaji za področje pravice do azila. Ukrepi za to se izvajajo, vendar jih je treba podpreti z okrepljenim upravnim sodelovanjem med državami članicami s ciljem zbliževanja različnih nacionalnih praks.

Urad bo države članice podprl pri prizadevanjih za uresničevanje doslednejše in pravičnejše politične zamisli glede azila, na primer s pomočjo pri ugotavljanju dobrih praks, prirejanju usposabljanj na evropski ravni ali z izboljšanjem dostopa do kakovostnih informacij glede držav izvora. Dana mu bo tudi naloga, da usklajuje delo podpornih skupin nacionalnih strokovnjakov, s katerimi bodo razpolagale države članice, ki se spoprijemajo z množičnim prilivom prosilcev za azila na svoje ozemlje. Poleg tega bo zagotavljal tudi znanstveno in tehnično podporo razvoju politik in zakonodaje na področju azila.

Urad bo ustanovljen v obliki agencije kot neodvisnega organa EU. Komisija in države članice bodo zastopane na ravni upravnega odbora, ki je najvišji upravni organ urada. Urad bo tesno sodeloval z organi držav članic, pristojnimi na področju azila, ter z Visokim komisariatom Združenih narodov za begunce. Predviden je tudi svetovalni forum za dialog z organizacijami civilne družbe.

Če bo predlog Komisije sprejet v kratkem, bi lahko bil urad ustanovljen in začel delovati leta 2010. Sedež bo imel v državi članici, ki jo bodo določili voditelji držav in vlad Evropske unije.


Side Bar