Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/275

Bryssel 18. helmikuuta 2009

Komissio esittää Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston perustamista

Komissio hyväksyi tänään ehdotuksen asetuksesta, jolla perustetaan Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto. Ehdotus liittyy maahanmuutto- ja turvapaikkasopimukseen, ja myös Eurooppa-neuvosto on pyytänyt komissiolta tällaista ehdotusta. Tarkoituksena on saada nopeasti aikaan toimintakykyinen virasto, joka koordinoi ja vahvistaa jäsenvaltioiden yhteistyötä turvapaikka-asioissa ja lähentää jäsenvaltioiden käytänteitä toisiinsa. Myös EU:ssa sovellettavia turvapaikkaoikeutta koskevia sääntöjä pyritään lähentämään.

Vapaus-, turvallisuus- ja oikeusasioista vastaava komissaari ja komission varapuheenjohtaja Jacques Barrot totesi komission työskentelevän aktiivisesti saadakseen aikaan yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän. Hän korosti, että on hyvin tärkeää lähentää niin jäsenvaltioiden lainsäädäntöä kuin käytänteitäkin. Barrot'n mukaan jäsenvaltioiden turvapaikka-asioista vastaavien viranomaisten on saatava konkreettista tukea päivittäiseen toimintaansa. ”Viraston yhteydessä toimivien tukiryhmien ansiosta voidaan yhdessä löytää ratkaisu kiireellisiin tilanteisiin esimerkiksi silloin, kun turvapaikanhakijoita saapuu yhtaikaa suuria määriä”, Barrot totesi.

Turvapaikkaoikeuteen liittyvät nykykäytänteet osoittavat, että jäsenvaltioiden välillä on suuria kansainvälisen suojelun myöntämiseen liittyviä eroja. Esimerkiksi irakilaisella on eräässä jäsenvaltiossa 71 prosentin mahdollisuus saada suojelua, mutta eräässä toisessa vain 2 prosentin mahdollisuus. Komission kesäkuussa 2008 hyväksymässä turvapaikka-asioiden toimintasuunnitelmassa todetaan, että turvapaikkaoikeutta koskevaa EU-lainsäädäntöä on tarpeen täydentää ja muuttaa. Tämä työ on jo meneillään, mutta sen lisäksi on vielä tiivistettävä hallinnollista yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä erilaisten käytänteiden lähentämiseksi.

Tukivirasto auttaa jäsenmaita yhtenäistämään ja tasapuolistamaan turvapaikkapolitiikkaansa muun muassa tarjoamalla mahdollisuuksia hyvien toimintatapojen/käytänteiden vertailuun, järjestämällä EU-tason koulutusta ja parantamalla mahdollisuuksia saada alkuperämaata koskevia luotettavia tietoja. Virasto myös koordinoi kansallisista asiantuntijoista koostuvia tukiryhmiä, joilta jäsenmaat voivat pyytää apua, jos niiden alueelle kohdistuu suuria pakolaisvirtoja. Lisäksi se antaa tieteellistä ja teknistä apua turvapaikkapolitiikan ja -lainsäädännön kehittämisessä.

Tukivirasto toimii riippumattomana EU:n erillisvirastona. Sitä johtavaan hallintoneuvostoon kuuluu edustajia komissiosta ja jäsenvaltioista. Virasto toimii tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden turvapaikka-asioista vastaavien viranomaisten sekä YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun kanssa. Kansalaisyhteiskunnan kanssa käytävää keskustelua varten virastossa on neuvoa-antava ryhmä.

Jos komission ehdotus hyväksytään nopeasti, virasto voi aloittaa toimintansa jo vuonna 2010. Valtioiden ja hallitusten päämiehet päättävät, mihin EU:n jäsenvaltioon sen päätoimipaikka sijoitetaan.


Side Bar