Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/275

Bruxelles, 18 februarie 2009

Comisia propune crearea unui Birou European de Sprijin pentru Azil

Comisia a adoptat astăzi o propunere de regulament privind crearea unui Birou European de Sprijin pentru Azil. Această propunere se înscrie în pactul privind imigrația și azilul și răspunde unei solicitări a Consiliul European. Propunerea va permite crearea rapidă a unei agenții operaționale care va coordona și va consolida cooperarea în materie de azil între statele membre, încurajând astfel armonizarea diverselor practici naționale. De asemenea, biroul va contribui la convergența normelor privind dreptul de azil existente în cadrul UE.

Vicepreședintele Jacques Barrot, comisarul responsabil în domeniul libertății, securității și justiției, a afirmat: „Lucrăm activ la instituirea sistemului european comun de azil. În acest context, este necesar să realizăm nu numai convergența legislațiilor statelor noastre, ci și a practicilor. Este esențial ca serviciile competente în materie de azil din statele membre să dispună de un sprijin concret, care să poată răspunde nevoilor cotidiene și operaționale ale acestora. Echipele de sprijin care vor fi detașate de biroul de sprijin vor permite, de asemenea, găsirea unor soluții comune la situațiile de urgență, cum ar fi sosirile masive de solicitanți de azil.”

Practica actuală legată de punerea în aplicare a dreptului de azil demonstrează că există mari divergențe între practicile statelor membre în ceea ce privește cererile de protecție internațională. De exemplu, un irakian are șanse de 71% să obțină protecție într-un stat membru, dar numai de 2% în alt stat membru. Planul de acțiune în materie de azil adoptat în iunie 2008 de Comisie prevedea o completare și o modificare ambițioasă a legislației europene referitoare la dreptul de azil. Această acțiune este în desfășurare, însă trebuie susținută printr-o consolidare a cooperării administrative între statele membre, în scopul armonizării practicilor naționale.

Biroul va sprijini eforturile statelor membre de a pune în aplicare o politică mai coerentă și mai corectă în materie de azil, ajutându-le, de exemplu, să identifice cele mai bune practici, organizând cursuri de formare la nivel european sau îmbunătățind accesul la informații de calitate privind țara de origine. De asemenea, biroul va avea sarcina de a coordona echipele de sprijin alcătuite din experți naționali, care vor putea fi detașate la cererea statelor membre care se confruntă cu fluxuri masive de solicitanți de azil pe teritoriul lor. Totodată, biroul va furniza asistență științifică și tehnică menită să stimuleze dezvoltarea politicii și legislației în materie de azil.

Biroul va fi creat sub forma unei agenții – organism european independent. Comisia și statele membre vor fi reprezentate în cadrul consiliului de administrație, organismul de conducere al biroului. Biroul va acționa în strânsă cooperare cu organismele din statele membre competente în domeniul azilului, precum și cu Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați. De asemenea, este prevăzută și crearea unui forum consultativ pentru dialogul cu organizațiile societății civile.

Dacă propunerea Comisiei este adoptată rapid, biroul va putea fi creat și va putea deveni operaţional din 2010. Sediul său va fi stabilit pe teritoriul unuia dintre statele membre, prin decizia șefilor de stat și de guvern.


Side Bar