Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/275

Brüsszel, 2009. február 18.

A Bizottság javaslatot tesz európai menekültügyi támogató hivatal létrehozására

A Bizottság a mai napon egy európai menekültügyi támogató hivatal létrehozásáról szóló rendeletre irányuló javaslatot fogadott el. A javaslat, amely az Európai Bevándorlási és Menekültügyi Paktum részét képezi, az Európai Tanács felkérésére adott válasz. A javaslat lehetővé teszi egy olyan operatív ügynökség gyors létrehozását, amely a különböző nemzeti gyakorlatok közelítésének ösztönzése érdekében koordinálja és erősíti a tagállamok közötti menekültügyi együttműködést. Emellett a hivatal hozzájárul majd az EU-ban létező menedékjoggal kapcsolatos rendelkezések harmonizálásához is.

Jaques Barrot alelnök, a szabadságon, biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségért felelős biztos a következőket nyilatkozta: „Nagy erőkkel dolgozunk a közös európai menekültügyi rendszer megvalósításán. Ennek keretében elengedhetetlen, hogy a jogszabályok mellett az alkalmazott gyakorlatokat is közelítsük egymáshoz. Létfontosságú, hogy a tagállamok menekültügyekben illetékes szolgálatainak érdemi segítség álljon rendelkezésére mindennapi operatív szükségleteik kezeléséhez. A hivatal által kiküldött támogató csoport azt is lehetővé teszi majd, hogy közösen találjunk megoldást olyan válsághelyzetekre, mint például a menedékkérők tömeges beáramlása.”

A menedékjog jelenlegi alkalmazása alapján nagy különbség van a nemzetközi védelem iránti kérelmek tagállamok általi kezelése terén. Egy iraki állampolgárnak például 71% esélye van, hogy védelmet kapjon az egyik tagállamban, míg egy másikban ugyanez az esély csupán 2%. A Bizottság által 2008 júniusában elfogadott menekültügyi cselekvési terv az uniós menekültügyi jogszabályok kiegészítését és nagyszabású módosítását irányozta elő. Ez jelenleg folyamatban van, de a különböző nemzeti gyakorlatok közelítése érdekében alá kell támasztani a tagállamok közötti adminisztratív együttműködés megerősítésével is.

A hivatal támogatást nyújt majd a tagállamoknak abban, hogy menekültügyi politikájukat koherensebbé és igazságosabbá tegyék, például a bevált gyakorlatok feltérképezéséhez nyújtott segítség, uniós szintű képzések szervezése és a származási országra vonatkozó megbízható információkhoz való hozzáférés javítása révén. Ugyancsak a hivatal feladata lesz a nemzeti szakértőkből álló támogató csoportok koordinálása – ezeket a csoportokat azon tagállamok kérésére küldik a helyszínre, amelyek a területükre tömegesen érkező menedékkérők problémájával találják szemben magukat. Emellett tudományos és technikai segítséget is nyújt a menekültügyi politika és jogszabályok fejlesztéséhez.

A hivatal ügynökség formájában, független európai szervezetként fog működni. A Bizottság és a tagállamok az igazgatótanácsban, a hivatal irányító testületében képviseltetik magukat. A hivatal szorosan együttműködik majd a tagállamok menekültügyekért felelős szerveivel, valamint az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának Hivatalával. A tervek között szerepel egy konzultációs fórum is, amely a civil társadalom szervezeteivel folytatott párbeszédnek biztosít teret.

Amennyiben a Bizottság javaslata gyorsan elfogadásra kerül, a hivatal 2010-re létrejöhet és megkezdheti működését. Székhelye a tagállamok állam- és kormányfőinek döntése alapján valamely tagállamban lesz.


Side Bar